mahir_cayan4_225

"Sapına kadar Atatürkçüyüz!"

Mahirlerin THKP-C Savunma'sından bölümler:

*** *** ***
Sapına kadar Atatürkçüyüz.

Milli Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler sapına kadar Atatürkçüyüz.
Atatürk'ün Milli Kurtuluşçuluk bayrağını hayatımız da dahil her şeyimizi ortaya koyarak biz dalgalandırıyoruz.

*** *** ***
Kemalizm soldur, Milli Kurtuluşçuluktur, emperyalizme karşı isyan bayrağıdır.

*** *** ***
Mustafa Kemal sapına kadar ihtilalcidir.

O, emperyalizm ve levantenleri tamamiyle tasfiye etmiş, hilafeti, teokratik yönetim vesaire gibi feodalizmin üst yapı kurumlarını paramparça ederek Milli ve Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

*** *** ***
Kemalizm, sosyalizmin öngördüğü anti-emperyalist ve anti-feodal tavır alışı bizatihi içinde taşımaktadır.

Bir başka deyişle, Kemalizm anti-emperyalist, anti-feodal ve anti-kapitalist bir ideolojidir.

Bu nedenle, ülkemizde sosyalistler gerçek anlamda Atatürkçü bir tutum içindedirler.

*** *** ***

thkpc_savunma_kitap

Bu yüzdendir ki, emperyalizmin işgali altında olan ülkemizde Kemalist tutum içinde olanlarla sosyalistler arasında bir zıtlık yoktur.

Aksine tam bir kader birliği vardır.

Çünkü 2. Milli Kurtuluş Savaşımız, bu iki gücün, sosyalistlerle Kemalistlerin ortak ittifakıyla zafere erişecektir.

*** *** ***
20 Eylül 1921 tarihli Aydınlık'ta Şefik Hüsnü Marksistlerin Kemalistlerle olan ittifakını belirtmişti. Bu ittifak doğrudur.

Bugün olduğu gibi, 1. Kurtuluş Savaşı sıralarında da Milli Kurtuluşçular ile -aynı zamanda Milli Kurtuluşçu olan- Marksistler arasında zıtlık yoktur, tam tersine, aynı hedef doğrultusunda bir güçbirliği vardır.

*** *** ***
Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelmesi Türkiye tarihinde tam bir dönüm noktasıdır.

Kemalistlerin iktidarları döneminde sindirilmiş, pusturulmuş olan feodal ideolojiler, bir anda hızla gelişmiş, görülmedik bir yayılma alanına sahip olmuştur.

*** *** ***
Ordu ve Bürokrasi içindeki devrimci-milliyetçiler, DP'nin anti-Kemalist karşı devrimine kırmızı ışık yaktılar.

Türkiye devrimler tarihinde oldukça önemli ve şerefli bir yere sahip olan 27 Mayıs Devrimi, yerli hakim sınıflara karşın, ordu ve bürokrasi içindeki aydınların ilerici, milliyetçi bir hareketidir.

*** *** ***
Mustafa Kemal, dünyada ilk defa zaferle sonuçlanmış bir halk savaşının büyük bir lideri, mazlum ulusların emperyalistleri alt edebileceğini ilk defa gösteren bir ihtilalci olarak, cephelerden cephelere vatan müdafaası için geçen hayatından dolayı sosyal sistem ve doktrinleri incelemeye zaman bulamadı.

Gazi Mustafa Kemal'in emperyalizme ve kapitalizme karşı savaş açmasına rağmen sosyalist olmaması, iç ve dış dinamiklere bağlı idi.

Bu yüzden hiçbir sosyalist Mustafa Kemal'i kınayamaz, yargılayamaz.

Mustaf Kemal'in o ortamda anti-emperyalist ve anti-feodal düşünce ve aksiyon içinde olması bile önemli bir şeydir.

Uluslaşma ve ulus olma aşamasındaki bir ülkede sosyalist bir lider de bundan fazlasını yapamazdı.

Mahir ÇAYAN

Ali Serdar BOLAT - 08 Nisan 2012
http://aliserdarbolat.blogspot.com/

Son Yazılar