abd ordusunun yayinladigi harita5 225

Emperyalistlerin Amacı Türkiye'yi Bölmek Ve Büyük İsrail'i Kurmaktır!

ABD'nin ve İngiltere'nin kuklası ve enstrümanı olan

namussuz, şerefsiz, onursuz, ahlaksız, ve Türk düşmanı, emperyalist işbirlikçisi, sözde müslüman (özde hıristiyan), Emevi Yezid geleneğinden gelen El-Kaideci, IŞİD'çi teröristlerin verdikleri fetvalardan birisi:

"Bir Şii Arabı öldürürsen cennet'te köşkün hazırdır. Eğer öldürdüğün Şii Türk'se Peygamber'e yakın bir köşkün olacaktır"

Yani, bütün bu teröristlerin en büyük amacı Türklüğü İslam coğrafyasından yokedip silmektir.

Hazreti Ali ve onun çocuklarının katledilmesinden sonra Yeni bir İslam dini oluşmuştu. Bu İslam dini Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dininden tamamıyla farklıydı. Bu dinin adı aslında "Emevi dini"ydi. Bu Emevi dininin temeli ise iktidardakilerin kişisel çıkarları uğruna gerçek İslam dinini kullanmak üzerine kurulmuştu.

Şimdi kabul etmek gerekir ki bu "Arap Emevi dininin", "Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) gerçek İslam dini"yle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu Emevilerin iktidarından birkaç yüzyıl geçtikten sonra, Müslümanlığı Hoca Ahmed Yesevi'nin önderliğinde(Anadolu'da Hacı Bektaş Veli) kabul eden zamanın Türk Milliyetçileri "Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) gerçek İslam dini"ne sahip çıkmışlardır. Türk Dili'ni ve Kültürü'nü korumaya devam etmeye and içmiş olan bu Türk Milliyetçileri yüzyıllar sonra "Alevi" veya "Kızılbaş" olarak anılmışlardı. Selçuklulardan, İlhanlılardan Safeviler'e kadar bütün Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da bu anlayış yayılmış durumdaydı. Osmanlı Hanedanı Yavuz Sultan Selim'e kadar bu anlayışa sahiptiler, ki zaten ne zaman bu anlayışı terkettiler, o zaman Osmanlı'nın çöküşü başlamıştı.

Günümüzde, 20. yüzyıldan itibaren, İran'da, Suriye'de, Irak'ta, vs. bütün Orta Doğu ülkelerinde kendisine "Şii" diyen bu toplulukların temelinde Hoca Ahmed Yesevi'nin önderliğinde, Emevi Yezid Araplarının  zulmüne karşı, Hazreti Muhammed'in gerçek İslam'ını kabul edip(ve tüm dünyaya yaymış olan) dünyayı yüzyıllarca yönetmiş olan "Türklerin adaletli Kültürü ve Anlayışı" yatmaktadır.

Yani, aslında bütün bu Şiilerin, Alevilerin kökeninde Türklük yatıyor. İşte BOP projesi'nin temel amacı da bu Türklüğü yoketmektir. Şiilik te Alevilik demektir aslında, çünkü Şiilerin kalesi olan İran'ın (ve çevresinin) Alevi-Şii olmasının sebebi (ve kökeni) de Safevi Türkleridir.

İngilizler'e karşı çıkmış olan iki temel unsur vardı, Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kökenli olan Lenin'in Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği yıkıldığına göre ABD ve İngiltere için tek tehlike artık Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenip bir "Türk Birliği"ni kurmasıdır ki bu tehlikeye karşı da BOP projesi üretilmiştir ve bu BOP projesi'nin en büyük amacı da Türkiye'yi bölmektir!

Büyük Ortadoğu Projesi'nin tek Hedefi ve Amacı da "Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmektir ve onun yerine Büyük İsrail'i kurmaktır". ABD için Suriye'nin veya İran'ın bölünmesinin büyük bir değeri yoktur.

Gerçek amaç, Türkiye'nin bölünmesidir ki zaten BOP haritasında en fazla toprak kaybeden ülke de Türkiye'dir.

Şimdi IŞİD ve El-Kaide'nin neden Türklerden bu kadar nefret ettiğini anlıyormusunuz?

IŞİD ve El-Kaide'nin neden Barzani'nin teröristleriyle savaşmadığını da anlıyormusunuz?

Tayyip Erdoğan'ın neden Esad'a "Suriye'de Emevi Camisinde" namaz kılacağız dediğini de anlıyormusunuz?

Tayyip Erdoğan'ın neden IŞİD ve El-Kaide'yle fiili bir şekilde işbirliği yaptığını ve Irak konsolosluğundaki rehinelere karşı neden suskun olduğunu da anlıyormusunuz?

IŞİD ve El-Kaide'nin neden Avrupa ve ABD'de (özellikle İngiltere ve ABD'de) bir terör eyleminin bile olmadığını anlıyormusunuz?

CIA ve MI6 istihbarat örgütlerinin neden sadece Alevi'lere yönelik düşmanlık içeren projeler üretip uyguladıklarını da anlıyormusunuz?

İngiltere'nin de, ABD'nin de, AKP'nin de, IŞİD ve El-Kaide'nin de tek amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmektir.

Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ve asil Türk Milleti'nin ne Suriye, ne Irak ne de Filistin olmadığını hepsi de biliyor! Hadi gelsin denesinler, hadi gelin bir CIA elemanı olan bir IŞID El-Kaide teröristinin söylediği gibi gelin de İstanbul'u almaya çalışın da... göreceksiniz Türk Milleti'nin tokadını!!! Böyle bir savaş çıktığı zaman Türk Milleti'nin uyanıp, akıllanıp, birleşip, asil Türk tarihinde defalarca olduğu gibi şahlanacağını bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa, Kurtuluş Savaş'ımızı okusunlar, burada Yüce Türk Milleti'nin, İngilizleri, ona bağlı Ermeni terör örgütlerini, işbirlikçi cemaat ve tarikatlarını ve işbirlikçi Osmanlı iktidarını nasıl yıkıp temsilcilerini ülke dışına sürdüğünü görsünler de korksunlar bizden!

Ayrıca, bütün bu olanlara rağmen hala Tayyip'e tapan, El-Kaidecileri destekleyen ahmaklara sesleniyorum, yarın ülkemiz bölündüğünde değil, gelin şimdi aklınızı, beyninizi ve mantığınızı kullanın, akıllanın ve AKP iktidarına karşı mücadele edin! AKP ve Feto yandaşlarından edindiğiniz beş kuruşluk maddi çıkar uğruna da vatanınızı ve milletinizi satmaktan vazgeçin.

Artık çok geç olmadan!

Ömer GÜN - 02 Ağustos 2014
http://www.turktoresi.com/ 

Son Yazılar