Amaçları Belli, ´Bizans´ı İhyâ?!…

Tesbit/7. ”… neresinden girseniz, konu tehlikeli ve vahim görünüyor, Türker Göksel ‘in (asıl adı başka) e-mail ‘i, bunun türlü kanıtından yalnızca birisi. Vahamet, doğrusu ya, yazının başlığından başlıyor, aynen şudur: ‘Patrikhane’nin Beş Aşamalı, Gizli Planı’. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi isterseniz, geçelim ‘muhteva’ ya; bakalım neymiş?

Devamını oku...

XX yyın, Tarihteki Asıl Önemi

Asım (Bezirci) aleyhinde Gerçek'te İ. Toplumcu imzasıyla yazdığı, 'Köşe yazıları' ndan, on onbeş kadar dava açılmıştı; elinde celpnameler, gözleri sarkmış, istihbarat salonunda dalgın, düşünüyor.

Devamını oku...

Rauf Bey : Padişâha Sadâkat Borcumdur.

İsmet Paşa'ya göre, durum şudur:''...Nastûri Hareketi'nden (isyan) ve Cenevre'deki müzâkerelerin cereyan tarzından, Musul meselesi, 1924 sonbaharında çok endişe verici bir vaziyet almıştı. Bu esnada kumandanlar meselesi çıktı. (...) Bir sene evvel siyasette hevesleri olmayıp orduya gitmiş olan kumandanlar, yâni Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşa'lar, bu sefer Meclis'te çalışmak istediklerini söyleyerek, Meclis'e geldiler. Ciddî olarak, ortaya yeni bir buhran ve münâkaşa çıktı...''(İsmet İnönü, 'Hatıralar'2, s. 191. Bilgi Yayınevi, 1992)

Devamını oku...

Gâzi, İşin Farkında İdi!

O kışı, hasta geçirmiştim: Neuilly'de (Paris), camları silme buğu, o küçük salon; hayatımda seyrettiğim ilk televizyon, karşısında yumuşak bir divan; sehpanın üzerinde, kitaplar; en çok da Fiedor Mihailoviç Dostoyevsky! İlkbaharda, yeşeren ıhlamurların 'tatlı' kokusu, etrafı kuşatmış; Quartier Latin'de, o kahveden o kahveye kendimi atıp, uzun kış okumalarından, kabul edilebilir bir 'bileşim' ( 'terkip/ synthese ' ) süzmeye çabalıyorum. Yıllardan 1963 müdür?

Devamını oku...

Page 3 of 8