fransa add logo2 

Basın Açıklaması...

Bugün Alman Federal Parlamentosu’nun sözde ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve tanımakla kalmayıp, kimi uygulamalar öneren ‘karar’ını şiddetle kınıyor ve tanımadığımızı olanca gücümüzle haykırıyoruz.

Bu karar, ‘Ermeni Soykırımı’ yalanının ‘tarihsel’ olduğu kadar ‘emperyalist bir yalan’ olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Alman parlamenterler ise ‘aymaz’ değil, tersine ‘çok bilinçli’dirler.

Bu bilinç ‘emperyalist bilinç’tir.

Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya yönelik çabalara eklenen halkalardan sondan bir önceki halkadır.

Bu konuda bir ‘aymazlık’ sözkonusu ise o da Türk Dışişleri Bakanlığına aittir.

Ahmet Davutoğlu’nun önce ‘danışman’, sonra ‘Dışişleri Bakanı’ ve en son ‘Başbakan’ olduğu dönemlerde, Türk Dışişleri adım adım ‘işbirlikçi’ değilse bile ‘aymaz’ Büyükelçi ve konsoloslarla doldurulmuştur.

Binali Yıldırım Hükûmeti’nin Almanya Büyükelçisini ‘istişare için Ankara’ya çağırdığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yetmez!

‘Ermeni Soykırımı’ sözünü dile getiren bütün ülkelerden Büyükelçiler ‘geri çekilme’lidirler.

Çünkü bunlar zaten başarısız olan Büyükelçi ya da büyükelçilik mensuplarıdırlar.

Avrupa’da ve özellikle Fransa’da, bu tür saldırılara Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, bugüne değin nasıl direndiysek bundan sonra da daha bir kararlı olarak direneceğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Yalanlarını her ortamda yüzlerine vurmaya hazırız.

Çağdışı yasalarla bizlere ceza da kesebilirler.

Korkmuyoruz.

Çünkü bizler ‘tarihimizi’ biliyoruz.

Ve tarihimizle övünüyoruz.

‘Devrim’lerimiz bizim övünç kaynaklarımızdır.

Hitler torunu Alman Milletvekili ‘Genç-Türk Devrimi’ne dil uzatmış.

Eğer sesimizi yükseltmezsek yarın ‘Kemalist Devrimimiz’e de kara çalacak bu aymazlar.

Biz Cumhuriyet kuşakları, biz gerçek Atatürkçüler size hiç bir zaman, hiçbir yerde ve hiçbir koşulda pabuç bırakmayacağız.

Bilginize..

Habip Hamza ERDEM (Fransa ADD Başkanı) – 02 Haziran 2016 - Paris