madde madde aihm karari2 1

Madde Madde AİHM Kararı! (2)

Holokost Soykırım. 1915 Neden Soykırım Değil?

- AİHM, Perinçek / İsviçre kararında Holokost ve 1915 olayları arasındaki farkların altını çizerek, ‘1915 soykırım değildir’ yönünde hüküm verdi.

- Holokost’un tartışmasız bir tarihsel olgu olduğuna dikkat çekilirken, 1915 olayları ise hâlâ sürmekte olan bir tartışma konusu olarak nitelendirildi.

AİHM’nin tarihi Perinçek/İsviçre kararını madde madde anlattığımız yazı dizisinin ilk bölümünde, kararın “yetkili mahkeme kararı yoksa Ermeni soykırımının varlığı kabul edilemez” kısmı üzerinde durduk. Bu bölümde, AİHM kararında açıklanan, Holokost (Yahudi Soykırımı) ve 1915 olayları arasındaki farkları inceledik.

1948 yılında, Nazi savaş suçlularını yargılayan uluslararası Nürnberg Mahkemesi, uluslararası hukuka soykırım kavramını sokmuş oldu. Nürnberg kararı sonrası, Holokost, modern hukuk tarafından kabul edilen ilk soykırım suçu haline geldi. AİHM, Perinçek/İsviçre davasında, Holokost ve 1915 olayları arasındaki farkların altını çizerek, “1915 soykırım değildir” hükmünü vermiş oldu. AİHM kararının 243. paragrafında, Holokost (Yahudi Soykırımı) ve 1915 olaylarını karşılaştırılarak, Holokost’un varlığının kesin olduğu, dolayısı ile inkarının cezalandırılabileceği vurgusu yapılmış. Karar, dolaylı yoldan, 1915 olaylarının Holokost gibi kesin bir tarihsel olgu olmadığından yola çıkarak, soykırım olarak tanımlanmasını reddetmiş oldu.

‘ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR’ IRKÇI BİR İFADE DEĞİLDİR!

Yine kararın 238. paragrafında ise “Perinçek’in ‘Ermeni soykırımı yoktur’ ifadesi, uluslararası hukuk tarafından yapılan ‘soykırım’ kavramı ışı ğında ırkçı olarak değerlendirilemez” ifadesi yer aldı. Oysaki, soykırım olarak tanınan Holokost’un inkarının uluslararası hukuk tarafından cezalandırılması öngörülmüştür. Dolayısı ile AİHM, Holokost ve 1915 olayları arasındaki farkın altını çizip, 1915’in uluslararası hukuk açısından soykırım olmadığına hükmetmiştir.

240. paragrafda ise, AİHM, 1915 olaylarının soykırım olmadığını dolaylı yoldan kabul etmiş ve Perinçek’in, İsviçre mahkemeleri tarafından hukuki anlamda soykırım olarak kabul edilmeyen bir tarihsel olayın soykırım olarak tanımlanmasını reddettiği için cezalandırıldığının altını çizmiş.

TARİHÇİLER KARARI DEĞERLENDİRDİ :

1915’in soykırım olduğuna dair kanıt yok! KONU ile ilgili olarak uzmanlara AİHM’nin 1915 olayları ve Holokost arasındaki farkın altını çizmesini nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Prof. Dr. Sina Akşin, mahkemenin bir yanlışı ifşa ettiğine dikkat çekerken, Prof. Dr. Norman Stone ise “1915 ve sonrasında Türk tarafının, Ermeni ırkını yok etme yönünde iradesinin olduğuna dair bir kanıt yoktur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sina Akşin (Tarihçi): Yahudi Soykırımı hakkında bir mahkeme kararı mevcut. 1915 ve sonrası yaşanan tehcir kararı ile ilgili olarak ise bir mahkeme kararı alınmış değil. AİHM haklı olarak iki olay arasındaki farkın altını çizmiş. 1915 olaylarının tartışılmasını yasaklayan Avrupa makamlarınca alınmış kararlar yanlıştır. AİHM, Perinçek/İsviçre kararı ile bu yanlışı ifşa etmiştir. İki çarpı ikinin dört ettiği dahi bilimsel olarak tartışmalıdır. Düşünce özgürlüğünün temelinde sorgulama yatmaktadır.

Öncelikle şunu iyi anlamak lazım ki, Avrupalılarda, Türklere karşı tarihsel bir kin mevcuttur. Sosyal psikoloji açısından baktığımızda, Avrupa tarafından,Türklere yönelik olarak sürekli bir ötekileştirme çabası vardır. Bu açıdan baktığımda, AİHM’nin aldığı karar oldukça önemlidir. Avrupa’nın en büyük mahkemesi dahi Türklerin haklı olduğuna yönelik bir karar vermek zorunda kaldı.1915 olaylarının AİHM’ye taşınacağını ilk duyduğum zaman kaygılandım. Adil bir yargılama beklemiyordum, dolayısı ile lehimize bir karar alınma ihtimali düşük görünüyordu. Sayın Perinçek ise cesur bir kararla AİHM’e başvurma yolunu seçti. Neyse ki ben haksız Perinçek ise haklı çıktı.

Prof. Dr. Norman Stone (İskoç tarihçi, eski İngiliz Başbakanı Thatcher’in Dış Politika Danışmanı) :  AİHM, bu kararı alarak tarihi açıdan gerekeni yapmıştır. Holokost ve 1915 olayları arasında herhangi bir benzerlikten söz edilemez. Olayları karşılaştıralım. Rus ordularında savaşan Yahudi çetelerin varlığından veya Osmanlı’da, Nazi Almanya’sına benzer bir şekilde toplama kampları kurulmadı. 1915 ve sonrasında Türk tarafının, “Ermeni ırkını yok etme” yönünde iradesinin olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu bulguları daha da detaylandırabiliriz. Sonuç olarak, AİHM’in Holokost ve 1915 olayları arasında yaptığı ayrım doğrudur. Kararın, tarihsel tartışmalara etkisi ise büyük olasılıkla sınırlı olacaktır. Günümüzde, Ermeni diasporasının olumsuz etkisi nedeniyle 1915 olayları ile ilgili olarak Ermeni ve Türk tarafları birbiriyle iletişim kuramaz bir halde.

*** *** ***

İşte AİHM’nin o maddeleri:

243. madde : Mahkeme’ye göre, Holokost’un inkarının söz konusu ülkelerde cezalandırılması, tartışmasız bir tarihsel olgu içerdiği ve bu ülkeler için özel bir tarihsel önem taşıdığı için haklı gösterilebilir... İnkarı tarafsız bir tarihsel araştırmayı içerse de, anti demokratik ve antisemit bir ideolojinin varlığına işaret eder.

238. madde : Perinçek’in Ermeniler hakkındaki ifadeleri, uluslararası hukuktaki “soykırım” tanımı ışığında ırkçı olarak değerlendirilemez.

240.madde : Perinçek, bir soykırımı haklı çıkarmaktan dolayı değil, bir soykırım olduğunu inkar ettiğinden dolayı cezalandırılmıştır...

231.madde : 1915 konusunda ise hem Türkiye’de hem de uluslararası kamuoyunda hareretli bir tartışma sürmektedir. Konu, Perinçek’in açıklamalarından kısa bir süre önce İsviçre Parlamentosu’nda dahi 2002-2003 yıllarında tartışılmıştır.

YARIN : AİHM: Batı ülkelerinin 1915’i yargılamaya hakkı yoktur! AİHM’den İsviçre mahkemelerine tokat gibi cevap!

Yunus SONER - Sinan GÜZALTAN - 24 Ekim 2015 - Aydınlık