egitim is logo1 225 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ulusumuza Kutlu Olsun!

Bugün büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi başlatmak üzere Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakışının 93. yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

19 Mayıs, Atatürk'ün ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak amacıyla başlattığı ulusal hareketin ilk adımıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 93 yıl önce 19 Mayıs 1919’da emperyalistlere karşı başlatılan ulusal mücadelemiz, aynı zamanda emperyalizmin sömürüsü ve saldırısı altında ezilen tüm uluslara da örnek olmuştur. 19 Mayıs, emperyalizme karşı bağımsızlık, saltanat ve hilafete karşı demokrasi savaşının adıdır.

Zor koşullarda kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını koruyabilmesi her şeyden önce Cumhuriyet'in değiştirilemez niteliklerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılmasına, üniter devlet yapısının korunmasına bağlıdır. Fakat Osmanlı'nın küllerinden çağdaş, laik, demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan Türk Ulusu’nun yaptığı devrimleri bir türlü içine sindiremeyen karşı devrimci güçler ve onların yegâne temsilcisi olan AKP Hükümeti, Atatürk, cumhuriyet, cumhuriyetin değerleri ve kazanımlarına her fırsatta saldırmaktadır.

Bu karşı devrim hareketi, son girişimleriyle Anayasamızın değiştirilemez ilkelerini ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelmiştir. Böylece demokratikleşme ve özgürleşmenin temelini oluşturan laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği ulusumuzun geleceği olan genç nesil, bugün ciddi tehlike ve tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Sınava endeksli gerici eğitim programları ile aklın ve bilimin yol göstericiliğinden uzaklaştırılmaya, ulusal belleği yok edilmiş, sorgulamayan, düşünmeyen, itaat eden bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Üniversitelerin özerk yapıları baskı altına alınmaya çalışılmakta, iktidara yakın yandaş kadrolar, kararlı adımlarla gelen gençliğin önüne set çekmektedir. Gençliğin ve ülkenin geleceği karartılmaktadır.

Türk Gençliği tehlikenin farkındadır. Kararlı bir şekilde Cumhuriyet'in temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak, aydınlık Türkiye’nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu yolda Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen gençlik, Atatürk’ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır.                                                                                   

Her ulusun ulusal varlığının ve kimliğinin göstergesi olan değerleri vardır. Ulusal bayramlarımız, Türk Ulusu olarak bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Ulus olarak topyekûn katılım ve coşkuyla kutlanması gereken günlerdir. 19 Mayıs 1919 Türk Ulusu’nun bağımsızlık ve var oluş savaşımının ateşinin yakıldığı gündür. Hiçbir şey bu ulusun bağımsızlığından daha önemli olamaz. AKP Hükümeti sürekli olarak kutlama yönetmeliklerini değiştirip genelgeler yayınlayarak ulusal bayramlarımızı ne kadar yok saymaya çalışırsa çalışsın, Türk Ulusu bayramlarını mandacılar, hilafetçiler ve emperyalist işbirlikçilerinin keyfine bırakmayacaktır. Görkemli bir şekilde ülkenin her köşesinde kutlayacaktır.

Eğitim-İş, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerleri ve kazanımlarına sahip çıkacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ile anıyoruz.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu - 18 Mayıs 2013
http://www.egitimis.org.tr/             

Son Yazılar