ya istiklal ya olum

Atatürk Cumhuriyeti dünyayı değiştirdi...

Bugün ulusal bayramımız.

Bugün, yenilenden yenene geçtiğimiz günün bayramı. Bugün, “düvel-i muazzama”yı yendiğimiz günün bayramı. Bugün, ümmetten ulusa geçtiğimiz günün bayramı.

Elbette biz kutlayacağız.

Yurdumuzun her yerinde bayraklarımızla, coşkumuzla kutlayacağız.

Bu bayram bizim bayramımız.

Kutlamayanlar mı? Hak etmeyenlerdir.

Kutlamayanlar mı? Kutlamaya layık olmayanlardır.

Atatürk Cumhuriyeti dünyayı değiştirdi.

Tarihte ilk kez, büyük İngiltere ile güçlü Fransa birlikte yenildiler.

Atatürk’ün başkomutan olduğu Türk orduları tarafından yenildiler.

Asya’da, Afrika’daki sömürgeler ayağa kalktı. Kimisi silaha sarıldı, kimisi silahsız eylemler yaptı. Çünkü, artık sömürenler yenilmişti, gene yenilebilirdi.

Ve dünya değişti.

Çanakkale’de de Mustafa Kemal gene İngiliz ve Fransızları yenmişti. Boğaz’ı geçememişlerdi. Çarlık Rusyası’na yardım edememişlerdi. Rusya’da 1917 Ekim Devrimi oldu ve Rusya barış istedi. Dünya bir kez daha değişmişti.

Atatürk Cumhuriyeti budur ve daha fazlasıdır.

Biz elbette kutlayacağız.

Özgür insandan, özgür akıldan, özgür iradeden yana olan herkes kutlayacaktır. Bugün de, yarın da, sonsuza kadar.

*** *** ***

Ulus-devletin bayramıdır 29 Ekim.

Ulus-devletin andıdır Öğrenci Andı.

Ulus-devlet artık geride mi kaldı?

Artık “çok kültürlü toplumlar” çağı mı?

Ulus-devleti kaldırınca “küresel uygarlık” mı geldi?

Hayır. Ulus-devleti kaldırınca küresel uygarlık gelmedi.

Ulus-devlet kalkınca kabileler, aşiretler, cemaatlar, tarikatlar geldi.

Ulus-devlet kalkınca “küresel pazarın sömürüsü” geldi.

Atatürk’ün “Türklük vurgusu”, ırkçı, şövenist bir vurgu değildir.

Osmanlı sarayının din kökenli Arapça, “necip kavim” Araplar hayranlığından kurtulma amaçlı vurgudur “Türklük”.

Osmanlı saray edebiyatının farsça hayranlığından kurtulma amaçlı vurgudur “Türklük”.

Osmanlı’nın ezdiği, aşağıladığı, küçümsediği “Türk olma” niteliğinin asıl yerine konması amaçlıdır bu vurgu.

Türk dili, Türk tarihi, Türkçe eğitim, Türkçe ezan, Türkçe Kuran, Türk kültürünü Arap- Fars hegemonyasından kurtarma, asıl yerine koyma amacına yöneliktir.

Türk sözcüğüne yapılan vurgu ortak bir kültürün vurgusudur.

Aslını inkâra değil, geleceğin ortaklığına dayanır.

Bu ülke 1950 yılından beri, sağ iktidarlar eliyle bu gerçeklerin yok edilmesine dayalı bir sürece sokuldu.

İlk Demokrat Parti iktidarından bugünkü AKP iktidarının 16 yılına kadar 68 yıl geçti.

Atatürk’ün 15 yılda (1923 - 1938) yaptıklarını yıkmaya çalışan 68 yıl.

İşte, sonucu görüyorsunuz:

Satıla satıla tüketilmiş vatan toprakları.

Satıla satıla yok edilmiş fabrikalar, üretim kurumları.

Halka dayatılmış Tek Adam rejimi.

Yetkileri daraltılmış Meclis.

Emir altına sokulmuş hukuk.

Tarikatlara bırakılmış eğitim.

Ulus bütünlüğü yerine etnik kökene, mezheplere dayalı bölünme.

Biz bu sonucu kabul etmeyeceğiz.

Biz bu vatanın geleceğinin sahipleriyiz.

Atatürk’ün yolundaki mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

Bayraklarımızla, coşkumuzla yürüyeceğiz.

Bugün bizim bayramımızdır.

Bayramımız kutlu olsun...

Erdal ATABEK – 29 Ekim 2018 - Cumhuriyet

Son Yazılar