birbucuk_milyon_cumhuriyetci_29ekim2012_ulus225

Havada "virgül" sesi var!

Özgür Bursalı arkadaşımın "virgül" tartışması hatırlardadır. Virgüldeki sürekliliği görmek, virgüldeki devrimci yanı sezmek ve teorileştirmek zannediyorum ancak devrimci bir incelikle mümkündür.

Her "şey"de devrimci bir yan vardır. Özgür Bursalı "devrim ayıklayıcısı" gibi hareket ediyor. "Şey"lerin içindeki devrimci yanı sonsuz bir incelikle ayıklıyor ve bizim bilgi hazinemize armağan ediyor.

*** *** ***
Nokta Tartışmasına Bir EK!

Noktanın tarih boyunca pek sevilmediğini söyleyebiliriz. Eukleides nokta için "kalınlığı olmayan" demiştir. İlhan Berk ise noktanın gölgesinin dahi olmadığını tespit etmiştir.

Beni ise gölgesi olmayan şeyin varlığı hep şüpheye düşürmüştür. Onun için karanlığı sevmem. İnsanın varlığını gölgesine bakarak hissettiğin olmuştur.

Nokta barikattır. Hiç olmadık yerde girer devreye. Söz gelimi bir yazıya sürekli barikatlar kurar. En güzel vurguya yönelmişken ablukaya alır vurgunuzu.Barikatçı ve ablukacıdır. Özgür'ün noktayı mahkûm etmesinin nedenini son zamanlarda kazandığımız barikatları yıkma kabiliyetinde arıyorum.

Nokta ile başlanmaz. Nokta bitenin ifade kazanmış şeklidir. Durduğu yerde durandır. Ne uzar ne kısalır. Bencildir sonra, kendinden sonrasını istemez. Her şeyi kendisiyle başlatır, kendisiyle bitirir.

Edip Cansever Sonrası Kalır şiirinde "ne kalır benden geriye, benden sonrası kalır, asıl bu kalır" diyor. Edip Cansever'in şiiri virgüldür. Sonrası vardır. Cansever sonrayı bağlayandır. Ancak virgül görebilir sonrayı. Nokta ise sonrasızlıktır.

Nokta ile virgülün birlikte kullanıldığı cümlelerde büyük bir çelişki seziyorum. Virgül cümlenin her yerinde "dostlarım ve düşmanlarım var" diye bağırmaktadır. Virgül kendine düşman olanın düşmanıdır. Bu düşmanlığın temelinde ise sonrasızlık yatmaktadır. Çünkü virgül geleceği tasarlayandır. Noktanın ise katıksız bir virgül düşmanı olduğunu düşünebiliriz. Bir kaşık suda boğmak istemektedir. Çünkü virgül ayrıntıyı kovalar. Nokta ise ayrıntıyı varlığına tehlike sayar.

*** *** ***

bu_gelen_devrimin_ayak_sesleri_ileri225

Bir Uzun Yol Yolcusu!

Virgül geleceğin zenginliğini bugünde taşıyor. Süreklilik demektir. Virgül yerine süreklilik kullanılabilirmiş. Öneriyorum.

Bir uzun yol yolcusudur. Yolda sürekli yürüyor ve sonunu değil sürekliliğini düşünüyor. Çünkü son sürekliliğe kurulan barikattır. Süreklilik ise sonsuza bağlanır.

Virgül tek başına büyük ortaklığı yansıtır. Birleştiricidir. Birleştirir ve bir hedefe yönlendirir. Yani sonsuzun öncüsüdür. Hedefe yaklaşıyoruz.

Virgül olduğu gibidir; nasıl görünüyorsa öyledir.

Durağanlığa karşı çıkar. Çünkü durağanlık içinde ölümü taşır. Virgül ise ölümsüzdür.

Ab-ı hayat suyu içmiştir ve bütün derdi o suyu herkese içirmektir.

Ütopya ustasıdır.

*** *** ***
Virgülün Zaafı!

Virgülü virgül yapan ütopyasıdır. Virgülün ütopyası bir tartışma konusu, tartışılacağından eminim. Ancak virgül de her madde gibi içinde çelişkiler taşır. Zaafları vardır. İnsalcıl bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz.

Kuşkusuz Özgür de bu zaafları görüyor. Ancak önceliği ayıklamaktır. Devrimci yanı ayıklıyor; bize ise zaafları ayıklamak düşüyor.

En uysal "virgülleme işareti" virgüldür. Düşmanına karşı hep bir adım geride duruyor. Taktik izlediği düşünülebilir ama taktikten çok karakteri gibi görünüyor.

Başı hep aşağıdadır. Mütevazılıktan çok savaşı baştan kaybetmiş algısı yaratıyor. Ancak izlediği yöntem ile duruşu terstir. Sanki bugünden utanıyor.

*** *** ***

barikatlariniz_viz_gelir_bize_13aralik2012_silivri225

Silivri'nin Ulus Virgülü!

Özgür arkadaşım Ulus'un tarihe virgül attığını söylemişti. Silivri ise Ulus'a virgül attı. Biz ise virgül taşıyıcılığı yapıyoruz. Sonsuza yürüyoruz. Az kaldı.

Onca virgül güzellemesinden sonra bir itirafta bulunabilir miyim? Ben katı bir ünlemist-im. Ünlemi önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çünkü en virgüllü dönemleri yaşıyoruz. Havada virgül sesi var. Ünlemli günlerde görüşmek dileğiyle...

Cemil GÖZEL (TGB Genel Sekreteri) - 21 Aralık 2012 - TGB

http://www.tgb.gen.tr/

Son Yazılar