akp_anayasasina_hayir_imza_kampanyasi225

Bölücü, Gerici Ve Emek Düşmanı, Anayasaya Hayır!

İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Teoman Alver, Ankara Sakarya Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında Bölücü, Gerici ve Emek Düşmanı, Anayasaya Hayır!”başlıklı imza kampanyası başlattıklarnı,

Yeni Anayasa girişimin emperyalist patentli olduğunu ve ancak Milli bir anayasa ile bu oyunun bozulabileceğini belirtti.

CHP ve MHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çekilerek, AKP’nin suç oluşturan bu eyleminde yalnız bırakılması gerektiğini ifade eden Alver’in açıklaması şöyle:

Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül yönetiminin, Milletimize dayattığı “yeni” Anayasa ABD’de yazılmıştır.

AKP ve PKK Amerika’da yazılan bu yeni anayasa üzerinde ‘yüzde 95 mutabakat’ sağlamışlardır. “Yeni” Anayasa girişimi ABD ve AB’nin ‘Atatürk’ten kurtulun’ talimatının AKP tarafından yerine getirilmesi operasyonudur.

İŞTE AKP’NİN “YENİ” ANAYASASININ ÖZETİ :

• Türk Milleti, Anayasa dışına sürülmektedir!
• “Kürdistan’a özerklik” söylemiyle Milli Devletin yıkımı, bölünme ve dağılma dayatılmaktadır!
• Laiklik anayasadan çıkartılmaktadır!
• Vatan arsalaştırılmakta ve yabancıya toprak satışının önündeki bütün engeller kaldırılmaktadır!
• Emekçinin örgütlenmesinin önüne engeller konmakta, işçiler için ‘köle pazarı’ sistemi dayatılmaktadır!
• Kamu varlıklarının satışının önündeki bütün engeller kaldırılmakta Türkiye yoksulluğa itilmektedir!
• Milletin etnik ve dini temelde bölünmesinin önü açılmakta ve orta çağ karanlığına itilmektedir!
• Cumhuriyetin özgür yurttaşı müritleştirilmekte ve kullaştırılmaktadır!
• Kadın köleleştirilmektedir!
• Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyeti ve vatanı savunma iradesi imha dilmektedir!
• Türkiye komşularına ve bütün insanlığa karşı ABD’nin Haçlı seferinde piyonlaştırılmaktadır!

AKP ANAYASA YAPAMAZ!

Anayasa Mahkemesi tarafından Cumhuriyet yıkıcılığından mahkum olmuş AKP’nin kendisi de, yapacağı anayasa da gayrı meşrudur.

Abdullah Gül - Tayyip Erdoğan’ların ABD Büyük Ortadoğu Projesi görevlileri olarak işledikleri Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkma, milleti bölme, vatanı parçalama suçunun fiillerinden biri olan bu anayasa girişimi gayrı meşrudur.

CHP ve MHP ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONUNDAN ÇEKİLMELİDİR!

Cumhuriyet yıkıcılığı Anayasa Mahkemesi tarafından tescillenmiş bir parti ile anayasa yapılamaz. Bu gayrı meşru girişime ortak olmanın sonuçları ağırdır.

Masadan kaçmak gibi bahanelere sığınılamayacak derecede ciddi bir durum sözkonusudur.

CHP ve MHP Uzlaşma Komisyonundan derhal çekilmelidir.

ÇÖZÜM : MİLLİ HÜKÜMETLE ATATÜRK DEVRİMİNİ TAMAMLAMAK!

• Emperyalizme, etnik bölücülüğe, cemaatçiliğe ve bireysel çıkarcılığa sınırsız özgürlük sağlayan Tayyip Erdoğan Anayasasına karşı, Neoliberalizmin özel çıkar ve bireysel özgürlük mevzilerinden mücadele yürütülemez.

Başarıya ulaşmak için Cumhuriyet, millet, vatan, kamu çıkarı, gerçek demokrasi, laiklik ve hepsinin temelini oluşturan Atatürk Devrimi cephesinde mevzilenmek gerekir.

• Atatürk Devrimi, Türkiye için herhangi bir seçenek değil; tek seçenektir. Cumhuriyetimizi ve toplumumuzu Atatürk Devrimi temelinde yeniden örgütlemek dışında bir çözüm yoktur.

• “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı” emperyalizme karşı savaşa savaşa, etnik ve mezhepsel bölünmeleri arkada bırakan büyük bir devrimle Türk milletini oluşturmuştur. Bu kaynaşma sürecini tamamlamak, eşit yurttaşlar olarak, insanca ve kardeşçe yaşamak için biricik çözümdür ve görevdir.

• ABD ve AB ile birlikte vatanı bölen, milleti parçalayan ve ekonomiyi küresel sıcak para sultasına teslim eden tarikat-cemaat iktidarından kurtulmak, artık milletimiz için bir ölüm kalım meselesidir.

• Bütün milletimizi tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye için birleşmeye ve örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.

• Milletimizi ve Ordumuzu, emperyalizme karşı sımsıkı birleşmeye çağırıyoruz.

• Bizler, Türkiye’nin vatansever aydınları, Atatürk Devrimi’nin yılmaz neferleri ve halk önderleri olarak, “vazifeye atılmak için, içinde bulunduğumuz vaziyetin imkân ve şartlarından” kaynaklanan zorlukları göğüslemeye ve milletimize borçlu olduğumuz görevleri yerine getirmeye kararlıyız.

• Emperyalistler, milletimizi yeni bir destan yazmaya mecbur bırakmaktadır. O destan yazılacaktır ve işbirlikçiler kendilerini bekleyen sonuçlara katlanacaklardır.

• Milletimizin bütün gücünü ve olanaklarını seferber ederek vatan savunmasını yöneten bir Milli Hükümet kurmak, tarihsel görevdir.

• Türkiye halkının emperyalizme ve Ortaçağ karanlığına karşı mücadele geleneğine sahip çıkan sosyalist, halkçı, milliyetçi ve devrimci öncülerini, Atatürk Devriminin kalesi İşçi Partisi’nde örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

KARŞI DEVRİMİN BÖLÜNME ANAYASASI’NA KARŞI HALKIN DEVRİMCİ ANAYASASI!


Cumhuriyetimizi ve toplumumuzu Atatürk Devrimi temelinde yeniden örgütleyecek ve 21. Yüzyılı kapsayan, emperyalizmle hesaplaşma döneminin ihtiyaçlarına cevap verecek Milli Anayasa, şu esasları içermelidir:

• Bağımsız ve güçlü devlet,
• Etkin hükümet,
• Hukukun üstünlüğü ve hızlı adalet,
• Örgütlü halk,
• Özgür ve eşit yurttaş,
• Aydınlanmış ve çağdaş toplum,
• Planlı ve halkçı ekonomi,
• Bölgelerarası denge,
• Çalışan ve üreten Türkiye!

Teoman ALVER (İşçi Partisi Ankara İl Başkanı) - 28 Temmuz 2012 - İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar