sukru server aya

Şirin Payzın’a açık mektup...

Sayın Payzın,

1- Dün akşamki 360 derece programınızı (baştaki ufak bir kısmı hariç) sanırım tamamen izledim. Öncelikle sizi CNNTürk ekranlarına “ilk kez”, soykırım mızıkacıları dışında Sayın Perinçek’i davet ettiğiniz, ağırladığınız için kutlarım.

2- Perinçek’ten sonra ağırladığınız Bay Garo Baylan, “altyapı tarihî bilgi noksanlığı nedeniyle” belki samimî fakat “tarihi gerçekler ve tartışmanın ciddiyeti bakımından” afakî varsayım ve duygudaşlık ile iddialarını yenilemiştir.

3- İşin temelinde konuya “Türk-Rum-Ermeni-Alman-Yahudi” gibi peşin ayırımcı verilerle yaklaşmak bence çok sakıncalıdır. “Gerçeğe erişmek istiyorsak”, sonradan kişiye aplike edilen bu ölçeklerin kullanılması fevkalade sakıncalıdır. Konumuz “gerçek ise”, din-ırk-milliyet-cinsiyet ve benzeri veriler tarafsız düşünce ve kanaatimizi etkiler. Bir asırlık tarihî bazı dramatik olaylara erişmek isterken, bireysel olayların genelleştirilmesinden, o günlerde bebe yaşlarındaki nine-dede masallarını sağlam delil olarak alamayız.

4- Soykırım mızıkacıları, “neden, ne vakit, nerede, nasıl, kaç kişi, kim yazdı, kim gördü, nerede gömüldü” gibi en basit sorulara cevap veremezler. Tanrısal mitler nasıl insanoğluna hükmediyorsa, “fili yuttu bir yılan” boyutundaki Ermeni diyaspora yalanı da, Alman ordusundaki yaklaşık 20 bin Lejyon Ermenisi 1960’lı yıllara kadar Amerika ve başka ülkelere göç ettikten sonra, “en iyi bildikleri para sızdırma” projesi olarak büyük başarı ile tatbikata konmuş, cinayetler ve yoğun propagandalar ile, “kanıtlanmış ve yasal olarak belgelenmiş Yahudi Soykırımı” paralelinde tezgahlanmıştır. Şu farkla ki, Ermenilerin bugüne dek, (sahte olmayan) bir tek belgeleri hatta tarafsız göz şahitleri bile yoktur. Hukuki yollardan, arşivlerini açmaktan, karşılıklı oturup tartışmaktan kesinlikle kaçarlar. Bugüne dek izlenimim, baba-oğul Akyollar ve “futboldan başlayarak, tarihe varıncaya dek her şeyi mukayeseli ve fazla okumadan akil olan” misafirleriniz nedeniyle, soykırım karşıtı argümanlara tüm TV elemanları olarak kapalı oluşunuzdur. Umarım, bu başlangıçtan sonra pişman olup bu medeni tartışma ve kamuyu bilgilendirme kapısı kapanmaz.

dogu perincek sirin payzin2

5- Sayın Payzın, hayatınızın en az iki saatini bu konuyu biraz “başka kaynaklardan” okumaya veremez misiniz? Ekte sunulan 2011 yapımı cep kitabı “fazla okumaya vakit bulamayanlar için” resimli roman tarzında düzenlenmiştir, 150 senelik tarihin tepe noktalarını kestirmeden öğrenebilirsiniz. Bu kitabın İngilizce versiyonu PPS - Video sunum olarak internette dünyaya (diğer 3 kitabımla birlikte) açıktır. Okuyunca benim resimlendirdiğim olayların ancak yüzde on veya yirmisini anımsayacağınızı, gerisinin yeni öğreti olacağını umarım. Kitabı dilediklerinizle paylaşabilirsiniz. Kitaplarımın çogu Türkiyeli Ermenilerin yurt dışında kurdukları “armenians-1915.blogspot.com” sitesinde 2005 yılından beri dünyaya açıktır. Foruma yollanan yorumlar basılır ve cevaplandırılır. “Hodri meydan” orasıdır. Daha bir hatamı bulan dünya vatandaşı çıkmadı ve herkesin cevabını da (yalnız sağlam yabancı belgelere itibar ettiğim için) rahatlıkla verebildim. Bu nedenle ister sizlerin akil veya çok ünlü akademisyen, yazar, diplomat ve yorumcularınız ile, ister başka milletlerden “Bu işi biliyorum” diyenlerle, gerekirse günlerce “workshop tarzında” belgelerle tartışmaya açığım. Bu olaylar “Reklama gireceğiz, bir cümle ile toparlayın” veya söz kesmekle, net ve açık tartışılamaz. Her hangi ciddi bir davet olursa icabet etmekten kaçınmam. Yaş olarak da figüranlık çağlarını yıllar önce tamamladım.

6- 19 ve 20 Ocak tarihlerinde Aydınlık’ta (ufak bazı kesintilerle) çıkan yazımın tamamını ekliyorum. Umarım hiç olmazsa bu kadarını okumaktan kaçınmazsınız. Kırmızı işaretli bölümleri okursanız Cemiyeti Akvam Genel Sekreterinin beyanına göre “münferit çeteler tarafından işlenen cinayetlerin” hiçbir şekilde soykırıma uymayacağını takdir edersiniz.

7- Değerli arkadaşımız E. Amiral Türker Ertürk ile bazı konferanslarda beraber olduk, bu konuyu ekrana çıkardıklarınızdan daha iyi bilir. Bugünkü yazısında, dayanamayıp benden bahsetmiş (ekli)

8- Sayın Payzın benim okuduklarım her halde yüz bin sayfayı geçer ve bu kaynakların onemli bir bölümü Ermeni (kahramanların) kitap ve anlatımlarıdır. Diğerleri ise resmi raporlar, kongre, senato zabıtları, resmi yazışmalar vesairedir. “Varsayım ve ben böyle düşünüyorum” yoktur, “Belgeler konuşur”, vakta ki o belgeyi çürüten daha sağlam bir belge ibraz edilsin.

9- Arkadaşım Prof. Ata Atun ile birlikte hazırladığımız ve akademik yayınlarda çıkmış olan yazılara ait bir listeyi ekliyorum.

10- Gazete makalemin en son paragrafında benim şovenist falan olmadığım, aksine ırk-milliyet-dine aldırış etmeyen fakat aptal yerine konulmayı kabul etmeyen bir fani olduğumu sanırım anlarsınız.

dogu perincek sirin payzin1

11- Bir buçuk asır evvel başlayan ve güçlü devletlerin fıştıkladığı ideallere inanan idealist-kahraman gençler, aklı başında yaşlılarını dinlememişler, milletlerini felaketlere (müteaddit ihtara rağmen) sürüklemişlerdir. Türk Ermeni toplumun yaşını başını almış liderleri bu şovenleri frenlemeye çalışıyorlar (Kandilli Ermeni Kilisesi ve Ateşyan demeçleri). Hırant Dink “soykırım iddiacısı değildi” orta yolu arayan ve savunan değerli bir insan ve vatandaş idi... Siz dahil herkes (sokakta yürüyen 100 bin kişi) katilin cezalandırılmasını ve bulunmasını istiyorlar. Herkes haklıdır, fakat bu yapılırken, Ermenilerin 1973’lerden sonra öldürdükleri 44 diplomatımız veya son yıllarda yüzlerce subayımızın nahak yere hapsedilmesini ve haksızlıkları unutuyorlar. Devenin neresi doğru ki, konu Hrant olunca çalışsın... Diğerlerine varınca, yüzlercesi bunca dramlar ile hala yaşanmakta... Fakat onlar için ne hazır pankart ne de şu veya bu niyetlerle anında arka çıkanlar yok... Bu durumda Bay Garo gibi temelde haklı vatandaşlarımız acaba öncelik veya birinci sınıf vatandaşlık istemiş olmuyorlar mı?

Tebrik, teşekkür ve saygılarımla

Şükrü Server AYA (Araştırmacı - Yazar) - 26 Ocak 2015 - Aydınlık