mehmet yuva225

Hitler’i yaratan Deccal Şam ve Kiev’i yakıyor!

Mahlûklar üçe ayrılırmış.

Beynini vicdanın o rahmetli sesine endekslemiş olanlar. Beynini cüzdanın okşayıcı sesine teslim etmiş olanlar ve “biraz vicdan, biraz cüzdan” diyenler.

Birinci grupta olanlar melaike gibidir. Türü nadirdir. Emsal gösterilir. Cüzdan sevdalıların aptal diye gördüğü ancak çok kimsenin gıpta ile baktığı kimselerdir. Haksızlığa tahammül edemez, zulme boyun eğmez, zulme izin vermez. Yalan ve talana karşı sesleri gürdür. Deccalı (karanlık) iyi tanır ve ona karşı iyi konumlanır.

Cüzdan uğruna yaşayanlar her devirde saltanat ve para gücüne biat ettiler. Kral çıplak olsa dahi “çıplak” diyemezler. Vicdanı cüzdana satarlar. Kala beladan beri dönek ve hain oldular. Dolar dozuna uygun yalaka ve çirkef olurlar. Rahmet ve vicdandan yoksun oldukları için biat ettikleri saltanat veya nemalandıkları kudrete her daim methiyeler düzerler. Hırsızlık, talan ve hukuksuzluğu gerekçelendirme de mahirdirler. Ehveni şer (iyinin kötüsü) palavrası ile üçüncü yolu kapatmaya çalışır. İki deccalın işbirliği sonucu ülke talan edilirken, insanlar yakılırken, aileler paramparça edilirken, ülke tasfiye edilirken onlar halen mazlum edebiyatı yapar. Zulüm uygulanırken sus pus dilsiz şeytan olur. Görevleri gerçeği sizden gizlemektir.

Biraz cüzdan, biraz vicdan diyen, suya sabuna dokunmadan yaşamak ister. Yalakanın en önde gidenidir. Bukalemun misali araziye uyar. Önde gidenin başını arkada kalanın kuyruğunu keserler biz ortada kaybolalım temel mantığı ile hareket eder. Haksızlık hukuksuzluk olduğunu itiraf eder veya derinliklerde hisseder. Ancak denge-terazi bahanesiyle bunu dört duvar arasında kapalı kapılar ardında alçak sesle telaffuz eder. Hainler korkak olur ancak bunlar korkak oldukları için hain olurlar.

Rusya’yı ablukaya alma!

Şam, Batı Asya coğrafyasında ABD’nin BOP’una sur olan bölgenin adıdır. Suriye üzerinde yürütülen kavganın bu kadar çetrefilli, çok merkezli ve çok uluslu olmasının en önemli sebebi budur. Ukrayna’da şahit olduğumuz karşı devrim hadisesi Batı, Orta ve Uzak Doğu Asya ülkeleri ile önemli ittifaklar kuran Rusya’nın ablukaya alınması düşüncesi yerindedir. Kiev’i yakan kuvvetler, Rusya’nın İran, Irak, Suriye ve son dönemlerde Mısır ile hayati alakalar kurmuş olmasına mesaj veriyorlar tespiti de doğrudur. Şam’da yenilen kuvvetlerin Rusya’yı cezalandırma hareketidir, belirlemesi de yerindedir. Suriye, Irak, Mısır, Yugoslavya, Libya, Kosova ve Ukrayna’da İsrail parmağı var. Bu olaylarda, Siyonist Soros, Rotschield, Rockfeller ve Bernard Henri Levy etkili özel bir görev üstlenmişlerdir tespiti doğrudur. Nerede olay varsa orada mantar gibi biten ve malum medya tarafından Orhan Pamuk misali filozof, film yapımcısı ve İnsan hakları savunucusu palavraları ile tedavüle sokulan Siyonist Bernard Henri Levy bu işleri organize eden en faal şahıstır demek de doğru bir tespittir. Ancak bütün bu değerlendirmeler eksik kalmaktadır.

Yetiştirdikleri yılan!

Anglo-Amerikan cephesi İkinci Dünya savaşını hazırladıkları gibi Avrupa kıtası üzerinde bir Üçüncü Dünya savaşı hazırlığı yapmaktadır. Şam, Mısır, Libya, Balkanlar, Kıbrıs ve Kiev-Rusya ile ilişkilendirilmesine rağmen son merhalede Avrupa’nın başında patlayacak ve felaketi olacaktır. Birinci Cihan Harbi sonrasında 1919’da imzalanan Versay antlaşması Almanya’da Hitler’i iktidara getiren sürecin önünü açmıştır. Fransa ve Sovyetler Birliği’nin itirazlarına rağmen, ABD ve İngiltere bu süreci bilinçli olarak başlatmıştır. Faşist Hitler’in kampanyasına en büyük desteği İngiltere ve ABD vermiştir. Hitler iktidara geldiğinde ABD’nin en önemli holdingleri Almanya’ya muazzam yatırımlar yapmış ve Hitler Almanya’sının ekonomik temellerini atmışlardır. Aynı kuvvetler Mussoloni ve Franko faşistleri içinde benzer tavırlar sergilemişlerdir. Almanya, 1938’de Avusturya ve 1939’da Çekoslovakya’yı işgal ettiğinde dilsiz şeytan rolüne bürünmüşlerdir. En büyük arzuları Hitler’i Rusya’nın üzerine saldırtmaktı. Ancak besledikleri canavar kendilerini tehdit etmeye başladığında, 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgal eden Hitler’e savaş ilan ettiler.

Sonuç itibariyle milyonlarca insan öldü ve Avrupa yakılıp yıkıldı. Filler (ABD, İngiltere, Rusya, Çin) tekrar tepişmeye hazırlanıyor. Ve Avrupa Hitler dönemi benzeri koşulları hazırlayan Anglo-Amerikan projelerine bilerek veya bilmeyerek katkı sunmaktadır. Şam coğrafyasında bu merkezler Siyonist-Vahhabi cinayet ve harami gruplarını “özgürlük savaşçıları” olarak pazarladılar. Şimdi de Kiev’i yakan Siyonist-Faşist grupları “demokrasi melekleri” olarak pazarlıyorlar. Hitler’i iktidara taşıyanlar yeni Hitler kuvvetlerin iktidarını hazırlıyorlar. El-Kaide’yi yaratanlar nasıl ki El-Kaide üzerinden Dünya’yı onlarca yıldır esir aldılarsa, Y-Hitler’i üzerinden Avrupa ve Dünya’yı esir almanın tohumlarını ekiyorlar.

Ya bu gidişata dur denilecek, adil ve insan onuruna yakışır bir dünya düzeni tesis edilecek ya da bu canice tamahkârlık ve rekabet bir dünya savaşı ile sonuçlanacak. İşte o zaman, ister kutularda ister evlerinizin kuytu köşelerinde sakladığınız o paralarınızla Maldiv (Maldives) adalarına da kaçsanız bu ateş sizi orada bulup yakacak.

Mehmet YUVA - 26 Şubat 2014 - Aydınlık

Son Yazılar