saidi_nursi_kafalilarla_anayasa_yapilamaz225

CHP ve MHP Anayasa Uzlaşma Komisyonundan Çekilmelidir!

Cumhuriyet yıkıcılığından mahkum AKP, Laikliği Anayasa’dan çıkarıyor!

CHP ve MHP yöneticileri, "Damat Ferit'lerle kurtuluş savaşı verilemeyeceğini", "Said-i Nursi'lerle laik bir Cumhuriyet anayasası yapılamayacağını" artık anlamalı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çekilmelidirler. AKP'yi, suç oluşturan bu eyleminde yalnız bırakmalıdırlar.

AKP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiği öneride, 'devlet düzeninin din kurallarına göre belirlenemeyeceği'ni düzenleyen 24. maddenin Anayasa'dan çıkarılması istenmiştir.

Bu öneri, 'Anayasa'nın değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği öngörülen ilk 3 maddesine dokundurmayız' aymazlığının geldiği noktayı göstermektedir.

Daha geçenlerde Haşim Kılıç, konumlandığı mevziden; 'Anayasa'nın değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesi teklif edilemeyeceği söylenen ilk 3 maddesi lafzen değiştirilemez, bu maddelere dokunmadan, başka maddelerde değişiklikler yapılarak amaca ulaşılabilir' türünden açıklamalar yapmış ve yol göstermişti.

İşte, şimdi yapılmak istenen budur. Bu yolla, Anayasa'nın değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi teklif edilemeyecek olan 2. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti ... laik... hukuk Devletidir" hükmü eylemliolarak ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Dikkat ediniz! Anayasa'nın 4. maddesinde, bu hükümlerin sadece "değiştirilemeyeceği" değil, "değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği" öngörülmüştür. Dolayısıyla bu teklif "Anayasa'yı tağyir ve tebdil" girişimidir.

Bu girişim, ele geçirilen iktidar mevzilerinden, iktidar gücü kullanılarak yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesine göre; "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler...cezalandırılırlar".

Tek başına bu olgu dahi, AKP'nin "yeni anayasa" girişiminin amacını göstermeye yeterlidir. Buna sözde karşı çıkmak yetmez. CHP ve MHP'nin amacı belli olan bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki varlığı, suça ortak olmaktır. CHP ve MHP yöneticileri, "Damat Ferit'lerle kurtuluş savaşı verilemeyeceğini", "Said-i Nursi'lerle laik bir Cumhuriyet anayasası yapılamayacağını" artık anlamalı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çekilmelidirler.

"Cumhuriyet karşıtı faaliyetlerin odağı olduğu" hükmen saptanmış olan AKP'yi, suç oluşturan bu eyleminde yalnız bırakmalıdırlar.

Mehmet CENGİZ - 16 Temmuz 2012 - İşçi Partisi

Son Yazılar