29ekimde_buyuk_bulusma_aydinlik_20ekim2012_225

Vatan Ve Cumhuriyet Birlikteliği! (Çağrı)

Cumhuriyetin Kurulduğu Gün Ve Yerde “Vatan Ve Cumhuriyet İçin Halk Buluşmasına Çağrı!

Mustafa Kemal Atatürk, Söylev’ine, “1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş” diye başlar. “Genel görünüş” içler acısıdır. İşgalci devletler padişaha tüm isteklerini kabul ettirmiş; onlara yaslanan, halkının geleceğini yok sayan saray; ordunun dağılmasına, yurdun her köşesinin işgaline izin vermiştir. Halk, yokluk ve yoksunluk içindedir; ama umutsuz ve umarsız değildir. Yurtseverler örgütlenir; direnir… Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde ulusal kurtuluş savaşını yapar ve işgalci emperyalistleri ülkeden kovar.

Türk Ulusu, böyle destansı bir iradenin, direnmenin, mücadelenin sonunda; köhnemiş Osmanlı düzenini yıkar, tam bağımsız, vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esas alan, ulus iradesine dayalı demokratik, laik ve çağdaş bir cumhuriyet kurulur.

BUGÜN,

Ata’mızın bu yüce eseri tahrip edilmektedir.

O’nun en büyük devrimlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüp parçalanmaya,

Bölücü anayasa girişimiyle din, mezhep ve etnik köken farkı gözetmeden “Türk milletinin Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkı olduğu inancı” ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

O’nun Cumhuriyetin en temel dayanaklarından biri yaptığı laiklik ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, Türkiye otoriter bir din devletine dönüştürülmeye kalkışılmaktadır.

Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini karartacak dört artı dört artı dört eğitim yasası ile Atatürk Devrimlerinin temel yasalarından eğitim ve öğretim birliği yok edilmekte, Cumhuriyetimizin kazanımı kültür ve sanat kurumlarımız ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Silah zoruyla ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı teröristle müzakere masasına oturulmakta, mutabakatlar imzalanmakta, her gün, yurdun her köşesinden şehit cenazeleri kaldırılmaktadır.

Ülkenin aydınları, bilim adamları, gazetecileri, askerleri zindanlara atılarak susturulmaya ve halk sindirilmeye çalışılmaktadır.

Büyük Ortadoğu projesine taşeronluk yapılarak ülkemiz Ortadoğu’nun savaş bataklığına sürüklenmek istenmektedir.

Cumhuriyet döneminde kurulan kamuya ait sanayi tesislerimiz satılmış, ulusal ekonomimiz çökertilmiştir.

Vatandaşımız işsiz bırakılmış, açlık, yoksulluk içinde, yardımla ve banka kredileriyle yaşamını sürdürmeye çalışır duruma düşürülmüştür.

Halkçılık ilkesinden uzaklaşılarak, sağlık ve eğitim paralı hale getirilmiştir.

Ulusal bayramlarımızda, kutlama törenleri kısıtlanmakta veya bahanelerle iptal edilmektedir.

ÇARE


Tüm sorunlarımızın çözümü; egemenliğin gerçekten ulusta olduğu, her alanda tam bağımsızlık ilkesiyle, akıl ve bilimin öncülüğünde, emperyalist talepler yerine halkın çıkarlarını ön plana çıkaran Ulusal Yönetim anlayışındadır.

Bu anlayışla, tüm halkımızı, demokratik kitle örgütlerini ve siyasal partileri birlikte mücadele etmeye, vatan ve cumhuriyet için birlikteliğe çağırıyoruz!

UNUTMAYALIM;

Kurtuluş Savaşının en zorlu koşullarında bir araya gelen Türk Ulusu, bugün de emperyalizmin ve destekçilerinin oyunlarını bozacak ve ulusal bir yönetimin önünü açacak güce sahiptir.

Bu güce inanıyoruz.

BU İNANÇLA,

ÖNCE VATAN VE CUMHURİYET DİYEN 20 DEN FAZLA DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ OLARAK,

HALKIMIZA SESLENİYORUZ,

CUMHURİYET SEVDALILARI BİRLİK OLALIM

BAYRAMIMIZI KUTLAYALIM

ATATÜRK DEVRİMLERİNİ EGEMEN KILALIM

BU AMAÇLA HERKESİ29 EKİM SAAT 11.00’DE ULUS BİRİNCİ MECLİS ÖNÜNDE VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASINA ÇAĞIRIYORUZ.


VATAN VE CUMHURİYET BİRLİKTELİĞİ

1. Atatürkçü Düşünce Derneği

2. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

3. Ankara Kız Lisesi mezunları Derneği

4. Ankara Seymenler Kulübü

5. Birleşik Büro –İş

6. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu

7. Cumhuriyet Kadınları Derneği

8. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

9. Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalı. Yardımlaşma Vakfı

10. Dil Derneği

11. Eğitim –İş Sendikası

12. Engelliler Konfederasyonu

13. Genel Sağlık-İş

14. Hacı Bektaş Eğitim ve Kültür Derneği

15. Kız Teknik Öğretmenler Derneği –

16. Kültür Sanat -İş

17. Müzik Eğitimcileri Derneği

18. Tarım Orman-İş

19. Tüketici Hakları Derneği

20. Türkiye Gençlik Birliği

21. Türkiye Harp Malulü Gaz. Şehit Dul ve Yet.D

22. Ulaşım-İş

23. Türkiye Polifonik Korolar Derneği

24. Ulusal Eğitim Derneği

25. Veteriner Hekimler Derneği

26. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği

27. Yerel-İş

Son Yazılar