en_onemli_gorev_ic_savasi_engellemek225

Dönemin en önemli görevi : İç savaşı engellemek!

1) PKK'nın yasal uzantısı BDP Karadeniz ziyaretleriyle birlikte iç savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır.

Ziyaretlerin amacı, olayların basın yayın organlarında düşmanlığın körüklenmesi ve gösterilmesiyle birlikte "Bakın, birlikte yaşama olanağı yoktur. Dolayısıyla yeni anayasada federasyonu ve bölünmeyi kabul etmek zorundayız" algısını yerleştirmektir.

Süreci yöneten ABD'nin elçilik görevlilerinin BDP öncesi Karadeniz illerinin valilerini gezmesi ve nabız yoklaması bunun kanıtlarından biridir.

2) PKK'nın AKP'ye hitaben 'İktidara gelmenizde bizim katkımız var' seslenişi 'süreci iyi yönet' talimatıdır. Obama'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 'Açılım sürecini destekliyoruz. Başarısı için her şeyi yapacağız.' garantisinin ardından AKP ve PKK cesaretlenmiştir. Ziyaret dikkat edilmelidir ki Abdullah Öcalan'ın hakim sınıflar tarafından barış güvercini ilan edildiği, 'namaz kılardı 'gibi 'halktan, bizden' biri olduğu propagandasının yapıldığı dönemde gerçekleşmiştir. Bölünme aktörleri meşrulaşmakta birlik savunucuları 'faşist', Türk kelimesi bölücü bir kelime olarak ilan edilmektedir. Süreç Türkiye'nin bölünerek, Ortadoğu'da piyonlaştırılan bir cemaat diktatörlüğüne götürülme sürecidir.

3) Bu gelişmeler yaşanırken, ABD, ağırlığını koyarak PKK uzantısı PYD örgütünü Özgür Suriye Ordusu dedikleri çete ile yan yana getirerek anlaştırmıştır. Suriye üzerinden koridor açılması ve Barzani devleti ile Türkiye'nin Güney doğusunun birleşmesi için yani Büyük Ortadoğu Projesi'nde Diyarbakır'ın başkent yapılması için bölücülük ve gericilik birleşmiştir.

4) PKK'nın Büyük Türk Milletinin aslı parçası Kürdümüze vereceği emperyalizme ve feodal kalıntılara kölelik dışında hiçbir şey yoktur. Emperyalizmin denetiminde bağımsızlık mücadelesi verilmez. Etnik milliyetçilik ve Şeyh Sait severlik gericiliktir. TÜSİAD gibi milletin kanını emen hakim sınıf temsilcileri ile halay çekerek 'ezilenlerin hakkını savunduğunu' iddia etmek ancak siyaset esnaflarına özgü bir sahtekarlıktır. Bölünmeyi her zaman zenginler ister. Başta Yugoslavya olmak üzere bölünen devletler incelendiğinde bölünmeyi isteyenlerin emperyalizmin işbirlikçisi hakim sınıflar olduğu ve bu sınıfların halkın dini ve kültürel çelişkileri derinleştirerek iç savaş kışkırtıcılığı yaptığı görülecektir.

5) Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Türk de biziz, Kürt de biziz! Çözüm, emekçileri milletin efendisi yapacak ikinci kurtuluş savaşında ve devrimdedir. Devrim birleştirir, gericilik böler. Çözüm ırkçılık yaparak sürece dolaylı yoldan destek değil, devrimcilik yaparak anti-emperyalist mücadeleyi yükselmektir. Vatanseverler bu eksende ağırlığını koyarak zor ama sonuç alıcı çözümü yani birliği sağlayabilir. Bugün en kolay, en basit, en bölücü davranış Kürt düşmanlığı yaparak PKK'ya destek olmaktır. TGB tepkisel şovenizme yüz vermez. Halkımız, bugüne dek her türlü kışkırtma girişimine rağmen soğukkanlılığını korumuştur. Türkiye'nin bölünmesi programını uygulamaya girişenlerin oyunlarını bozmuştur.

6) Bozulamayacak olan en önemli süreç, en büyük kardeşlik programı olan, devrimle milletleşme sürecidir.

7) Ülkemizi emperyalizm destekli bölücülükten ve gericilikten kurtarmanın temel koşulu AKP'den kurtulmaktir. AKP yıkıldımi batı destekli bölücülük etkisiz hale gelir. Sonraki süreç büyük bir aydınlanma devrimi ile birlikte Milletleşme sürecini sağlamlaştırmaktır.

TGB Genel Merkezi - 19 Şubat 2013

http://www.tgb.gen.tr/

Son Yazılar