demiryollarini_satmak_vatana_ihanettir225

23 Mart Lüleburgaz Mitingi Fırsattır!

İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, AKP iktidarının limanları, otoyolları ve köprüleri özelleştirmenin ardından,

şimdi de stratejik bir öneme sahip ve ulusal bağımsızlığımızın temel taşlarından olan demiryollarını özelleştirme çabasına giriştiğini belirterek, demiryollarını satmanın, vatanı satmakla eşdeğerde olduğunu söyledi.

23 Martta Lüleburgaz’da düzenlenecek işçi mitinginin AKP’nin özelleştirmeci programına dur demek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, bütün işçi örgütlerini ve yurttaşları bu mitingde birleşmeye çağırarak, şunları söyledi:

AKP, limanlar, deniz işletmeciliği, otoyollar ve köprülerden sonra, şimdi de Demiryollarını satmaya çalışıyor.

Demiryolları, milli devletlerin en stratejik değerlerindendir.

Demiryolları, halkçılığın ve devletçiliğin en önemli simgeleri olmasının ötesinde, ulusal bağımsızlığın ve milli ekonominin temel taşlarındandır.

*** *** ***
Demiryolları için kan döktük, şehit verdik!

Emperyalistler, Kurtuluş Savaşı öncesi, döşedikleri hatlardan, yıllar boyu ulusal kaynaklarımızı yağmalamıştı. Kurtuluş Savaşı, demiryollarımızı da yabancı boyunduruğundan kurtarmıştır. Cumhuriyetin ilk işi, emperyalist şirketlerin elindeki hatlara ve işletmelere el koymak ve demiryolu ulaşımını millileştirmek olmuştur.

Demiryolları, kapalı ve bölgesel ekonomileri birleştirmiş, Kurtuluş Savaşı vermiş ve Cumhuriyet olmuş halkımızı ortak ekonomide birleştirmiş, millet yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk "Demiryolları bir memleketin tüfekten toptan daha mühim bir emniyet silahıdır" diyor.

Ülkesini, ülkesinin bağımsızlığını ve milli ekonomiyi savunan herkes, Mustafa Kemal gibi düşünmek zorundadır. Demiryollarını emperyalist şirketlerin hazırladıkları planlara göre, devlet işletmesi olmaktan çıkarmak, işletmesini satmak, vatana ihanetle eş değerdedir.

Devlete ait ne var ne yok satan AKP, Türkiye ve Türk milletinin ihtiyaçları için değil, ulusal ekonomimizi çökertmek ve ülkemizi emperyalistlerin sömürgesi yapmak isteyenlerin dümensuyunda hareket etmektedir.

AKP, sadece ulusal değerimize saldırmıyor, demiryolu emekçilerini ve sendikaları da tasfiye etmek istiyor. Çalışanları teşviklerle emekli olmaya zorlayacaklar ve beş yıl boyunca sektörde çalışmalarına engel koyacaklar. Yapılmak istenen, işinde uzmanlaşmış demiryolu çalışanlarını tasfiye etmek ve sendikaları ortadan kaldırmaktır.

Demiryololarının özelleştirilmesine karşı örgütlü bütün sendikalarımızı acilen güç ve eylem birliği yapmaya çağırıyoruz.

Türk-İş’i ve bütün emek konfederasyonlarını göreve çağırıyoruz!

*** *** ***
23 Mart Lüleburgaz mitingi fırsattır!

Sendikal Güç Birliği’nin çağrısıyla 23 Mart’ta Lüleburgaz’da yapılacak miting fırsattır. Mitinge bütün sendikalarımız, bütün konfederasyonlarımız katılmalı, AKP Hükümetine dur demelidir.

Miting, emekçilerin kazanılmış bütün haklarının ortadan kaldırılmak istenmesine karşı birlikte mücadele için fırsattır.

Miting, taşeron sisteminin, esnek çalışmanın, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesinin, devlet memurluğu statüsünün yok edilerek AKP’nin güvencesiz köleleri haline getirilmesini durdurmak için fırsattır.

Miting, mühendis ve mimarlarımızın mesleki yetkilerinin ortadan kaldırılmasını durdurmak için fırsattır.

23 Mart Lüleburgaz mitingi, hastanelerin özelleştirilmesi durdurmak için fırsattır.

Bu miting, emekçi örgütlerinin bir araya gelmesi, güçlerini ve planlarını birleştirmesi için fırsattır.

Mitingte, başta Demiryolları olmak üzere, tüm özelleştirmelerin durdurulması için, İşçi sınıfını köle yapmak amacıyla düşünülen tasarılarından vazgeçilmesi için,

Miting, memurların, mühendis ve mimarların kazanılmış haklarının yok edilmesini durdurmak için, uyarı grevinin ve genel grevin hazırlığına bir ilk adım olmalıdır.

İşçi Partisi, Demiryollarının satılmasına karşı yurt çapında mücadele edecek, 23 Mart Lüleburgaz mitingine de bölgedeki örgütleriyle ve bütün olanaklarıyla katılacaktır.

İşçi Partisi Genel Sekreteri
Osman YILMAZ - 12 Mart 2013 - İşçi Partisi

http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar