mustafa kemal yuruyusu deniz gezmis225 

THKO Savunması, Deniz Gezmiş ve iktisat!

6 Mayıs tarihi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın asılmalarının 41. yıldönümü idi. Onları, Türkiye solunda iktisadî kalkınma sorunsalının ele alınması bağlamında anmak pek adetten değildir, biz onu yapalım istedik.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) Savunmasında (*) ekonomiye nasıl yaklaşıldığını alıntılarla birlikte anımsayalım.

Öncelikle belirtelim ki, 'Savunma'da Kolağası Resneli Niyazi Bey’e yer verilmiş olması övgüye değer bir davranış olarak geldi bize.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları bağımsızlığın önemini ciddi biçimde vurgulayarak iktisaden durum saptamasını net biçimde yapmışlar. Alıntıyla sözü onlara bırakalım:

‘Amerikan emperyalizmi yurdumuzda var oldukça bu talan devam edecektir. Türkiye’nin kalkınması için tek ve zorunlu şart Amerika’nın yurttan atılmasıdır. Hem Amerika hem kalkınma olmaz. Kalkınma toplumsal bir sorundur. Türkiye’de Amerika var oldukça, toplum kalkınamayacak, fakat büyük zenginler, komisyoncular ve uşaklar olacaktır. Amerika yurdumuzda var oldukça, kalkınma değil, tam tersine açlık ve sefalet var olacaktır….Bağımsızlığımızı kazanmadan kalkınmak mümkün değildir….’ (Savunma 206-207).

İktisaden düşmanı ve ne yapmak istediğini net biçimde tanımlamışlar.

‘…Yurdumuzu Amerika’ya peşkeş çeken bir avuç hainin kârı ve teminatı Amerikan Doları’na bağlı olduğu için onların asıl vatanı Amerika’dır, Avrupa’dır…Silahlı kuvvetlerden başlayarak bütün kurumları ve fertleri büyük bir titizlikle Amerikanlaştırmaya çalışıyorlar.’ (Savunma, s. 203-204).

İktisaden ne olduğunu açıkça gözler önüne sermişler.

‘Ekonomide milli bir ağır sanayi yerine, dışa bağlı yabancı büyük tröstlerle bütünleşmiş, montaj sanayi, lüks eşya fabrikaları kurulmuş ve desteklenmiştir. Bu, ulusal sanayinin canına okuduğu gibi, çıkarları ulusun çıkarlarıyla çelişen gayri millî bir sınıf yaratmıştır. Bu sınıf azınlık olmakla birlikte, korkunç bir şekilde örgütlenmiş ve Türkiye’yi, malî oligarşinin basit bir pazarı haline getirmiştir’. (Savunma, 198).

Genel olarak ne yapmak gerektiğini şöyle belirtmişler:

'Türkiye’yi bu duruma getiren…. ulusal olmayan gayrimillî sınıf ve zümrelerdir….Bir de Türkiye’nin yarı bağımlı ve sömürge durumuna son vermek isteyen güçler vardır. Bu güçler, millî olan, çıkarları ulusun çıkarlarıyla bir olan, ulusal sınıf ve zümrelerdir. Bu sınıf ve zümreler, …aslında gayri millî olan güçlere karşı, birleşip savaşmak durumundadırlar.’ (Savunma, s.193-194).

İktisaden ne yapmak gerektiğini ve kimin yapabileceğini de açıkça ortaya koymuşlar.

'Önümüzdeki sorun Amerikan emperyalizmini kovmak için mücadeledir. Ve bu mücadeleyi başaracak tek kuvvet vardır o da; Amerikan ortağı, patron, ağa, tefeci ve bezirgânlar dışında kalan ve ezilen tüm Türkiye halkıdır’. (Savunma s.207).

İktisaden hangi çizginin izleneceğini de şöyle ortaya koymuşlar.

‘Ulusal varlığımızı yok etmek isteyen emperyalizm ve yerli ortaklarına karşı millîci ve devrimci sınıfların takip etmeleri gereken Millî Demokratik Devrim stratejisi, hareketimizin çizgisidir. Diğer bir anlamıyla, bütün millici sınıf ve tabakaların ortak devrim anlayışıdır, Millî Kurtuluş Savaşı’nın devamı ve tamamlayıcısıdır’. (Savunma, s.202).

Sonsöz: Ne kadar güncel değil mi? Hoşkalın.

(*) : Ayrıntılı bilgi için bkz.:

THKO Davası Savunması, 68’liler Birliği Vakfı Yayını, 2000. İletişim için : http://www.68lilerbirligivakfi.org

Melih BAŞ - 08 Mayıs 2013 - Ulusal Kanal

Son Yazılar