cuneyt akalin225

Halim Abi bırakıp gitti!

Halim Abi (Spatar) seçkin bir Cumhuriyet aydınıydı.

İzmir’deki çocukluk-gençlik yıllarının ardından, Tıp öğrenimi için gittiği İstanbul’da solcu fikirlerle temasa geçti.

Menderes’in “1951 Tevkifatı”nda tutuklandı;ardından bir yandan yaşamını kazanırken,bir yandan da çeviriler yaptı, kitaplar yazdı. Hiçbir zaman “biz eskiler” muhabbetine teslim olmadı,“eski tüfek” olmayı bir böbürlenme aracı olarak kullanmadı.

1961 Anayasası’nın yarattığı demokratik ortamda sol içinde şu soru ortaya çıktı: “Biz kimin devamıyız,geçmişin mirası nerde?” Nazım o ortamda güncelleşti, sol klasikler rafları doldurdu. Mihri Belli’nin,Şevki Akşit, Naci Ormanlar, Sevinç-Vecdi Özgüner,Bora Gözen’le birlikte çıkardığı “Türk Solu” dergisi TİP reformculuğuna karşı “milli demokrasi” programını halka yaydı.

Kızına, adeta o kuşağın parolası gibi, Deniz adını verdi. Halim Spatar, sol geleneği genç kuşaklara taşıyan kuşağın temsilcisiydi.

Aralarında Mao’yu en iyi anlayanı olarak, Aydınlıklar bölünmesinde PDA’dan yana tavır aldı.

1978’de kurucuları arasında yeraldığı Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin İstanbul ilini yönetti, genç devrimcileri yetiştirdi.

1990’larda Datça’ya çekildi.

1952’de Harbiye Nezareti’nde tanıştığı Orhan Suda’ya şunları yazdı :

“Her şeyi, yaşanmış olguları titizlikle değerlendirerek, yeniden ele almamızın gerektiği bir dönemde bulunduğumuz kanısındayım.Şimdi, geçirdiğim günlerin değerini daha iyi anlayarak, hiçbir pişmanlık duymadan, tam aksine, yaşadıklarımdan büyük kıvanç duyarak, insanoğlunun, gökleri fethedeceğine inanıyorum.”

Halim Spatar seçkin bir Cumhuriyet aydını, örnek bir kültür adamıydı. Aydınlık fikirli, alçakgönüllü bir devrimciydi. Türk devrim tarihine, iki kuşak arasındaki bağlantıyı kuran öncülerden biri olarak geçecek.

Cüneyt AKALIN - 15 Nisan 2013 - Aydınlık

Son Yazılar