bu topraklarda mustafa kemaller yenilmez225 

TÜMÖD 19 Mayıs Basın Açıklaması!

19 Mayıs, mazlum milletlerin emperyalizme karşı kazandıkları ilk zaferin başlangıcını oluşturur.

İçinde bulunduğumuz yılda karşı karşıya bulunduğumuz acı olaylar, 19 Mayıs’ın bilinçlerimizde işgal ettiği yerin önemine ayrı bir güç ve boyut kazandırmaktadır.

Bugün ülkemizi derin bir uçuruma sürüklemek isteyen karanlık güçler, Reyhanlı’da sergiledikleri korkunç olaylarla niyetlerinin gerçek yüzünü bir kere daha ortaya koymuşlardır. Ülkemizin de dâhil olduğu yirmiden fazla ülkenin coğrafyasını değiştireceklerini ilan etmiş ve yurdumuzu paramparça gösteren yeni bir Sevr haritasını yıllardır pervasızca dağıtmış olanlar, şimdi de bu amaçlarını gerçekleştirme yolunda resmi verilere göre elliden fazla yurttaşımızın canına kıymışlar; pek çoğunun da ağır bir biçimde yaralanmasına neden olmuşlardır.

Bir avuç küresel sermayedarın kıskacında hareket eden bazı uluslararası güçler, komşumuz Suriye’ye demokrasi getirmek iddiasıyla uygulamaya koydukları planlarını hayata geçirmek için ülkemizi bir takım çetelerin karargâhı ve sığınağı haline getirmiş olmalarının faturasını masum yurttaşlarımıza ödetmektedirler. Geleneksel olarak tam bir barış ve kardeşlik yuvası olarak bilinen Reyhanlı ve Hatay ilimiz bu yüzden kan ve ateş deryası içine gömülebilmiştir.

Avusturyalı Swoboda gibi, demokrasiyi yalnızca kendi bildikleri türde bir seçim mekanizmasından ibaret gören ve seçim kurumuna adeta fetişizm türünde bir önem atfedenler, Suudi Arabistan, Katar gibi yığınla ülkeye gözlerini kapatmakta, buna karşılık, gözlerine kestirdikleri Suriye gibi ülkelere demokrasi getirmek bahanesiyle, nice mal ve can kaybına yol açmaktadırlar. Bu arada, Hitler’in iktidara geçişinin de, Avusturyalı Hitler taklitçisi Jörg Haider’in ancak bir araba kazası yüzünden sona eren başarısının da seçimle sağlanmış olduğu unutulmaktadır.

Kuşkusuz asıl trajik olan bizden bazılarının, küresel efendilerinin gönlünü kazanmak için kendi yurttaşlarını göz göre göre ateşe atmaktan çekinmemiş olmalarıdır.

Ne var ki bütün bunlara rağmen bu ülkeyi ortadan kaldırmanın ve bu ulusu esir almanın mümkün olmayacağını onlar da biliyor olmalılar. 19 Mayıs, bu gerçeği bir kere daha haykırmaktadır!.

Çünkü bu topraklara Atatürk ayak basmıştır ve Atatürk yaşamaktadır.

Alpaslan IŞIKLI (TÜMÖD Genel Başkanı) - 21 Mayıs 2013

Son Yazılar