tgb_logo_yazili225

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Düşmanlarına, Emperyalizme ve İşbirlikçilerine hatırlatıyoruz!

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Düşmanlarına,Emperyalizme ve işbirlikçilerine aradan geçen 93 yıla rağmen aşağıdaki kararları hatırlatıyoruz:


-    Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.

-    Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.

-    İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

-    Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

-    Manda ve himaye kabul edilemez

-    Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.

-    Aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

-    Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir

http://www.tgb.gen.tr/

Son Yazılar