Zafer'den Sonra, 'Şekl-i Hükümet'!..

(Parantez/1 ''....neresinden bakılsa, Süleyman haklı!'' Süleyman da kim? Asıl adı başka, aranızdan birisi; telefonda diyor ki: ''...iyi, tamam! 'Resmî tarih'in, ustaca tertiplenmiş bir senaryo olduğunu söylüyorsunuz; dediklerinizi sağlam göndermelerle pekiştiriyorsunuz; ne var ki, meraklısı aradığı zaman o kaynakları çokluk bulamıyor!''

Devamını oku...

Gâzinin, Elim Tecrübelerden, Çıkan Ders..

Bilmez değilsiniz ya,'Sistem', çıkarı için 'demokrasi'yi kullanıyor; yâni, 'ortalama yurttaşı' önce 'öteki dünyayı' (ahret'i) düşünmeye kaydırırsa; yaşadığı dünyayı ihmal edebileceğini; o zaman da eğitim/öğretim yoluyla, pekâlâ yönlendirebileceğini keşfetti: 'bilgi toplumu'nda 'dindarlığın' gözde olmasıda, bundan; media'ların 'egemenliği' de bundan! Kilise yurttaşın aklını çeliyor; media ve eğitim onu, toplumsal/sınıfsal ve ekonomik çıkarlarını savunmaya değil; türlü çeşit parti, hizip, topluluk ya da kuruluşlar çerçevesinde,'Sistem'in istediğini yapmaya yönlendiriyor: 'çevreci' de, 'cinsel özgürlükçü' de, 'demokrat' da, 'sosyalist'de, havanda su dövüyor; yâni 'Sistem'in istediğini yapıyorlar.

Devamını oku...

'Hıristiyanlığı' seçmek,'emperyalizm'i seçmektir!...

(Çağrışım/1. ''... Menderes/Bayar yönetimi', NATO 'yanlış' ının ilk sorunlarını yaşıyor; Paris 'ten, ikinci dönüşüm; birkaç aylık bir İzmir parentezi içindeyim: Kemal Ağabey' in ( Bilbaşar elimden tutup, beni ''Demokrat İzmir'' e götürdüğü günler! Orada, vaktiyle Paris 'te eğitim görmüş, yurtsever bir aydın tanımıştım; 'DP İktidarı' nı irticâı 'hortlatmak' la suçluyordu; ona göre bu Gâzi 'nin ciddi bir hatası yüzündendi; gerçi o 'inkilâplarını' art arda gerçekleştirmekte, asla tereddüt göstermemiş; lâkin, 'nihai karara' gelince durmuştu. Merak içinde, Gâzi 'nin neyi yapmadığını sorunca; 'yurtseverliği' nden, hatta 'ilericiliği' nden hiç kuşku olmayan, o yaşlı aydının verdiği cevabı; ancak ölürsem unuturum; ''-...minarelere çan takmalıydı, niye yapmadı!..''

Devamını oku...

'Batılılaşma'nın Asıl 'Anlamı'?

Kimsenin aklına gelmiyor mu? 'Alafranga' (Alla Franca) ve 'Alaturka' (Alla Turca) kelimeleri, Cumhuriyet çocuklarına, Osmanlı'dan müdevverdir; yâni, hiçbir şeyi ifâde etmese de, sadece bu iki kelimenin mevcûdiyeti, Osmanlı toplumunda 'Batılılaşma'nın Mustafa Kemâl'den çok önce başlamış olduğunu kanıtlar.

Devamını oku...

Page 5 of 8