egitim is2 2

Özel Değil, Kamusal Eğitim!

Birleşik Kamu İş’e bağlı Eğitim İş Sendikası,

yaptığı tüzük değişikliği ile aynı ilde birden fazla şube açma yoluna gitti.

Eğitim İş Karşıyaka (3No’lu) Şubenin açılışı için Birleşik Kamu İş Genel Merkez Yöneticisi Necla Kendigelen Baştan ve Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir İzmir’deydi.

‘’Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ‘’ nın, TBMM’de Çarşamba günü gündeme alınacak olması nedeniyle; ‘’Torba Yasaya Hayır’’ basın açıklaması, Karşıyaka İskelesi karşısında, çarşı girişinde yapıldı.

Basın açıklamasını, Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir yaptı. Demir, Eğitim tarihinin en kapsamlı tasfiye operasyonu için düğmeye basıldığına dikkat çekerek, ‘’ Tasarının meclis gündemine alınacağı 26 Şubat 2014 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız ‘’ dedi.

İş bırakma konusunda, diğer kamu sendikalarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirten Demir, tasarının kapalı kapılar ardında hazırlandığını, dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi bahane edilerek, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmak istendiğini belirtti. ‘’ Hükümet, kaynağı özel okullara değil, derslik sayısı yetersiz, hizmetli ve memuru olmayan, yakıtsız devlet okullarına aktarsın’’ dedi.

Tasarının yasalaşması durumunda; kamusal eğitim alanının daralacağını, eğitimin kamusal bir hizmet olmaktan çıkartılacağını söyledi.

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana bakanlık kadrolarını, kendi ideolojik hedefleri doğrultusunda defalarca değiştirdiğini, Şimdi de hükümetin eğitim kurumlarındaki müdür ve müdür yardımcılarını değiştirmek, görevden almak istendiğini belirten Demir, ‘’ Eğitimi ulusal olmaktan çıkarıp, yerinden yönetim adı altında, eğitim birliği kaldırılmak isteniyor. ‘’ dedi.

Milli Eğitim Talim ve Terbiye Kurulu’nun, bakanlıkta iki başlılık yarattığı ileri sürülerek, karar veren kurum olmaktan çıkartılarak, sadece görüş sunan bir yapıya dönüştürülmek istendiğine vurgu Yapan Demir, ‘’ Eğitim, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. Halkımızın bu soruna sahip çıkması gerekir. Sendikalarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi birlikte mücadeleye davet ediyorum. ‘’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Eğitim İş Sendikası 3 No’lu Şube’nin açılışı, Necla Kendigelen Baştan ve Veli Demir tarafından yapıldı.

Düzenlenen kokteyle, Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi temsilcileri, Bornova Emekli Subaylar Derneği Başkanı Çetin Köker, ADD Karşıyaka Şubesi Başkan Yardımcısı Mehpare Özkaban, Ulusal Uyanış Platformu’nu temsilen Hüseyin Erdoğan, Kamu İş’e bağlı sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan, etkinliğe katılan kitle örgütleri temsilcilerine teşekkürle başlayan konuşmasına, ‘’ Şubemiz, eğitimcilerin özlük haklarına, Cumhuriyetimize ve halkımızın sorunlarına sahip çıkmada üzerine düşeni yapacaktır. Birlikte davranış sergilendiğinde aşılmayacak engel yoktur ‘’ dedi.

Oyunlar oynandı. Sohbetler edildi. Şarkılar söylendi. Katılımcılar, gözlerinin içi gülerek sendika binasından ayrıldı.

Eğitim İş 3 No’lu Şube Yönetimi aşağıda belirtilen isimlerden oluşmuştur :

Hüseyin Çalışkan             (Başkan)
Musa Şen                         (Şube Sekreteri)
Güven Doğan                   (Mali Sekreter)
Güzin Erten                       (Özlük-Hukuk Sekreteri)
Nesibe Gencer                 (Örgütlenme Sekreteri )
Müyesser Ön                    (Basın Yayın Sekreteri)
Mehmet Koruculu             (Eğitim Sekreteri)

Haber ve fotoğraf : Osman Gazi OKTAY - 24 Şubat 2014 - İzmir

egitim is1

egitim is2

egitim is3

egitim is4

egitim is5

egitim is6

Son Yazılar