'Ulusalcılık', 'Yurt Milliyetçiliği'dir!..

O yıl, Cumhuriyet'in 10. yılı, ünlü marş bestelenmiş; biz, yani Karşıyaka Cumhuriyet İlkmektebi'nin 3. sınıfı, dersi mersi bıraktık, Fatma Hocâ'nımın yönetiminde, onu ezberlemeye çalışıyoruz, çünkü 29 Teşrinievvel 1933 günü, İzmir Atatürk Anıtı önünde, bir ağızdan söyleyeceğiz.

Devamını oku...

Artık 'Batı', Bir 'Emperyalizm Ortaklığı'dır...

...belki yaşın ilerlemesinden, belki o günleri sık anmayışımdan; yaşanılan 'muhtevâ' aklımda kalıyor da, nerede ve kiminle yaşadığım, bulanık: O akşam, bunları, 'Trotçkist' arkadaşım, Mark Apter'le, Alliance Française'in dumanlı kantininde mi konuşmuştuk; yoksa, Montparnasse'daki Dupont Kahvesi'nde 'zenci güzeli' M'ba'yla mı? Uzaklardan kulağıma, Musettes akordeonlarının ünlü bir parçası geliyor; ama nereden? Kantin'in emektar pikabından mı, yoksa Dupont Kahvesi'nin, hoparlöründen mi? Orası müphem, net olarak hatırladığım, ne konuştuğumuz, hangi sonuca bağlandığımız!.

Devamını oku...

'İleri Bir Tanzimatçı' Ne Demek?..

...Fâlih Rıfkı Bey (Atay) o günleri anlattığı eserinde; aslında, bir hayli yakından tanıdığı 'Milli Şef'i nasıl târif etmiştir, bakar mısınız?

''...İsmet Bey, hiçbir zaman 'devrimci' olmamıştır. İlk gençliğinden beri, tanışma fırsatını bulduğu insanlara, kendini saydıran ve sevdiren, bir 'vazife adamı'dır: o, bir 'düzen adamı'dır, 'hiyerarşi adamı'dır: 'ileri bir Tanzimatçı' idi!..'' (bkz. Çankaya, Cilt. 2)

Devamını oku...

En Vahimi, 'Aydınların Yabancılaşması'!..

...zaman, hatıraları bulanıklaştırıyor; o yüzden, kesin konuşamıyorum: acaba hangisi söylemişti? 'Medeniye' hocamız, -o tarihte henüz doçent- Ferit Hakkı Bey mi; yoksa kürsünün sahibi, -sakalı hariç, her şeyi ile 'dört dörtlük Osmanlı' - 'meşhur ve mülehham' Ebû'l Ulâ Mardin Bey mi? Cumhuriyet'in her icraatını, gizli bir istihzayla anlatmak alışkanlığı; Mecelle'ye büyük hayranlığı hesaba katılırsa, muhtemelen ikincisi!..

Devamını oku...

Page 7 of 8