nusret_senem_fethullah_kitaplari_raporlar225

Fethullah ve Gladyo hakkında gerçekler!

Fethullah ve Susurluk!

Bu kitabın adı, “Devletin Gözüyle SUSURLUK, FETHULLAH ve ERGENEKON” da olabilirdi. MİT’in Susurluk Raporu, Kutlu Savaş Susurluk Raporu, TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Fethullah Raporları, Jandarma Genel Komutanlığı Fethullah Belgeleri…

Bu kitabın incelediği “Susurluk-Fethullah-Ergenekon” ilişkisinin somut, inkâr edilemez ve çürütülemez kanıtları bu devlet belgelerindedir.

1970’lerden beri Gladyo eylemleri mağdurlarının avukatı, bir Gladyo eylemi olan Ergenekon tertibinin sanığı ve devrimci siyasetçi olarak bu terör örgütünün izini süren Nusret Senem, 40 yıllık bilgi ve deneyim birikiminin ürünü olan bu kitapta, “Susurluk olayları” ile ABD, CIA, NATO, Fethullah cemaati ve bunların hepsi ile Ergenekon tertibi arasındaki derin bağları ortaya koymaktadır.

Fethullah_ve_Susurluk

Senem kitap boyunca, gerçekliği inkâr edilemez ve tartışılamaz sayısız olguya dayanarak şu temel gerçeği bir daha kanıtlamaktadır: ABD ve NATO’suz bir Gladyo olamayacağı gibi; mason locaları, NGO elitlerinin kurduğu vakıf ve kulüpler, tarikat ve cemaatler, mafya “aileleri”, aşiretler, faşist parti ve dernekler gibi kapalı, sıkı iç hiyerarşisi olan sistemin “sivil” yapılarına dayanmayan bir Gladyo örgütlenmesi de olmaz.

Yayın Yılı : Eylül 2011 616 Sayfa

*** *** ***   *** *** ****

Devletin Fethullah Arşivi (1) Emniyet'in Işık Evleri Raporu!

Devletin Fethullah Arşivi Dizisi’nin birinci kitabı, EMNİYET’İN IŞIK EVLERİ RAPORU’ndan başlıklar:

• Ankara DGM Cumhuriyet Savcılığı’nın Gülen belgeleri

• Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın, "Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı" başlıklı raporu

• Cemaat mensubu Eyüp Kayar’ın Emniyet, Savcılık ve TV’lere yaptığı, mahkeme kayıtlarına girmiş itirafları

• Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak'ın Ankara DGM’de verdiği ifadeler

isik_evler_raporu

F. Gülen’in, cemaat mensuplarına yaptığı gizli konuşmanın bant çözümünden: “Adliye, Mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti ferdi mevcudiyetler şeklinde değerlendirilmemelidir. Zayiata meydan vermeyin. Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete başvurmayın. Fuzuli kahramanlık yerine ele geçirmeyi tercih edin. Bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır.” (Ankara 11. Ağır Cz. Mah., E. 2000/124, K. 7, D. 220 no.lu dosya belgesi)

*** *** ***   *** *** ****

Devletin Fethullah Arşivi (2) Emniyet İstihbaratının Fethullah Raporları!

Devletin Fethullah Arşivi Dizisi’nin ikinci kitabı, EMNİYET İSTİHBARATININ FETHULLAH RAPORLARI’ndan başlıklar:

• Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Tuncer Meriç'in, Emniyet’teki Fethullahçı yuvalanmaya ilişkin hazırladığı rapor

• Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Mustafa Aydın'ın, Ankara DGM’ye ve DGM Cumhuriyet Savcılığına sunduğu "Fethullah Gülen" konulu belgeler

emniyetin_fethullah_raporlari

• Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanı Muzaffer Erkan'ın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği “Bilgi Notu”

• Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er'in Ankara DGM C. Başsavcılığı'na gönderdiği, Gülen’in “Altın Nesil İktidarı Sağlayacaktır” planı hakkındaki yazısı ve "Bilgi Notu"

‘Fethullah Hoca’nın Talebeleri’ adlı örgütün, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, teşkilatımız içinde de örgütlendiği, özellikle hareket noktası olarak seçtiği Polis Kolejleri, Polis Akademisi ve Polis Okulları içindeki faaliyetlerini yoğun olarak sürdürdükleri ve illegaliteye son derece bağlı kaldıkları gözlenmiştir.” (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Bşk. Raporu, 10 Mart 1992, B.05.1.EGM.0.06.03-400/1 (79-92))

*** *** ***   *** *** ****

Devletin Fethullah Arşivi (3) Genelkurmay Raporlarında Fethullah Gülen!

Devletin Fethullah Arşivi Dizisi’nin üçüncü kitabı, GENELKURMAY RAPORLARINDA FETHULLAH GÜLEN’den başlıklar:

• Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği belgeler

• Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, F. Gülen’in cemaat mensuplarına yaptığı gizli konuşmaları içeren bantların çözümleri

genelkurmay_raporlarinda_fethullah

• Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, ”Bir Nur Talebesinin Anlatımıyla Fethullahçılık” adlı belgeler

• Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, “Maltepe Askeri Lise Öğrencilerinin ‘Işık Evleri’ İfadeleri” başlıklı rapor

F. Gülen’in 1994’te, cemaat mensuplarına yaptığı konuşmanın bant çözümünden: “Erzurum’u asker, ordu bozdu. Orduevi… Ordu sineması kaçar giderdik. Subay kadınları açıktı.” (Dosya 1, s.38, Video-11, 01.06.1994)“Askerler gırtlaklarına kadar çamura batmış, paçalardaki çamura gülüyorlar. İçimizdeki bozuklukları görünce nasıl olsa yıkılacaklar deyip, cinnet geçiriyorum.” (Genelkurmay Başkanlığı Raporundan, Dosya 2, s.239, Video 58, 01.07.1994)

Yayın Yılı : 2011 280 sayfa

Son Yazılar