jakobenler ve cumhuriyet225

Jakobenlerin Ütopyası - Cumhuriyet Kurumları!

Özgür memleketlerde kurumlar, hükümetlerin ahlakî yozlaşmaya karşı güvencesidir. Halkları ve yurttaşları ise yozlaşan hükümetlerden korurlar.

Kurumlara sahip olmayan bir Cumhuriyet’in kudreti, birtakım fanilerin erdemlerine ya da istikrarsız yöntemlerin akıbetine kalmıştır… İmparatorlukların çöküşü üzerine ciddiyetle kafa yoran kimseler, bu imparatorlukların sağlamlıklarının onları müdafaa eden kişilerin hikmetinden değil; kurumlarının kalıcılığından kaynaklandığını saptamışlardır. Bu kurumlar sarsılmazdırlar ve düşmanın çılgınlıklarına karşı dayanıklıdırlar… Kurumların amacı, toplumun ve bireylerin güvenliğini fiilen tesis etmek, anlaşmazlıkları önlemektir. Kişilerin değil; erdemlerin yükselmesini sağlamaktır.

İnsanlar, birbirlerine düşmanca davranarak, kolektif bağımsızlıklarını kendi toplumsal özgürlüklerinin aleyhine çevirmişlerdir. Bu düşmanlıkların sonucu olarak, insanların küçük bir kısmı, tüm toplumu baskı altında tutacak bir silaha sahip olmuşlardır. Bu azınlık, gücünü toplumsal bir sözleşmeye dayandırarak toplumu yabancı düşmanlardan koruduğunu iddia etmiştir.

Eğer toplum sözleşmesinin amacı insanlar arasındaki birlikteliği korumak idiyse, burada insanın, ehlileştirilmesi gereken vahşi bir yaratık olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu sözleşmenin sonucu olarak insanlar birbirlerine karşı silahlanmıştır. Tıpkı birbirine yabancı, her an bir diğerini parçalayıp yutacak hayvanlardan oluşan bir sürü gibi değerlendirilmektedir insan toplulukları.

jakobenler ve cumhuriyet

Oysa bir Cumhuriyet’te tek bir kişinin çıkarı, bütünün kuvvetiyle korunmaktadır. Birbiriyle hiç alakası olmayan kimseler, Cumhuriyet’in ve doğal kuralların gücüyle bağlıdırlar birbirlerine. Böylece bu siyasal sözleşme, toplumsal bir antlaşmayı doğurur.

Kanunların sarsılmaz adaletini ve kudretini, kişilerin takdirinin yerine koymak gerekmektedir. Bu, kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Böylelikle Devrim pekiştirilmiş olur. Kıskançlıkları, düşmanlıkları, şatafatı ve iftirayı ortadan kaldırmanın yolu budur.

Louis Antoine Léon de SAINT-JUST
Çeviren: Hazal SARAL

Yazının devamı Bilim ve Ütopya Ocak 2016 sayısında!

Son Yazılar