add_ataturkcu_dusunce_dernegi225

“10 Kasımda karşıdevrimci kuşatma ve abanmayı bir kez daha yaracağız!

Kurtarıcımız ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bedensel varlığının aramızdan ayrılışının 74. Yılındayız.

Bu nedenle “Devletimizi kuran, ulusumuza özveriyle, doğrulukla hizmet eden, insanlık ülküsünün tutkun ve seçkin kişiliği, eşsiz kahraman Atatürk’ün” anısı önünde minnet ve saygıyla eğilirken, Türk bağımsızlığını ve Türk Cumhuriyetini her koşul altında korumaya ve savunmaya andiçiyoruz.

10 Kasım, Atatürk ışığının, güneşinin, devrimlerinin ulusumuza kılavuzluk yaptığı gündür. Tam bağımsızlık günüdür. Atatürk’ün söylemi ile “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı” savaşma günüdür.

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmesine ve yok edilmesine karşı durmak için, BÜYÜK BİR “MİLLİ MÜCADELE” GÜNÜDÜR…

Unutulmamalıdır ki bu gün, Çanakkale’yi, Anadolu’yu silah gücü ile geçiremeyen düşman, kimlik ve yöntem değiştirerek ülkemizi yeniden işgal etmiştir.

Yüce Atatürk’ün söylediği gibi;

“….Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.”

Çanakkale’yi, Anadolu’yu silah gücü ile ele geçirmeye çalışan işgalcilerle “şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit” eden içimizdeki dönmelerin torunları, aynı kimlikle Atatürk’e kin kusuyorlar. Bu İşbirlikçi dönmeler, Cumhuriyet ve Kemalist (MİLLİ) Devrimi “recm” etmek istiyorlar.

Bu nedenle verilen bu mücadele; yalnız Ülkemizdeki birkaç kendini bilmez “Piyon” ve “Taşeron” PARTİ ile yapılan mücadele değil, aynı zamanda “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı” verilen bir mücadeledir.

İşte bu “ahval ve şerait” içinde dahi, ulusal uyanışı gerçekleştirip, milli cepheyi kuracak ve ulusumuza dayatılan “Büyük Ortadoğu Projesini ” yırtıp Sevr’in yanına, tarihin çöplüğüne atacağız.

Kemalist Devrimi yeniden inşa edeceğiz.

Kemalist Cumhuriyeti, etrafını saran ayrık otlarından temizleyeceğiz.

10 Kasımda karşıdevrimci kuşatma ve abanmayı bir kez daha yaracağız.

YÖNETİM KURULU ADINA ADD ISPARTA ŞUBE BAŞKANI
Mahmut ÖZYÜREK - 10 Kasım 2012

Son Yazılar