miras225

"Osmanoğulları, zorbalıklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdi!"

95 yıl önce bugün bir devrim oldu...

Kerem Çalışkan'ın yeni kitabı "Miras: Atatürk'ün 7 Emaneti" Remzi Kitabevi etiketiyle okurla buluştu.

Kerem Çalışkan bu kitabında ilk kez, Atatürk'ün bugün Türkiye'yi hâlâ ayakta tutan 7 temel kurum ve değeri nasıl düşündüğünü ve yarattığını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Atatürk'ten miras kalan ve ülkemizi hâlâ ayakta tutan bu ‘7 Emanet, 7 Temel Direk' tek tek ele alınıyor.

Bugün bu 7 emanetin güvencesi, Türk devriminin en büyük adımı olan saltanatın kaldırılmasıdır.

Bugün  saltanatın kaldırılmasının 95. yıl dönümünü kutluyoruz.

Kerem Çalışkan kitabında bu devrimin ayrıntılarını anlatıyor.

miras1

İşte "Miras: Atatürk'ün 7 Emaneti"ndeki o bölüm :

"Bundan sonrasını Mustafa Kemal Nutuk'ta şöyle anlatır :

'İlk yaptığım işlerden biri de Rauf Bey’i meclisteki odama çağırmak oldu. Rauf Bey'in, Refet Paşa'nın evinde sabahlara kadar dinlediği düşünce ve görüşlerini hiç bilmiyormuşum gibi ayakta, kendisinden şunu istedim: Halifeliği ve padişahlığı birbirinden ayırarak, padişahlığı kaldıracağız! Bunun uygun olduğunu kürsüden söyleyeceksiniz! Rauf Bey'le bundan başka hiçbir şey konuşmadık.'

Mustafa Kemal daha sonra Kazım Karabekir'i de çağırarak, ondan da aynı yolda konuşmasını ister. Rauf Bey kürsüden iki kez konuşur. Hatta padişahlığın kaldırıldığı günün bayram ilan edilmesini ister.

Mustafa Kemal bu durumla ilgili olarak Nutuk'ta şöyle der: 

'Rauf Bey, benim yeni kararımı öğrendikten sonra, özellikle kararımı desteklemesi ve padişahlığın kaldırılması için konuşma yapması yolundaki isteğimin karşısında, hiçbir şey söylemeksizin uysallık göstermiştir. Bu tutum ve davranış nasıl yorumlanabilir? Rauf Bey eski görüşlerini değiştirmiş miydi? Yoksa bu görüşlerinde aslında samimi değil miydi? Bu iki noktayı birbirinden ayırmak ve biri üzerinde tam bir kanı ile yargıda bulunmak güçtür.'

Padişahlığın kaldırılması konusu 1 Kasım 1922 günü meclise gelir. Mustafa Kemal burada ayrıntılı bir konuşma yapar. Konu üçlü komisyona devredilir. Mustafa Kemal'in bir köşeye oturarak izlediği komisyonda görüşmeler ve tartışmalar uzar.

"OSMANOĞULLARI ZORLA TÜRK MİLLETİNİN EGEMENLİĞİNE EL KOYMUŞLARDI" 

Bunun üzerine, komisyon başkanından izin alan Mustafa Kemal, bir sıranın üzerine çıkarak şu tarihi konuşmayı yapar: 

'Efendim, dedim, egemenliği hiç kimse hiç kimseye, bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla veremez. Egemenlik, güçle, erkle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin egemenliğine ve saltanatına el koymuşlardı. Bu zorbalıklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk Milleti bu saldırganlıklara artık yeter diyerek ve bunlara karşı ayaklanarak egemenliğini ve saltanatını kendi eline fiilen almış bulunuyor. Bu bir oldu-bittidir. Söz konusu olan millete saltanatın egemenliğini bırakacak mıyız bırakmayacak mıyız sorunu değildir. Sorun zaten olmuş bir olayı yasa ile saptamaktan başka bir şey değildir. Bu ne olursa olsun yapılacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes sorunu doğal bulursa sanırım ki uygun olur. Yoksa, yine gerçek, yöntemine göre saptanacaktır; ancak, belki birtakım kafalar kesilecektir.'

Mustafa Kemal daha sonra işin bilimsel yönüne de girerek uzun uzun açıklamalar yapar. Konuşması bitince, Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi 'bağışlayınız efendim; biz sorunu başka bakımdan ele almıştık. Açıklamalarınızdan aydınlandık' der. Sorun karma komisyonda çözüme bağlanır.

Odatv – 01 Kasım 2017

miras2

Miras - Atatürk’ün 7 Emaneti

'100. Kuruluş yılı 2023’e yaklaşırken, Türkiye Cumhuriyeti hâlâ Atatürk’ün bize bıraktığı zengin ve sağlam ‘miras’ üzerinde dimdik ayakta duruyor. Dünyaya Türkiye’de gözlerini açan her çocuk, doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir dizi temel kuruma ve değere sahip olur. Bunların kendisine Atatürk’ten ‘miras’ kaldığını ise ancak okuyup öğrenecek yaşa gelince anlayabilir.

Atatürk’ün heyecanlı yaşamını anlatan birçok eserde, onun bu kurumları nasıl yarattığı biraz gölgede, ikinci planda kalır. Önemi ve değeri bazen yeterince anlaşılmaz… Miras kitabında ilk kez, Atatürk’ün bugün Türkiye’yi hâlâ ayakta tutan 7 temel kurum ve değeri nasıl düşündüğü ve gerçekleştirdiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

Atatürk’ten miras kalan ve ülkemizi hâlâ ayakta tutan bu ‘7 Emanet, 7 Temel Direk’ bu kitapta dikey bir bakışla tek tek ele alınıyor...'

Kerem Çalışkan

Son Yazılar