kalpakli_gazi1_225

Emperyalist Fransa!

İtilaf devletleri savaştan galip çıktılar. Harbin her tarafta yaptığı tahribattan bu ülkeler de (galip taraf oldukları halde) memleketler de korunamamışlardı.

Bundan dolayı, ulaşılan zafer sonrasında bu devletlerin ilk düşündükleri şey, uğranılan zararların telafisi için başvurulacak çareler oldu. Her türlü duygu ve düşünceye hâkim olan bu görüş, 1918 Ekim’inden beri süregelen olayların esasını oluşturdu.

Savaştan galip çıkan devletler, bir zafer kazandıklarının bilinci ile, önlerine çıkıveren bu umulmadık sonuçtan en yüksek ölçüde yararlanmak ve savaş nedeniyle uğramış oldukları zararlarının faturasını savaştan yenilgi ile çıkan devletlere yüklemek istediler.

Savaştan yenik çıkmış olan devletler, önlerindeki süreçte hiçbir şey yapamayacak bir durumdaydılar… Kendilerinden ne istenilirse kabul edeceklerdi. İşte savaşın galipleri bu durumdan mümkün olduğu kadar yararlanmaya karar verdiler.

Savaş süresince her devlet emperyalizmin karşısında olduğunu dile getiriyordu.

Özellikle İngiltere ile Fransa, milletlerin hak ve hürriyetleri için dövüştüklerini söylüyorlardı. Oysa, savaş sonunda emperyalizm, eskisinden daha büyük bir şiddetle harekete geldi. Bunun dünyayı çok kötü bir geleceğe doğru götürdüğünü anlayanlar çoktu ve belki de bu kişiler hükümette görev alabilen bir kesimdi. Ancak savaşın neden olduğu tahribatını gidermek düşüncesi, bütün düşüncelere karşı o kadar şiddetle hâkim oluyordu ki, neticede, en ileri görüşlü devlet adamlarının bile, her yönden ve özellikle de, askeri ve sanayi kesimden taşıp gelen emperyalist içerikli taleplerin etkisine kendilerine kaptırdıkları görüldü.

Savaş sırasında söylenen sözler, savaşın verdiği dersler tümü ile unutuldu.

Bu akıma kendisini kaptıran devletlerden birisi de, Fransa’dır. Ve bunun kanlı delilleri bizim önümüzde bulunuyor. Son günlerde çeşitli saldırılarına hedef olduğumuz Fransızlar, bize karşı iki muhtelif siyaset arasında çalkalanıp duruyorlar...

Bir taraftan, Türkiye’yi mahvederek İngiltere’nin eline düşürülen barış Antlaşmasını kabul ettiklerinden dolayı pişmanlık duyarken, bizim barış antlaşmasını ve özellikle İngilizlere karşı sürdürdüğümüz mücadelede başarı kazanmamızı temenni ederlerken; diğer taraftan da, bizzat kendileri üzerimize fırka fırka asker göndererek bizimle uğraşıyorlar.

Diğer taraftan, İstanbul’daki Fransızlar, bize güler yüz göstermeye çalışıyorlar. Paris gazeteleri Türk milliyetperverleriyle soğukkanlı davranış önerirken, öte yandan, Ermenilerle birleşerek Türk köylerini ve Türk köylülerini ezmeye ve yok etmeye çalışıyorlar.

Peki neden?..

Çünkü, savaştan oldukça yara almış bir durumda çıkan Fransa, Suriye ve Kilikya bölgelerinde yer alan yer altı kaynaklarından yararlanmayı önemli bir amaç haline getirmişti. Fransızlar, sözünü ettiğimiz bu kazancı sağlayacak bir zemini oluşturan barış antlaşmasının, diğer taraftan bütün dünya sulhunu önemli ölçüde biliyorlardı.

Hâlbuki aynı Fransa, Türk milliyetçilerinin özellikle İngiltere’ye karşı çalıştıklarını da gördüğü için, onlara karşı güler yüz göstermek durumunda kalıyordu…

Bir tarafta güler yüz, öte yanda kanlı bir mücadele… Bir tarafta, Türkiye’nin parçalanması ve bu arada güzel Türk topraklarının Fransızlara geçmesi amacı; diğer taraf ise, İngiliz etki alanının genişlemesine karşı durabilmek için milliyetçileri ve milliyetçiliği savunma siyaseti!..

Bu ikiyüzlü ve birbiri ile çelişen siyasetlerin gülünç olduğu kadar, bizzat Fransız çıkarlarına ne ölçüde karşı olduğunu söylemek fazla olsa gerektir..

Emperyalist Fransa’nın gözleri emperyalizm hırsıyla o kadar kararmıştı ki, bu birbiri ile çelişen siyasetlerin gülünçlüğü ve sakıncaları bir türlü göremiyor ve sonuç olarak, bizzat kendisi, Kilikya’da kanlı mağlubiyetlere uğrarken, bütün dünya milletlerinin, bugün emperyalist Avrupa tarafından inat ile savunulan düşünceler karşısında ayaklandığını da hissetmiyordu…

Fransa istediği yolda gitmekte özgürdür… Yalnız şunu bilmelidir ki, biz, hangi taraftan gelirse gelsin, milli varlığımız aleyhindeki suikastların her tür ve şekline karşı bütün kuvvetlerimizle karşı koyacağız!..

Emperyalist Fransa’nın arada sırada bizi aldatmak için göstermek istediği güler yüzün manasını gayet iyi anlamaktayız. İsterse Fransa, dünyanın nereye doğru gittiğini anlamamakta hala ısrar etsin!..

Hakimiyet-i Milliye Yazıları (9)

Mustafa Kemal ATATÜRK

**************************************************************
Günümüz Türkçesine Uyarlayan : Özge HAKSAL
http://www.dnm-ler.com/

ozge_haksal

Son Yazılar