isciler anitkabirde225

İşçi Hareketinde Fiili Ve Resmi Gündem : ‘Bağımsızlık’ ve ‘ülkenin geleceği’

“Özelleştirmeye karşı Emek ve Bağımsızlık Mitingi!”

Parlak beyaz kumaştan pankartlar üzerine kırmızıyla yazılmış bu sözler, Yatağan, Milas, Muğla merkez ve Muğla’nın diğer ilçe ve yerleşim merkezlerindeki meydanları, işlek yolları süslüyor. “Özelleştirmeye karşı Ülkemizi ve Geleceğimizi Savunmak için, Miting!”

Yine bu sözler de, Muğla il ve ilçelerindeki “bilbord” adı verilen camekanlardaki afişlerde yer alıyor. Estetik ve göz alıcı bir tasarım. Yatağan, Yeniköy, Kemerköy santralları ve maden ocaklarında çalışan işçilerimizin önceki eylemlerinden özenle seçilmiş fotoğraf kareleri kullanılmış. Pankartlar ve afişlerdeki imza, TES-İŞ ve Türkiye Maden-İş sendikalarımıza ait. Bu iki sendikamızın Pazar günü Milas’ta özelleştirmeye karşı düzenledikleri mitingi duyurmak üzere asılmış.

Bilinç sıçraması!

Son yarım yüzyıldır, ülke çapında etkili bütün içi eylemlerinin içinde bulunuyoruz. “Bağımsızlık” ve Ülkeyi savunmak” kavramları, bu ölçekteki bir sınıf eylemine ilk kez resmi olarak başlık oluyor, isim oluyor. Eylemin ana hedefi ve kimliği haline geliyor.

Bu kavramlar ve sloganlar sayısız işçi eyleminde kullanılmıştır, alanlarda atılmıştır. Örneğin “Kahrolsun İMF Bağımsız Türkiye” vb sloganlar Türk-İş’in yüz binlerce işçinin katıldığı mitinglerinde ve 1 Mayıslarda sıkça tekrarlanmıştır. Ancak eyleme adını vermesi ve kimliğini tanımlaması bir ilktir.

Türkiye’deki İşçi sınıfı hareketinde yeni bir aşamayı, yeni bir bilinç sıçramasını yansıtmaktadır.

Emekçi hareketi ekseninde milli cephe!

Yatağan işçi mücadelesi, dikkat çekici bir gelişmeye daha imza attı. MHP dahil, bütün siyasal partileri aynı alanda, aynı amaç etrafında birleştirdi. “Özelleştirmeye karşı emeği, vatanı ve ülkeyi savunmak” amacı etrafında. Şimdiye kadar MHP ve ülkücüler, işçi eylemlerinde bulunuyorlardı. Ancak sendika pankartları altında ve işçiler olarak. Parti kurumsal kimliğiyle katılım yeni oluyor.

Düzenleyici sendikaların çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıya sendikalar, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri, belediye başkanları yanı sıra AKP dışındaki partilerin temsilcileri de katıldılar. Miting ve yürüyüş düzeniyle ilgili kuralların belirlenmesine ortak oldular.

Öncülerle buluşma!

Bu tabloyu tamamlayacak bir gelişmeye daha dikkat çekmek yerinde olacaktır. İşçi hareketinde, sıcak eylem sürecinde ivme kazanan bilinçlenmeye paralel olarak, ileri kesimler içinde öncü siyasal örgütlenme arzusunda da hissedilir bir yükseliş gözlenmektedir. Önderler, öyle bugüne kadar olduğu gibi teker teker değil, gruplar halinde öncü partisiyle buluşma girişimlerine başlamış bulunuyorlar.

Mafya tarikat diktatörlüğünün tuzla buz olduğu koşullarda, halk hareketine ivme ve moral kazandıracak mitinge doludizgin hazırlanan Muğla, yakın dönem siyasal geleceğe iz bırakacak gelişmelere de ön ayak oluyor. Milli Meclis ve Milli Hükümetli Türkiye’nin önünü açıyor.

Hüseyin KARANLIK - 28 Aralık 2013 - Aydınlık
http://www.aydinlikgazete.com/

Son Yazılar