mehmet yuva225

Sen hangi ırktansın?

"Irk nedir? Türk ırkı veya başka ırklar var mıdır" hususuyla ilgili tartışmalara şahit olmaktayız.

Bir yanda esas itibariyle Türk olan herşeye alerjisi olan, "bilimsel" kılıflar dahil her metod ve yol mübahtır mantığıyla düşmani izahatlar yapanlar var. Öbür tarafta bilimsel kriter ve verilerden yoksun hamasi söylemlerle diğer grubun "inkarcı veya yok sayıcı" tutumuna haklı bir tepki olarak ortaya çıkan "Ölürüm Türkiyem", "Canım Türk ırkına feda olsun" açıklamaları var. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, bölücülük faaliyetleri ve son dönemlerde sorumsuz harita ve söylemlerle yangına benzin döken, "geleneksel ayrıştırıcı Türkçü" zihniyete karşı oluştuğu iddia edilen "Kürtçü" zihniyete karşı red-i fiil yani karşıt bir söylem var. En nihayet üçüncü medrese olarak mevcut olan İşçi Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in de içinde yer aldığı ve akılcı, objektif ve tarihi bilimsellik kaidelerine uygun açıklama ve çalışmalar ortaya koyanlar var. Yazılarındaki bu iyi niyet net olarak görülmesine karşın mal bulmuş mağribi misali, "Bakın 'Türk ırkı yoktur' demektedir. Zaten bu adamın ne yaptığı belli değil. Herhalde Balbay'dan sonra beni unuttunuz bakın hoşunuza gidecek öyle bir laf edeyim ki, beni de salıverin" gibi seviyesiz ve vicdansız söylemler içinde olanlar var. Başkasının bir açığını nasıl yakalarım avcı hastalığıyla yazılanın muhtevasından ziyade bilinç altındaki "anti-pati" duygularıyla hareket edenler sadece pişmiş aşa su katmaktadırlar. Hassas bir dönem yaşadığımızı ve bazı konuların tartışılmasının ertelenmesi gerektiği inancında olan birisi değilim. Bilimi alakadar eden her konu, her mekan ve zamanda tartışılır. Irk konusuyla alakalı naçizane görüşlerimi paylaşayım.

Semavi dinlerde üç ırk var!

Irk Aramice-Arapça kökenlidir. Demet, bağ, dal, zürret, soy, kök ve buna yakın nice anlamlar taşır. "Arık" soylu, köklü demektir. "Arak" (rakı) ter, alınteri, emek, öz, cevher demektir. "Arka" ırk kelimesinden türemiş olup bel, belden gelen, öz, cinsel su anlamındadır. Kadim medeniyetlerde ve yoğun olarak etkiledikleri Semavi dinlerde üç tür ırk vardır: İnsan ırkı, hayvan ırkı ve nebati (bitki) ırk. İnsan ırkı evrelerden geçmiştir. Önce aile ve oymak olmuştur. Daha sonra birden fazla ailelerin veya oymakların birleşmesiyle aşiret meydana gelmiştir. Birden fazla aşiretin toplanmasıyla kabile zuhur etmiştir. Onlarca aile, kabile ve aşiretlerin biraraya gelmesiyle millet var olmuştur. "Millet" Aramice-Arapça kökenli olup toplama, biraraya gelme demektir. Her adam, kabile, aşiret, ve millet insan ırkındandır. Bu manada Türkün, Arabın, Almanın, Rusun kökeni, soyu-sopu, özü ve cevheri vardır. Türk milleti vardır. Farklı aile, oymak, öbek, aşiret, kabile ve renkten gelen insan ırkının oluşturduğu topluluk vardır. Ve dünyadaki bütün millet olmuş topluluklar aynı özelliği ve tarihi süreci yaşamışlardır. Irk terimini kendi topluluğuna atfedenler ve bunu yaparak insan ırkını sadece "seçilmiş topluluk veya din mensupları" anlayışına indirgeyenler, Yahudiler ve Anglo-Saxon topluluğunun Püriten dini-dar topluluklarıdır. İnsan ırkının Allahın emri ve kavli ile sadece kendilerine münasip görüldüğü, insan görünümündeki herkesin aslında hayvan suretinde yaratıldıklarını, ancak "seçkin ve seçilmiş" olan Yahudiler ve Püritenlilerin korkmaması için onlara insan sureti giydirildiği inancı vardır. İnsan suretinde yaratılanların malı ve canı kurbanlık hayvan gibi onlara helal kılınmıştır ve sadece onlara hizmet etmek için yaratılmışlardır. Bu zihniyet faşist rejimler tarafından Avrupa'da ve dünyada farklı topluluklar için dillendirildi. Çok farklı inançlarda halen benzer kanaati taşıyan dini-dar ve siyasi topluluklar vardır.

AKP'nin eylemleri nereye giriyor?

Ayakların baş olduğu, bilmeyenlerin her konuda ahkam kestiği bir özel ve istisnai dönem yaşıyoruz. Mevcut sistem ve piyasa her söktüründe yığınla sahtekar yarattı. "Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye", bu sözün Türkçe versiyonudur. Davutoğlu'nun meşhur "sıfır sorun" ve sıfır komşuluk ilişkileri nasıl başarılır; "değerli yalnızlık" nasıl tahakkuk eder; ölümüne "ilkeli dış politika" ile dostlara karşı vefakarlık nasıl tesis edilir, "Ben dönmezem dönen dönsün yolundan beni bir tek efendilerim döndürür" mantığını sorgulamayanın ırkı ne dir? Erdoğan hükümetinin, "Anamı da ağlatsa babamdır", "Cemaatimdendir ne yapsa yeridir" mantığını taşıyan kemikleşmiş kart muhibbilerin ırkı olsa ne olur, olmasa ne olur? Beşir Atalay'ın kabadayı edasıyla hegomanyası altındaki gücün verdiği cabarrutla Hatay halkını "Sadullah Ergin'i seçmemeleri veya düşük oy vermeleri halinde" parmağını sallayarak bir şeyi ile tehdit etmesi hangi ırka mensup olduğunu gösterir? Bütün bu icraatlara rağmen halen inatla bir sebepten dolayı bunların boyundurluğu altında yaşamayı kabul etmek hangi ırka münhasırdır?

Suriye Başbakanı Dr. Halaki Ulusal Kanal ile yaptığı mülakatta, Halep'in talan edilip yıkılma emrini Erdoğan hükümetinin verdiğini ve bundan dolayı milyarlarca dolar değerinde bir yağmanın organize edildiğini iddia etmiştir. Bu emri kimin verdiğini ve bu emri kimlerin yerine getirdiğini kanıtlayan yeterli delillerin olduğunu Halep Sanayi ve Ticaret Odası başkanı onlarca yerde ifade etmiştir. Konu uluslararası mahkemeye taşındığı için bu iddiayı iddia sahiplerinin ispat etmesini bekleyeceğiz. Ancak Halep ve Suriye'nin diğer kentlerinde organize bir talan ve yıkımın yapıldığı hakikati ortadadır. Henüz bu hadise yaşanmamışken "deliğe süpürmeyin kullanın" sözünün mucidi Cüneyt Zapsu yaptığı açıklamada "Suriye'ye savaştan sonra çok önemli yatırımlar için hazır olun" müjdesini hangi beklentilere binaen yapabilmekteydi? Başka bir ülkenin ve halkın kanı ve malı üzerinden para hesapları yapanlar hangi ırktandır?

Mehmet YUVA - 16 Aralık 2013 - Aydınlık

Son Yazılar