aoc vasiyet tbmm zabitlarinda2

Atatürk’ün Vasiyeti TBMM Zabıtlarında...

Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan Kaçak Saray davasında, Aydınlık yeni bir bilgiye daha ulaştı.

Atatürk’ün 11 Haziran 1937 günü Hazine’ye bağışladığı çiftlikler ve mal mülk listesi, 12 Haziran 1937 günü TBMM’ye Başbakanlık tezkeresi olarak geldi. İsmet İnönü ve milletvekilleri tarafından, Atatürk’e bağıştan dolayı minnet ve teşekkür iletildi. TBMM Zabıtlarına da geçen devir işlemindeki liste, burada da yer alıyor. Listede Atatürk Orman Çiftliği de mevcut. Meclis’te bir milletvekili, Atatürk’ün çiftliklerin aslına uygun kullanılması konusunda İnönü Hükümetine güvendiği için devrettiğini belirtti. (Bkz; TBMM ZC. 12 Haziran 1937 Cumartesi, 75. Oturum, Devre: V, Cilt:19, İçtima:9, s.266-268)

aoc vasiyet tbmm zabitlarinda

VASİYET İHLAL EDİLDİ DİYE DAVA AÇILMIŞTI!

Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan Kaçaksaray’ın, Atatürk’ün vasiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’den, Atatürk’ün vasiyeti istenmiş ve Müdürlük, gönderdiği yazıda bahsedilen konuyla ilgili vasiyet ve bağış senedinin bulunmadığını açıklamıştı. Aydınlık, dünkü sayısında ‘yok’ denilen belgenin TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Dosya No: 030.10, Yer No: 1.12.5’te bulunduğunu yazmıştı.

MECLİS ŞÜKRANLARINI SUNDU...

Bahsedilen belgenin kayıtlara geçtiği önemli bir yer de TBMM Zabıtları. Başbakan İsmet İnönü, bağış konusunu bir tezkereyle 12 Haziran 1937 günü TBMM’ne getirdi ve şu sunumu yaptı: “Reisicumhur Atatürk, tasarruflarında bulunan çiftliklerini Hazineye ihda buyurduklarını, melfuf tezkere ile tebliğ buyurmuşlardır. Devletin ziraat politikasında ve memleketin zirai inkişafında mühim amil olacak kıymet ve ehemmiyette olan bu âlicenabane hareketi şükran ile Yüksek Meclisin ıttılaına arzederim.” (TBMM ZC., Devre: V, Cilt:19, İçtima:9, s.266-275)

Ercan DOLAPÇI - 13 Mart 2015 - Aydınlık

aoc vasiyeti belge1

aoc vasiyeti belge2

Son Yazılar