AbdullahGul-Powel1AbdullahGul-Powel2

Mondros Mütarekesi mi uygulanıyor?

Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan Müttefik Kuvvetler tarafondan kaleme alınan ve Osmanlı Devleti tarafından 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi (Ateşkes Anlaşması), müttefik kuvvetlerin Türk topraklarını işgalinin hukuksal gerekçesini oluşturmuştu.

Bu anlaşmanın 7. maddesi, "Müttefik Kuvvetler, emniyetlerini tehdit edecek durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahiptirler" diyordu.


Mondros Mütadekesi'nin bu 7 maddesini aklımızda tutalım ve günümüze kısa bir göz atalım:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı sıfatıyla Abdullah Gül'ün 2 Nisan 2003 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile imzaladığı 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmanın 4. maddesi de, "Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK / KADEK'e karşı ABD askeri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan bir harekât yapacak olursa ABD Hükümeti, 'Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım uygulandığı' çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecek. Bu durumda ABD, gerekli gördüğü ambargo silahlı müdahale gibi siyasal ve askeri yaptırımları saklı tutar" demektedir. Yani Amerika'nın gerekli görmesi halinde Türkiye'ye silahlı müdahalede, saldırıda bulunma hakkını kim kabul etmiştir? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi.

Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine dayanarak İngilizler 17 Aralık 1918'de o zamanki adı Antep olan kentimizi işgal ediyor, 5 Aralık 1919'da ise Antep'i Fransız işgal birliklerine bırakıyor ve Antep 25 Aralık 1921 tarihine kadar işgal altında kalıyor. İşgal birliklerinin baskısı, onur kırıcı davranışları ve Antepli kadınların ırz ve namusuna yönelik saldırılar, gerçekleştirilen tecavüz olayları, Anteplilerin vatan topraklarını, ırz ve namuslarını kurtarmak için direnişiyle karşılaşıyor. Antepliler bu direnişte dillere destanbir kahramanlık göstermiştir.

Antepliler, "Antep Kuva-i Milliye"nin çağırısıyla işgalci düşman birliklerine yiyecek ve cephane taşıyan konvoylara baskınlar düzenlemeye, baskınlarda ele geçirilen cephanelerle işgalci düşman birliklerine ağır kayıplar verdirmeye başlıyorlar. Üstün Fransız birliklerine karşı sokak sokak, ev ev direnişler sürdürürken 7 bin dolayında da şehit vermişlerdir. Anteplilerin bu dillere destan direnişlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921'de Antep'e "Gazi"lik rütbesi vererek ödüllendirmiştir.

Vatan, hürriyet ve namus uğruna mücadelede takati, ağır kuşatma altında kaldığı için yiyecekleri de tükenen Antep, 9 Şubat 1921'de teslim oluyor ve bir ölüm sessizliğine gömülüyor. Gazi Mustafa Kemal'in diplomatik analdaki siyasi zaferi olan 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan "Ankara İtilafnamesi"nden sonra 25 Aralık 1921'de özgürlüğüne kavuşuyor.

25 Aralık 2010 günü Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yılı kutlamaları yapılacaktır. Gaziantepli bir grup genç, Gürsel Güzel'in öncülüğünde örgütlenerek Gaziantep'in kurtuluş törenlerine grup olarak katılmak istiyorlar. Ancak Gaziantep Valiliği, gençlerin bu talebini reddediyor. Aynı grup, bu kez Gaziantep'in işlek bir yerinde Gazianteplileri Antep'in işgal yılları konusunda bilgilendirmek ve aydınlatmak için broşür, el ilani gibi basılı yayınlardan dağıtmak için bir masa açmak istiyorlar, bu kez de Gaziantep Belediye Başkanlığı izin vermiyor.

AKP iktidarında Mondros Mütarekesi mi uygulanmaktadır?

Türkiye işgal altında, Gaziantep Valiliği ve Belediyesi işgal birliklerinin eline mi geçmiştir?

Sefer ÇETİNKAYA - 25 Aralık 2010 - Baki Selamlar
http://www.bakiselamlar.com/knb/

Son Yazılar