aoc vasiyatnamesi3 1

Atatürk Millete Bağışladı, AKP Yağmaladı! İşte yok denilen belge!

Kaynak Yayınları, Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk tarafından Hazine’ye bağışlandığına

ilişkin ‘yok’ denilen belgeyi 2011’de yayımladı.

Ataturk orman ciftligi3

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün, üzerine KaçAk Saray inşa edilen Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk tarafından Hazine’ye bağışlandığına ilişkin ‘yok’ dediği belgeyi Kaynak Yayınları, Atatürk’ün Bütün Eserleri’nde 2011 yılında yayımlandı. Eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu’nun “buldum, Arşive teslim ettim” dediği belge ise, Atatürk’ün 5 Eylül 1938’de düzenlettiği genel vasiyetini içeriyor. (Atatürk’ün Bütün Eserleri (ATABE)., C.30, s.266)

Ataturk orman ciftligi2

MİLLETE BAĞIŞLADI...

Atatürk, Büyük Zafer’den sonra bağışlanan ve zaman içinde kendi maaşıyla da aldığı bütün mal ve mülkü, 11 Haziran 1937’de, Trabzon’da milletin hazinesine devrettiğini açıkladı. Bunu da geniş bir listeyle aynı gün Başvekâlete bildirdi. (Bakınız; ATABE., C.29., s.258-261.) Listede, bugün yağmalanan ve KaçAksaray’ın yapıldığı alan da yer alıyor. Buna ilişkin belge halen T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Dosya No: 030.10, Yer No: 1.12.5’te bulunmaktadır. ATABE bu belgeyi 2011 yılında eserin 29. cildinde yayımladı. Bu liste 1938 yılında basılan ‘Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış’ isimli kitapta da yer almaktadır.

Ataturk orman ciftligi6

‘MAL MÜLK BANA AĞIR GELİYOR’

Atatürk, çiftlikleri Hazine’ye bağışladıktan sonra Trabzon Atatürk Köşkü’nde bir de şu konuşmayı yaptı: “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekte ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti kendi manevi şahsiyetinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha neler vermek istiyorum.” (ATABE., c.29, s.262) Atatürk, 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’nın Büyük Kongresi’nde yaptığı tarihi konuşmada, metin dışına çıkarak, kendisine 9 yıl içinde bağışlanan mal ve mülkün dökümünü verdi. Bunların CHF’ye bağışlanacağını açıkladı: “Bundan başka efendiler, vaktiyle Ankaralı hemşehrilerim tarafından bana hediye edilip şimdi ikamet etmekte bulunduğum Çankaya’daki ev ile Bursa, Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya, İzmir’de bana hediye edilmiş evler, Ankara’da satın aldığım bir kısım arazi vardır ki, bunların hepsi Fırkamızındır.” 19 Ekim 1927 günü yapılan bu açıklama, ATABE.’nin 22. cildinin 21. sayfasında ilk kez yer almaktadır.

aoc vasiyatnamesi1

ÖZEL KANUN ÇIKARDI...

Atatürk’ün burada “Fırkamızındır” dediği mal ve mülkler, onun isteğiyle TBMM’de çıkarılan 12 Haziran 1933 tarihli kanunla bağışlandı. Kanun’un 1. Maddesi’nde şunlar belirtildi: “Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’nin Kanunu Medeni’nin 452. maddesi dairesindeki tasarrufları, mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olup bütün mallarında muteberdir.” (Kanun Numarası: 2307. Ayrıca Bkz; ATABE., C.22, s.21) Atatürk, bu Kanun’dan önce üzerindeki mal ve mülkün miras yoluyla yakınlarına kalmaması için, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak aracılığıyla, hukuki girişimlerde bulundu ve bu doğrultuda yukarıdaki Kanun çıkarıldı. Bu kadar hassas davranan Atatürk’ün mirası bugün yağmalanıyor ve ATABE’nin 4 yıl önce Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden fotokopisini alarak yayımladığı belge ‘yok’ deniliyor.

Ataturk orman ciftligi4

Tavuklarını bile bağışladı...

Atatürk, 11 Haziran 1937’de şunları bağışladı: Orman, Yağmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakırlar çiftliklerinden meydana gelen Orman Çiftliği, Yalova’da Millet ve Baltacı Çiftlikleri, Silifke’de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Dörtyol’da portakal bahçesi ile Karabasamak Çiftliği, Tarsus’ta Piloğlu Çiftliği. Bu yerlerdeki Bira Fabrikası, Malt Fabrikası, Buz Fabrikası, Soda ve Gazoz Fabrikası, Deri Fabrikası, Tarım Aletleri ve Demir Fabrikası, iki modern Süt Fabrikası, iki büyük yoğurt imalathanesi, şarap imalathanesi, değirmen, iki yağ ve peynir imalathanesi, iki tavuk çiftliği, iki özel iskele ve liman, beş satış mağazası, Çelik Fabrikası’nın % 40 payı, 16 traktör, 13 komple biçerdöver, 1 deniz motoru, 5 kamyon ve kamyonet, 2 binek otomobil, 19 binek ve yük arabası, 13.100 adet koyun, 443 sığır, 69 at, 58 eşek, 2450 tavuk.

Ercan DOLAPÇI - 12 Mart 2015 - Aydınlık

Ataturk orman ciftligi8

Atatürk'ün Vasiyeti Kaynak Yayınları tarafından "Atatürk'ün Bütün Eserleri" 29. Ciltte Yayımlanmıştı!

Atatürk'ün kayıp vasiyetinin, Kaynak Yayınları tarafından hazırlanan "Atatürk'ün bütün eserleri" adlı kitap setinde yer aldığı ortaya çıktı. 1996 yılından bu yana bir araya getirilen Atatürk’ün bütün yazıları, talimatları ve konuşmaları, 30 ciltte toplanarak satışa çıkarılmıştı.

Atatürk’ün “Çiftliklerin Hazineye Devri Hakkında Başvekâlet’e” yazdığı vasiyetinin 29. ciltte bulunduğu öğrenildi.

Kitapta yer alan vasiyete göre Atatürk, Ankara’daki Orman Çiftliği ile Yalova, Silifke, Dörtyol, Tarsus’daki tüm çiftlikleri tarım eğitimi amaçlarıyla faaliyet göstermek koşuluyla hazineye bağışladı.

İşte kitapta yer alan o bölümler :

VASİYET 1 - ATATÜRK’ÜN BÜTÜN ESERLERİ, CİLT 22, SAYFA 21

CHP Grup Toplantısında Atatürk, Kurtuluş Savaşı için yapılan bağışların ve kendi mal varlığının hesabını verdikten sonra vasiyetini şöyle açıklıyor: “Bundan başka efendiler, vaktiyle Ankaralı hemşerilerim tarafından bana hediye edilip şimdi ikamet etmekte bulunduğum Çankaya’daki ev ile... bir kısım arazi vardır ki, bunların hepsi fırkamındır.”

VASİYET 2 - ATATÜRK’ÜN BÜTÜN ESERLERİ, CİLT 29, SAYFA 258-263

11 Haziran 1937 tarihli emir:

Ankara’daki Orman Çiftliği ile Yalova, Silifke, Dörtyol, Tarsus’daki tüm çiftlikleri tarım eğitimi amaçlarıyla faaliyet göstermek koşuluyla hazineye bağışlamıştır. Bağışın yapıldığı gün Trabzon valisi ve zamanın içişleri bakanının böyle bir vasiyet yapmamasını, bir vatanı kurtarıp millete cumhuriyet rejimini bağışlayan Atatürk’ün üzerinde kayıtlı bu çiftliklerin çok bir şey ifade etmediğini, bu karardan vazgeçmesini ısrarla istemişler ise de Atatürk onlara verdiği yanıtta, “bu taşınmaz Uludağı taşıyormuş gibi sırtımda yük oluşturuyor. Harp Okulu’ndan mezun olduğumda tek bir malım vardı kılıcım. Ben öbür dünyaya böyle gitmek istiyorum. Israrınızdan vazgeçin. Vasiyetim kesindir ve bu mutlaka gerçekleşecektir” demiştir.

VASİYET 3 - ATATÜRK’ÜN BÜTÜN ESERLERİ, CİLT 30, SAYFA 266-269

Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihli noter onaylı vasiyetiyle sahip olduğu bütün nakit ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrımenkul mallarını Cumhuriyet Halk Partisi’ne belli şartlarla bağışlamıştır.

ataturkun butun eserleri29

ataturkun butun eserleri29 vasiyet258

ataturkun butun eserleri29 vasiyet259

ataturkun butun eserleri29 vasiyet260

ataturkun butun eserleri29 vasiyet261

Son Yazılar