sonmez targan birlesmeden olmaz225

Birleşmeden iktidar olmak mümkün değil!

Salt AKP'ye karşı değil, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı olan tüm güçlerin stratejik bir örgütsel birlik oluşturmaları gerekiyor.

Türkiye'nin koşullarında bağlaşma kurmak başarının olmazsa olmaz gerçeği ise, hiçbir parti ya da örgüt kendi özgün izlencesini dayatmamalı.

AKP iktidarı hangi güçle yıkılabilir?

Muhalefet partilerinin güçsüz ve dağınık olması ve seçimler öncesi ciddi ve inandırıcı bir izlenceye sahip olamaması nedeniyle AKP gelecekte de iktidarını sürdürme şansını koruyor. Bu ve daha bir çok nedenle -özellikle dış dinamiklerin halen temel tercihi olması nedeniyle- AKP'ye karşı tek bir partinin iktidar olma şansı yok. Büyük küçük demeden, verili tüm muhalefet parti ve güç odaklarının emek eksenli yurtsever bir izlence temelinde bir seçim bağlaşması oluşturmasını tarihsel ve toplumsal ortam zorunlu kılıyor.

Hükümet seçeneği nasıl ve hangi partilerin katılımıyla oluşturulur?

Yukarda vurguladığımız gerçekler ışığında oluşturulacak bir bağlaşmada hiç şüphe yok ki ana gövde CHP olacaktır ve bu sağlanamadığı takdirde ne tek başına CHP'nin ne de CHP'siz diğer güçlerin birlikteliğinin iktidar olmak şöyle dursun güçlü bir muhalefet yaratma olanağı vardır.

Bu nedenle salt AKP'ye karşı değil, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı olan tüm güçlerin böylesi bir öğretisel hedefte stratejik bir örgütsel birlik oluşturmaları gerekiyor. Bunun Cumhuriyet tarihimizdeki en canlı örneği Mustafa Kemalin işgal ortamında gerçekleştirdiği "Anadolu Bağlaşması" dır.

İktidar seçeneğini oluşturacak yol ve yöntemler nelerdir?

Hiçbir parti ya da örgüt kendi özgün izlencesini dayatmadan, herkesin birleşip katılabileceği ortak bir paydada buluşmanın çözümünü yaratmak zorundadır. Böylesi bir çözüm arayışı salt ülkemiz için değil bölgede huzur ve barışın getirilmesi için de gereklidir.

Unutulmamalıdır ki yukarda siyasal ve öğretisel ereklerini verdiğimiz tüm bağlaşmalara ancak solun bütün renk ve aktörleri katılarak başarı sağlanmıştır. Bunlara en yakın örnek, İkinci Dünya Savaşı koşullarında Avrupa'da gerçekleştirilen "cephe" örgütlenmeleridir ve bunların başını hep sol çekmiştir. Çünkü sağın tek başına, doğasından kaynaklan biriktenli sürekli vardır ve bu nedenle de genellikle iktidardadırlar.

Türkiye'nin bölünme lüksünü kaldıracak gücü yok!

Kabul etmek gerekirse son derece önemli ve gerekli olan cephe ya da bağlaşma olguları sabır ve özveri isteyen siyasal çalışmalardır. Bağlaşmaya katılacak parti ya da toplumsal güçlerin iç işleyişlerine ve örgütsel dokularına saygı gösterilerek biraraya gelmeye özen gösterilmelidir. Dolayısıyla bir araya gelebilen kuvvetlerle yeni parti kurma arayışları yeni bölünmelere yeni görüş ve düşün fırtınalarına yol açar ki Türkiye'nin artık böyle bir lüksü kaldıracak gücü de yoktur..

Önümüzde hangi zorluklar duruyor ve bunlar nasıl aşılacak?

AKP iktidarı gittikçe güç ve saygınlığını yitiriyor. Bu ivmeye ters orantılı olarak da baskı ve saldırganlığı artıyor ve daha da artacaktır. Özellikle seçim sürecinde buna entrikalar da eklenerek beklenmedik boyutlara ulaşabilir. Bunlara hazırlıklı olmak ve toplumu örgütleyip bilinçlendirmek amacıyla daha şimdiden bağlaşma güçlerinin temsilcilerinden oluşacak ülkenin tüm il, ilçe, köy ve hatta mahallelerinde "seçim masaları" oluşturulup çalıştırılmalıdır. Bunların yolu ve yöntemi birlikteliği oluşturacak kuvvetlerin deney ve birikimlerinden yararlanılarak sanıldığından çok daha rahat ve kolay yaratılabilir

68'liler Bİrliği Başkanı
Sönmez TARGAN - 25 Ağustos 2013 - Aydınlık

Son Yazılar