abbasaga halk meclisi haziran2013 225 

Fethiye Parkları Halk Meclisi’nden Seçmenin Seçim Bildirgesi!

Fethiye’de 1 aya yakın zamandır gerçekleştirilen Duran Adam eylemleri ve ardından gerçekleştirilen “Halk Meclisi” toplantıları devam ediyor.

TGB, ADD, CKD, ÇYDD, Eğitim-iş, TMMOB, İşçi Partisi gibi örgütlerin yönetici ve üyeleri başta olmak üzere çok sayıda yurttaşın katıldığı, Ramazan ayı’na kadar her gün düzenlenen Ramazan Ayı ile beraber de haftada 3 gün devam eden eylem ve meclis saat 21.00’da Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde başlıyor.

20 dakikalık “Dik Duran Adamlar” eyleminin ardından Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilen halk meclisinde toplanan yurttaşlar, öncelikle Fethiye’de, ülkede ve dünyadaki günlük gelişmeleri değerlendirerek toplantıya başlıyorlar. AB, ABD, Erdoğan, Gül, Cemaat beşlisinin rollerinden Göcek Deli Dumrul Tüneli’ne, Bölünme anayasasından Milli Merkez’e, Eğitimde 4+4+4 Yasası’nın sonuçlarından Sağlık dönüşüm Yasası’na, yanlış tarım ve sanayi politikalarından, 2B talanına ve doğa katliamına, Yerli Tohum ve Takas Projesi’nden AKP’nin yanlış Ortadoğu politikalarına, TMMOB’un Yetki ve Gelirleri’nin devrinden halk hareketinin geleceğine kadar çok geniş bir yelpazede birçok konunun konuşulduğu meclis, Uğur Mumcu Parkı’ndan geçen birçok yurttaşın ve yabancı turistin ilgisini topluyor.

Toplantılarında aldıkları karar gereği meclise “Fethiye Parkları Halk Meclisi” adını veren yurttaşlar, meclisin toplandığı alana “Türk Bayrağının Altında, Atatürk’te Birleştik” pankartını asıyorlar.

Avukat, mimar, doktor, öğretmen, öğrenci, yapı ustası, emekli subay, işçi, öğrenci gibi çok sayıda meslek grubunun ve halk kesiminin katıldığı mecliste bu mesleklerden yurttaşlarda serbest kürsüde söz alıp kendi alanlarına ilişkin sıkıntı ve sorunlarını dile getiriyor, katılımcıların işlerine yarayacak kendi mesleklerine dair bilgileri paylaşıyorlar.

Sadece ulusal başlıkların değil Fethiye’nin yerel sorunlarının da gündeme geldiği mecliste her gün daha önceden belirlenen bir konuyla ilgili sunum yapılıyor.

Fethiye Parkları Halk Meclisi, dün gerçekleştirdiği toplantısında Türkiye genelinde bir ilki gerçekleştirerek partilerin seçim bildirgelerine karşı halkın, yani “Seçmenin Seçim Bildirgesi”ni oluşturdu.

Şuana kadar düzenlenen 20’yi aşkın meclis toplantısının da bir deklaresi olan Bildirge, bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Fethiye Parkları Halk Meclisi sözcüsü İhsan İltaş’ın okuduğu “Seçmenin Seçim Bildirgesi”ni sizlerle paylaşıyoruz:

"Siyasi partilerin;

1) Vatanın ve milletin bölünmez bir bütün olduğunu;

2) Atatürk ilke ve devrimlerine taviz vermeksizin sahip çıkacaklarını;

3) “NE ABD NE AB TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” için, özgürlüğümüz için sömürgeciliğe karşı sonuna kadar savaşacaklarını;

4) Milli çıkarlarımızı koruyup, milli değerlerimize sahip çıkacaklarını;

5) Toprak ve tarım reformlarını hızla hayata geçirerek ağalık düzenine son vereceklerini;

6) Halkın manevi değerleri üzerinden siyaset yapmayacaklarını;

7) Yabancı vakıf, şirket ve uzantılarının faaliyetlerinin çok sıkı denetlenmesini, siyasi çalışma yapmalarının yasaklanmasını;

8) Sağlık ve eğitimin parasız hale getirilerek, herkesin eşit olarak yararlanabileceği şekilde yeniden yapılandırılmasını;

9) Çağdaş bir yargı sistemi kurularak hızlı, bağımsız ve güvenilir olarak halka hizmet edilmesinin sağlanmasını;

10) Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanmasını; medya patronlarının başka bir ticari faaliyet alanıyla ilgilenmelerinin yasaklanmasını;

11) Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkacaklarını;

12) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uyacaklarını;

13) Demokratik Kitle Örgütleri’nin örgütlenme amaçlarını yerine getirebilmeleri için TBMM’de söz sahibi olmalarını sağlayacaklarını;

14) Devletin vatandaşlarına sağladığı olanaklardan; din, mezhep ve etnik kökene bakılmaksızın herkesin eşit olarak yararlandırılacağını;

15) Her türlü ırkçılığa karşı olduklarını;

16) Kürsü dokunulmazlığı haricinde yüz kızartıcı suçlar başta olmak üzere dokunulmazlıkların kaldırılacağını;

17) Öz kaynaklarımızın yurt ekonomisindeki işlevliğini artırarak, dışarıya bağımlı olmayan milli bir ekonomik sistemin kullanılmasını, vergi adaletinin sağlanmasını;

18) Seçim sisteminde; seçim barajının kaldırılmasını, milli bakiye sisteminin uygulamaya konmasını; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş yabancıların seçmen olabilmesi için en az beş yıl süreyle yurdumuzda ikamet etmiş olmaları gerektiği; bilgisayar destekli oy sayımından vazgeçilip, parmak boyama ile oylamanın geri getirilmesini; seçim sonuçlarının il, ilçe bazında değil, Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık bazında açıklanmasını;

19) Parti içi demokrasinin tam anlamıyla sağlanacağını; seçime katılacak adayların ön seçimle belirleneceğini; sıralamanın oy sayısına göre yapılacağını; il ve ilçe teşkilatlarının mahkeme kararı olmaksızın görevden alınmamasını; ön inceleme sonuçlarının yargıya açık olmasını; aday, vekil her türlü transferin yasaklanmasını (hülle dahil); adaylardan alınan ücretlerin en düşük memur, işçi aylığını geçmemesini;

kabul etmelerini, parti programlarına ve seçim bildirgelerine koymalarını; iktidarlarının ilk gününden itibaren uygulamaya geçirmelerini talep ediyoruz."

Ulusal Kanal - 20 Temmuz 2013

Son Yazılar