samsun_ankara_tambagimsizlik_mkataturk_yuruyusu225

Deniz’in İdeolojisi ve Günümüz!

68 Kuşağı’nın en ön önemli gençlik liderlerinden birisi Deniz Gezmşi..Hatta 68 dendiğinde herkesin aklına gelen ilk isim.

Evet ”herkes” Deniz’i biliyor, kimi seviyor kimi sevmiyor ama Deniz’i en iyi kim anlayabilmiş durumda? Orası meçhul.

Günümüz devrimci mücadelesine baktığımızda görüyoruz ki herkesin Deniz’i başka.Kimisi Marksist diyor,öteki Kemalist diyor,biri anarşist derken,biri milliyetçi diyor.Herkes kendi siyasi görüşüne göre Deniz’i bir kalıba sokuyor ve kendine uygun hale getiriyor.

Öncelikle 68 dönemini inceleyecek olursak o yıllarda gençliğin bir siyasi ideoloji arayışı içinde olduğunu görüyoruz.Devrimci gençler kendilerini bir siyasi kalıba sokmaya çalışıyorlar ve hep arayış içindeler.Sosyalistler,Kemalistler,yurtseverler…
Hepsinin tek bir hedefi olduğunu görüyouz; TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.

Deniz Gezmiş’te ne salt komünist ne de salt Kemalist’ti.Deniz Mustafa Kemal Yürüyüşü yaptığı için Kemalist olmuyordu ve aynı zamanda asılmadan önce ”Yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi”derken de komünist olmuyordu.Bu bakış açısı bilimsellikten uzak.Deniz’e sadece komünist ya da sadece Kemalist demek O’nun mücadelesine ve ismine ihanettir.

Deniz Gezmiş’te bir Türk devrimcisinde olması gereken bütün özellikler vardı;

-6.Filo’nun önünde emperyalizme karşı duran,Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için mücadele veren yurtsever devrimci O.

-Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü yapan, Bu ülkede Mustafa Kemal’e sahip çıkanlar bizleriz” diyen, tarihine bağlı Kemalist devrimci O.

-İşçinin, köylünün hakkını savunan,Yaşasın Marksizmin ve Lenininizmin Yüce ideolojisi diye haykıran sosyalist devrimci O.

-”Ben Amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytarılığına, Bulgar dalkavukluğuna karşı bir Türk devrimcisiyim” diyen ayakları toprağına basan ulusalcı devrimci O.

-Üçüncü .dünya halklarının,ezilen milletlerin haklı bağımsızlık davalarını savunan,Dünya devrim liderlerini ve yaptıkları devrimleri araştırıp,ders çıkaran destekleyen enternasyonalist devrimci O.

İşte Deniz bu özelliklerin hepsine sahipti ve 68 Kuşağı’nın en önemli özelliğide buydu zaten.Günün şartlarına uygun hareket ederek,tarihi iyi yorumlamış bir kuşak.Bilimsel sosyalist bir bakış açısı.Sosyalist bir ülke için önce Milli Demokratik Devrim basamağının tamamlanması gerektiğini görmüş bir kuşak,MDD için,görüş ayrılığı olmadan ”sağ-sol yok boykot var” sloganıyla ”biz 2. kurtuluş savaşçılarıyız” diyerek halkı birleştiren bir kuşak.

Günümüz Türkiye’sine baktığımızda Deniz’e sahip çıkan -sahte- sol kesimin O’nun ülküsü olan ”Tam Bağımsız Türkiye”yerine bölünmüş bir ülkeye hizmet ettiklerini görüyoruz. Ya da 68′lerde gururla taşınan emperyalizme karşı aldığımız zaferin simgesi olan bağımısızlık bayrağımızı taşımaktan korkan bir -sahte- sol görüyoruz.Ya da parkayı çekmiş üstüne (ki o parkayı haketmek için birşey yapmamış) ağzında sigarasıyla ben devrimciyim diye gezen tipleri görüyoruz.Hepsinin en büyük yanlışı bilimsellikten uzak olmaları.Günün şartlarını doğru değerlendiremeyip, 19.yy larda ya da diğer dünya devrimlerinde takılı kalmış,bilimi(ideolojiyi) sahibinin ismiyle dogmalaştırmış zihinler görüyoruz.Ayakları toprağına basmayan,kendi tarihini anlamadan diğer ülkelere odaklanan bir zihin görüyoruz.Atatürk’ün o bizlerden gizlenen,devrimci,halkçı, yönünü kavrayamayıp sistemin oltasına gelen bir kitle görüyoruz.68 döneminin halkın içinde kitlesel eylemleriyle,71′in maceracı bireysel halktan kopuk kahramancı eylemlerini ayırt edip ders çıkaramamış başıbozuk bir zihniyet görüyoruz.İşte onlar Deniz’in ideolojisini saptırdılar,onlar solun, devrimciliğin, yurtseverliğin adını kirlettiler.

Sol demek vatan demektir!Dünya tarihinde bağımsızlık savaşlarında solcular,devrimciler,yutseverler her zaman en önde koşmuşlardır,ülkelerinin bölünmemesi için,vatanın bağımsızlığı için savaşmışlardır.”İşçinin vatanı yoktur” denebilmesi için önce işçinin ulusal kurtuluşunu elde etmesi gerekmektedir.İşte o vatan savunmasından,tam bağımsızlıktan geçmektedir..
Bugün Deniz’in mücadelesini kendi kılıfına uydurmaya çalışan liberal-oportünistlerde vardır,sahte sosyalistlerde.İkiside belki bilerek belki farkında olmadan yankiye hizmet etmektedir.

(Konuyu hedefinden çok fazla kaydırmak istemiyorum.Günümüz ‘sahte’ oluşumlarıyla ilgili çok fazla şey yazmak geliyor içimden ama dediğim gibi konuyu çok fazla saptırmak istemiyorum..)

ÇÖZÜM:
Devrimci sorunu farkedip iyi analiz eder ama daha da önemlisi soruna çözüm bulur.Devrimci ağlayıp sızlayan değil,çözüm üretendir ve çözüm aslında basittir;

- Karşıdevrimin durmadan,gaflet ve dalalet içinde saldırdığı Atatürk ilkelerini korumaktır.

-Karşıdevrimin hıyanet içinde vatanı emperyalistlere satması karşısında ”2. Kurtuluş savaşçılarıyız” düşüncesinde olmak ve kurtuluş için savaşmaktır.

-Sistemin efendilerinin ;işçinin,köylünün hayatını kabusa çevirmesi karşısında ,emekçilerin hakkını koruyup onlarla omuz omuza direnmektir.

-Bölücü,ırkçı emperyalist oyunlar karşısında ”Tam Bağımsız Türkiye Yürüyüşü” yapıp ‘Türk-Kürt kardeştir,amerika kalleştir” diye bağırmaktır.Bir Kürt köyünde,zor koşullarda yaşayan çocuklara kendi olanaklarıyla alınterinle okul yapmaktır.

-Ülkeye elini kolunu sallayarak gelen amerikan askerine ”yankee go home” diyerek başına çuvalı geçimektir.Bu ülkenin polisi vardır,jandarması vadır demeyip eyleminde haklı olmaktır.

-Başıbozukların,gericilerin,liberallerin,oportünistlerin arasında son kale olup zaptedilmemektir.

ÇÖZÜM: Türkiye Gençlik Birliği saflarıdır!

Deniz’in,68′in ülküsünü gerçekten yaşayanların saflarına katılmaktır!.

Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye uğrunda verdiğimiz mücadele!!!

Safları sıklaştırın çocuklar,
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır!

Toygar ATEŞ - 12 Mart 2012 - tgb
http://tgb.gen.tr/

Son Yazılar