donekler225

Solcu adam döner mi?

Mehmet Faraç yazdı (Aydınlık, 28.12.2012):

Değerli tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, Bostancı’da düzenlenen “sanatçılar buluşması”nı değerlendirirken, Ergenekon tertibini de eleştirip, “Eski solcular kırpılıp kırpılıp yıldız mı oldular?” diye hayıflanmış.


Sevgili Gülriz Sururi bu konuda düşünmeme vesile oldu.

Bir zamanlar solcuyken dönüp, “Vatanı bir çift kadın memesine satarım!” diyen alçaklar, eski yoldaşlarını Silivri mahkemelerine gammazlayanlar, ellerine geçirdikleri her fırsatta sosyalizme duydukları iğrenç kinlerini ve nefretlerini kusanlar aklıma geldi birden.

*** *** ***
Solcu adam döner mi?

Döner!

Size ne!

Herkes namuslu olacak diye bir kural mı var!

(Bu, sağcıların namussuz olduğu anlamına gelmez; biz “dönekler”den söz ediyoruz. Kendini “sağcı” diye nitelendiren pek çok namuslu, vatansever dostum var.)

Emekçinin alın terinden sıçrayıp hâkim sınıfların, siyaset ve saltanat dincilerinin, Amerikan emperyalizminin kucağına oturmanın neresi kötü!

Sahte solcu adam öyle bir döner ki, ne zaman ve nasıl döndüğünü kendi bile anlayamaz.

Hatta o kadar ileri gider ki, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerini safında, sahte deliller üreterek ve yalancı tanıklar kullanarak vatanseverlerin tasfiyesi için elinden gelini yapmaktan marazi bir mutluluk duyar!

Bunun nasıl bir namussuzluk olduğunu kavramaktan dahi acizdir.

Vatanı bir çift kadın memesine satan alçakların anlayamayacağı bir şeydir bu!


*** *** ***
“Solcu” kime denir?

İşçinin, köylünün, az gelirli insanların, mazlumların, işsizlerin, malı mülkü bulunmayanların savunucusu adama “solcu” derler.

Solcu adam kamusalcıdır; kamunun çıkarlarını birtakım parababalarının/hakim sınıfların çıkarlarından üstün görür; çünkü kamunun çıkarı demek, fakir fukaranın, halkın çıkarı demektir.

Mesela özelleştirmeye karşıdır solcu adam.


Çünkü bilir ki, kamunun malı, halkın alın teri birtakım özel kişilere peşkeş çekilmektedir.

Vatanı bir çift kadın memesine satan alçakların anlayamayacağı bir şeydir bu!


*** *** ***
Solcu adam antiemperyalisttir.

Bu nedenle vatanseverdir.


Savunulacak bir vatan olmadıktan sonra antiemperyalizm nasıl vücut bulacaktır ki!

Bu nedenle solcu adam evvel emirde Seri Katil’e (ABD emperyalizmi), NATO Terör Örgütü’ne, AB’ye ve bunların yerli işbirlikçilerine karşı çıkar; mazlum milletlerin safında yer tutar.

Solcu adama göre bugünün temel meselesi proletarya-burjuvazi çelişmesi değil, vatan savunmasıdır.

Bunun için de örnek aldığı önder, büyük antiemperyalist Atatürk’tür.

Vatanı bir çift kadın memesine satan alçakların anlayamayacağı bir şeydir bu!

*** *** ***
Solcu adamın temel ilkesi namustur.

Namusludur solcu adam.

Bazen hapishaneye düşmek pahasına, bazen işkence görmek pahasına, bazen ölmek pahasına sahip çıkar namusuna.

Peşinde koştuğu şey kendi sefil çıkarı değil, mazlumların çıkarıdır.

Solcu adam bu yola baş koymuştur; gerektiğinde başını verir, namusunu vermez!

Nazım Hikmetlerin, Deniz Gezmişlerin, Doğu Perinçeklerin namusudur söz konusu olan.

Vatanı bir çift kadın memesine satan alçakların anlayamayacağı bir şeydir bu!

*** *** ***
Dönelim sorumuza:

Sahte solcu adam döner mi?

Adı üstünde: Sahte!

Döner!


Herkes namuslu olacak diye bir kural mı var!

Kaldı ki zaten sahte; dönmekten başka çaresi mi var!

Özellikle Özal’la başlayan bu süreç, nihayetinde AKP ile zirve yapmıştır.


Neden?

Getirisi boldur çünkü!

Peki; “namus” ne olacak?

Onu anlamaz!


Bu dönekliğinin vatana ihanet aşamasına geldiğini bile kavramaktan acizdir; çünkü paranın/itibarın/makam ve mevkinin kamaştırdığı gözleri gerçeği görmekten acizdir artık!

Anlayamaz!

Sefil çıkarı gerçeği görmesini engeller!


Vatanı bir çift kadın memesine satan alçakların anlayamayacağı bir şeydir bu!

Allah’a emanet olun…

Yılmaz YUNAK - 08 Ocak 2013 - Ulusal Kanal
http://www.ulusalkanal.com.tr/

Yazarlar

Cloudy

21°C

Istanbul