mehmet yuva225

HZ. Muhammed’in soyundan olmak!

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Kılıçdaroğlu’nun Hazreti Muhammed’in soyundan geldiğini iddia etti.

Ensar Öğüt, “Alevi” Kılıçdaroğlu’nun maruz kaldığı çirkin ve haksız saldırılara iyi niyetle cevap vermek istemiş olabilir. Erdoğan-Davutoğlu rejiminde uygulamaya konulan, ülkemizin müzik alanındaki medarı iftiharı Dr. Ozan Yarman’ın ifadesiyle Emevi tarzı “Sünnikrasi” zihniyetine karşı bir tepki olabilir. Muhafazakâr kesimlere, Kılıçdaroğlu’nun “esaslı bir Müslüman” olduğunu pazarlayıp onların oyuna talip bir hamle amaç edinebilir.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZDE SOY AĞACI!

Önce CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiasını okuyalım:

“Kılıçdaroğlu, Kureyşan aşiretindendir. Kureyşan aşiretinin ocağının insanıdır. Emeviler ve Abbasiler dönemindeki savaşlardan Peygamber Efendimizin soyu kırılmasın diye gençler Horasan’a geldi. O Horasan’dan daha sonra Genel Başkanımızın sülalesi Konya’nın Akşehir İlçesi’ne geldi. Akşehir İlçesi’nde şu anda Seyit Mahmut Hayrani, Kılıçdaroğlu’nun dedesidir. Akşehir’de türbesi vardır, Mevlana’nın talebesidir. Hazreti Mevlana’nın yanında yetişmiştir ve Seyit sülalesinden geldiği için o sülale genişlemiştir. Genel Başkan’ın şeceresi bu. Genel Başkan, Kureyşan aşiretinden dini bütün ve İslamiyet’i çok iyi benimsemiş Seyit soyundan geliyor. Genel Başkanımızın bu yanını bilmiyorlar. Seyit sülalesinden geldiği için de Genel Başkanımız dini bütündür, ibadetini evinde Allah’a karşı yapar. Kendisi daha önce Umre’ye gitmiştir. Hacca gitmem için beni teşvik edenlerden birisidir. Peygamber Efendimizin soyundan gelen yani ehlibeyt soyundan gelen insanın artık muteber bir insan olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. “ ifadesini kullanmıştır.

DOĞRU OLAN RESMİ TARİH...

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kureyşan aşiretinin, Oğuzların Bozok kolunun Begdili boyundan gelen bir Türk aşireti olduğunu iddia eder. “Mezhebi Alevi olup, günümüzde kullandıkları dil Zazacadır. Adını Horasan’dan göçerek Anadolu’ya yerleşen “Kureyş” isimli Pir’den alır. Pirin kökeni ise Akşehir’dir. Rivayetlere göre babası Seyyid Mahmud Hayrani’dir. Seyyid Mahmud Hayrani, Konya Akşehir’e gelerek tekke kurar ve Hacı Bektaş-ı Veli’ye bağlılığını bildirir. Seyyid Mahmud Hayrani çocuğu Kureyş Dede’yi Anadolu’nun içlerine gönderir. Kureyş Dede ilk olarak Adıyaman’a gelir sonra ise Dersim bölgesine gider. Daha sonraları I. Selim’in Akşehir’deki Seyit Mahmut soyundan gelenleri kılıçtan geçirmesi üzerine bölgeden kaçanların da Dersim’e gelmesiyle aşiret yapısına dönüşmüştür. Anadolu’daki mevcut seyit ocaklarının içinde en eski tarihli şecerename bu ocağın elindedir. Veriliş tarihi 1232 yılında şecereyi Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad onaylamıştır. Gerek Anadolu Selçuklu Devleti gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında hürmet gördüğünü” söyler. Hz. Muhammed’in zürriyetinin omurgası ve tüm Seyyid ve Şeriflerin ecdadı olan Hz. Ali’nin sözüdür: “Şeref, akıl ve edep iledir. Soy sop ile değildir. Soyluluğun en ilerisi, güzel edep ve sağlam terbiyedir”.

ESAS KONU SOY DEĞİL...

IŞİD Halifesi El-Bağdadi’de Hz. Muhammed’in soyundan geldiğini söylüyor. Barak Hüseyin Obama Hz. Hüseyin’in ismini taşıyor ama Yezid gibi davranıyor. Şeyh El-Karadavi Hz. Muhammed yaşasaydı Suriye’ye karşı NATO ile birlikte hareket ederdi diyor. Erdoğan’ın Allah’ın sıfatlarını taşıdığını zırvalayacak kadar raydan çıkmış münafıklar var. Abu Leheb Hz. Muhammed’in öz amcasıdır. Lanetlenmiştir. Hz. Bilal el-Habeşi azatlı siyah köledir. İlk ezan hakkı ona verilmiştir. İtiraz eden Arap Kureyş eşrafına Hz. Muhammed: “La farka bayna Arabin va Acamin illa biltakva-Arap ile Acem (yabancı) arasında fark yoktur. Fark takvadadır” demiştir. Kılıçdaroğlu Soner Yalçın için Horasanlı, Yusuf Halaçoğlu ve tarihçi Hans Lukas Kieser için Anne tarafından Ermeni, Ensar Öğüt için Hz. Muhammed’in soyundan bir Seyyid olabilir. Malkom X bir uyuşturucu ve kadın satıcısıydı. ABD’de tarih yazdı. “Allah sonunu hayır etsin”, “Ainesi iştir kişinin lafına bakılmaz” derler. Hz. Muhammed’in soyundan olup olmadığından çok, Genel Başkanlık yaptığı ülkenin kurucu partisi CHP’nin Altı Oku’nun soyuna sahip çıkıp çıkmadığı önemlidir.

Mehmet YUVA - 26 Kasım 2014 - Aydınlık

Son Yazılar