dogan avcioglu3

‘Doğan’lara bin selam olsun!

Geçtiğimiz yıl bugünlerde Avcıoğlu’nun 33. Anma Günü’nde yazdığımız yazı gibi başlamak istedik.

“4 Kasım 1983-2016, ölümünün ardından 33 yıl sonra, şimdi, Avcıoğlu için söylenecekler - anlatılacaklar daha önemli hale geldi ve daha da çoğaldı.” Bu değerlendirmeyi yapmıştık.

2017’nin bu ekim ayında ise, Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni için yaptığı değerlendirmenin” artık tartışmasız haklı olduğu genel kabul görüyor. Doğan Avcıoğlu haklıymış.

Bize göre, 27 Mayıs’ın hemen sonrasında, 1960-62 yıllarında genel seçim sonuçları ile başlayan rejim tartışması, 12 mart 1971 ve 12 eylül 1980 rejimlerinin örtülü/açık “faşist müdahaleleri” altında bir “demokrasi biçiminde” yürümüş, “2003-2017 döneminin sonunda, bugün İslami bir otokrasiye, Nisan 2017 Referandumu’nda sonra dönüşmeye aday konumdadır. 4 kasım 2017’de, Avcıoğlu’nun ölümünün üzerinden geçen 34 yıl sonra, şimdi yaygın bir şekilde söylenen söz, “Avcıoğlu haklıymış” sözüdür.

 “Türkiye’nin Düzeni”, “Devrim ve Demokrasi Üzerine” kitaplarının tutarlılığı ve haklılığını yadsınmayacak bir biçimde objektif olarak yaşadık ve yaşıyoruz. Artık yaşananları ve sonuçlarını özellikle genç kuşaklara anlatmak yetmiyor. Şimdi daha da ilerde şeyleri yapmamız gerekmektedir. Geldiğimiz 2017 sonbaharında, Avcıoğlu’nun 35 yıl önce yayımlanan “Devrim ve Demokrasi Üzerine” çalışmasındaki şu saptaması hatırlanmalıdır: “Koşulların iyimserliğe pek yer vermediği açıktır. Bu konuda hayli kötümser olmayı gerektiren nedenler ortadadır. Türkiye, büyük olasılıkla, ilk modeli ‘neo-koloniyal, faşist sürükleniş modelini’ yaşayacağa benzemektedir.”

Bu otuz-beş yılı ağır toplumsal ve bireysel bedeller ödeyerek yaşadık 2017 sonbaharında bu dönemin artık geride kaldığını söyleyebiliyoruz.

CİCİ DEMOKRASİDEN OTOKRASİYE…

Otokrasi “monarşinin bir çeşidi. Bütün siyasi yetkileri tek kişinin tek başına elinde tuttuğu ancak monarşinin aksine, yönetimin miras yolu ile kimseye bırakılmadığı “yönetim şekli”. Türkçe sözlükler böyle tanımlıyor.

Şimdi buradayız. Demokrasi Türkiye’de öldü. Aksini söyleyebilecek ne muhafazakar, ne de liberal kaldı ortada. Bunu söyleyebiliyoruz.

Şimdi Avcıoğlu’nun, 1980’nin hemen öncesinde kaleme aldığı, son siyasi-ekonomik çalışması, “Devrim ve Demokrasi Üzerine” kitabının “Giriş” bölümü için yeniden yazdığı 71 sayfalık “Demokrasi Öldü, Yaşasın Demokrasi” yazısının ilk paragrafını hatırlatmanın zamanı.

 “Cici demokrasi, Yön ve Devrim yazarlarının çok kullandıkları bir deyimdi. Bununla, çok partili siyasal sistemimizin halk iktidarı anlamına gelen demokrasiden çok uzak düştüğünü, ‘sesli azınlık’ diyebileceğimiz bir, iki milyon kişiye nimetler ve çok geniş olanaklar sağlarken, ‘sessiz çoğunluk’ diyebileceğimiz gerçek halk kitlesini sistemin dışında bıraktığını, sermaye özgürlüğünü alabildiğine genişletirken, halk kitlesinden yana eylem ve düşünceyi çok sınırladığını belirtmek isterdik. Siyasal liberalizm yanlıları ‘cici’ deyimine nedense çok takılırlar, bizi demokrasi düşmanlığı ile suçlarlardı. Demokrasinin biçiminden çok özüne inandığımız ve demokrasiyi siyasal liberalizmden ibaret saymadığımız için suçlamalara pek aldırış etmezdik.”

Doğan Avcıoğlu’nun, 27 Mayıs 1960 Devrimi sonrasında, bu ülkenin gündemine soktuğu, sosyalizm ve Yön hareketi, Türkiye’nin 1950’li yıllardan gelen az sayıdaki “demokratını”, “devrimci demokratlaştırdı ve sosyalistleştirdi”. Sonra bu “devrimci demokratların” çok büyük bir bölümü, 1980 ve sonrasının “neo-liberalizm darbesi ile, önce yeniden demokrat oldular” ve sonra Türk düşün hayatını bugüne kadar sürekli kısırlaştıran “siyasi liberalizm tutkusu” ile cici demokrasici, liberal ve islamist oldular. Ama son 15 yıldır en çok “islamcı oldular.” Artık bugün onlar hiçbir mücadele alanında yoklar. Direnen ve ayakta durmayı başaranlar, sadece yurtseverler, onların, “Cumhuriyetin gücü”.

Şimdi 2018 yılına girerken, AKP iktidarının başlangıcından 16 yıl sonra, “bütün iktidar” tek başına ve sadece “İslam”ın ellerinde. Ve şimdi “tek başına iktidar”, “tek kişi” için isteniyor, dayatılıyor. İktidarın bütün kurumlarını, siyasi, ekonomik ve yargısal tek elden kullanan AKP Anayasayı yok sayıyor. Her adımında olduğu gibi gene “takiyye” yapıyor. Liberallik ya da muhafazakarlık ile ve hatta “muhafazakar demokratlık” ile hiçbir ilgileri yok.

İktidarı her şeye rağmen elinde tutmak için var olmaya çalıştı. Tüm iktidar AKP’ye Türkiye “oportünizminin” bu şiddete yaşandığı bir dönem daha önce yaşamadı. AKP oportünizminin yaratmaya çalıştığı “güçlü” algısı sürdü. Zaten tramvaya bindiği durakta da “demokratlıkla” ilgisi yoktu. Olmadığını söylemişti. Kemalistler, laikçiler doğru söylemişlerdi. Geçen 15 yıl boyunca hep doğru söylemeye devam ettiler. Tutuklandılar. Ancak mahkum edilemediler. Haklarında on binlerce yıl hapislik istendi. Hapis yattılar, mahkum olmadılar. Şimdi çoğunluğu dışarıda. Mahkemelerin aklama kararla ile birlikte...

Bugün “1980-2016” darbecilerine karşın ayakta olan sadece “cumhuriyetçiler” ve “Yön” var. Ölümünden 33 yılın sonra bugün, 1980 neo-liberal saldırısının belirgin iki büyük dalgasını ayırt ediyoruz. Her iki yıkım dalgası da neo-liberal kökenli saldırılar. 12 eylülün faşist saldırısı ve “2002-2016”döneminin sürmekte olan islamcı saldırıları. Aradaki yıllarda görülen boşluklara karşın, 35 yıllık, 1980-2106 yıllarını kapsayan açık bir neo-liberal saldırı.

Avcıoğlu Türkiye’ye yönelik 35 yıllık bu açık neo-liberal saldırının hazırlıklarını, 1979 ekimindeki başlangıcından 1983 kasımına kadar, kendi ölümünden önceki son üç yılda adım adım göstermiştir. Gösterirken de hep daha da geriye giden hatırlatmalar yapmış ve Truman Doktirini’ni hatırlatmıştır.

*** *** ***

DOĞAN AVCIOĞLU: YOLUN NERESİNDEYİZ?

4 Kasım 1983 tarihinde kaybettiğimiz Doğan Avcıoğlu, Cumhuriyetin son yetmiş beş yıllık yakın tarihinde derin izleri olan, devrimci-sosyalist, düşün-eylem insanıydı. Doğan Avcıoğlu ile ilgili bellekleri tazelemek ve 35 yıl öncesinden, Türkiye’nin1980’li yıllarla başlayacak orta-yakın geleceği için gördüğü, açıklıkla ifade ettiği endişelerinin temellerini, günümüzün genç kuşaklarına aktarmak gerekiyor.

Avcıoğlu’nun Türkiye için 1980 sonrasından günümüze dek uzanan, siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki beklentilerinin tamamının doğru çıktığı dönemi yaşadık; bu dönemin sonuna geldik mi, henüz bilemiyoruz.

Avcıoğlu bu 35 yıllık süreci ve sonuçlarını bize, bugün iflas eden neo-liberal modelin, çevre ekonomilere dayatılmaya başlandığı henüz başlangıç döneminde, 1980’li yılların başında bütün açıklığı ile anlattı. Ortaya çıkabilecek sonucu ve bu sonuçları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini net bir anlatımla geride kalan bizlere bıraktı.

Ne yazık, Türkiye bu geçen otuz-beş yılı Avcıoğlu’nun endişe ile tanımladığı şekilde yaşadı ve sonunda Türkiye “açık pazar ekonomisinin” bütünüyle esiri oldu. Avcıoğlu’nun ayrıntılı çalışmalarında gösterdiği şuydu: Cumhuriyet, “Ulusal Kurtuluş Savaşı ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasının gerçekleştirildiği dönemde, her alanda “hızlı kalkınma-inşa” döneminde [1921-1946 arasındaki 25 yılda], açık pazar dayatmasının dışında kalmayı başardığı için iktisat politik araçlarını bağımsız olarak kullanabilmişti.

Şevket Süreyya Aydemir bu dönemi şöyle tanımlar: “kendi gücünü seferber etmeye çalışarak bir özgür kalkınış çabası devri vardır.” Türk ekonomisinin bütün alt üst oluşlara karşın, güçlü kalan ve günümüze değin taşınan temel altyapısının oluşturulduğu dönem, bu dönemdir.

AVCIOĞLU HAKLIYMIŞ!

1929-1946 döneminin temel özelliği, 1838 Ticaret Anlaşması ile başlayan süreçte, sürekli dış ticaret açığı veren, sürekli borçlanarak 1878 Moratoryumu ve 1881 Muharrem Kararnamesi ile “devletin iflası”nı yaşayan Türkiye’nin, bütünüyle dış dünyaya açılmaktan kurtularak, 100 yıl sonra, Lozan Andlaşması ile 1929 sonundan itibaren gümrüklerine yeniden hakim olup kambiyo rejimini oluşturabilmesi ve 1932-1946 yılları arasında (bir yıl hariç) 15 yıl sürekli dış dengesinde fazla vererek yurt içi tasarruflarına dayanan “kalkınma imkânlarını” yaratmasıdır.

Türkiye’nin, 1946-2008 arasındaki iktisat tarihinin kısa bir tarih olduğu düşüncesindeyiz. Tarihin yapılmasında, ekonomik kararların oluşturulmasında, Türkiye’nin belirleyiciliği bu dönemde tamamıyla yitirilmiştir. Türkiye’deki üretici güçlerin, dışarıdan dayatılan bu politikalara karşı koyma, belirleme ve etkileme güçleri kalmamış, tabi ekonomi durumuna düşmüştür.

Yukarıda da yazdık, Doğan Avcıoğlu, 27 Mayıs 1960 Devrimi sonrasında, bu ülkenin gündemine soktuğu Yön hareketi ile Türkiye’nin 1950’li yıllardan gelen az sayıdaki “demokratını”, “devrimci demokratlaştırdı ve sosyalistleştirdi”. Sonra bu “devrimci demokratların” çok büyük bir bölümü, 1980 darbesi ile önce yeniden demokrat oldular ve sonra Türk düşün hayatını bugüne kadar sürekli kısırlaştıran “siyasi liberalizm tutkusu” ile cici demokrat ve liberal oldular. Ama artık en çok islamisttirler ve artık liberalizm ya da demokrasi ile hiçbir ilgileri yoktur. Bugün onlar hiçbir mücadele alanında yoklar. Onları artık hiç tereddüt etmeden otokrat olarak görüyoruz. Direnen ve ayakta durmayı başaranlar, bu uzun 35 yılın sonunda ve 15 yıllık AKP iktidarında dirençlerini koruyanlar sadece ve sadece yurtseverler oldu, sadece onların “Cumhuriyet gücü” ayakta kaldı. Bugün 1970, 1980 ve 1980-2017” darbecilerine karşın “Yön” ve Avcığlu’nun ısrarla ve dirençle işaret ettiği yönün temel ilkeleri hala duruyor.

1980 Eylülist rejiminin başlangıcından bu yana, yaklaşık otuz-beş yıllık dönemde siyasi liberalizm tutkusunun Türk toplumuna giydirdiği “deli gömleği”, günümüzde toplumsal yaşamın elini kolunu öylesine bağlamıştır ki; artık “islami vesayetin” önünde hiçbir engel kalmadığı hesaplanmaktadır.

Geldiğimiz yerin, yaşadığımız ekonomik ve siyasi iflasın, bir kez daha emperyalizmden kaynaklandığından ve bu iflasın başlangıç noktasının 24 ocak 1980 ve 12 eylül 1980 olduğundan artık hiçbir kuşku yoktur. Genç kuşaklara neo-liberalizm saldırısını ekonomik-siyasi nedenlerini ve bugün yaşadığımız çaresiz kuşatılmışlığı bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Avcıoğlu’ndan öğrendiğimiz “Yön’ü”, bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye yönünü sürdüreceğiz.

Avcıoğlu 1979 yılı aralık ayının son günlerinde, 24 ocak 1980 ve 12 eylül 1980’de yaşanacakları açık biçimde öngördü ve tarihe şu notları düştü:

 “Önümüzde iki yol var; ilk yol Batı merkezlerinde çoktan çizilmiştir ve Sevr antlaşması’nın ekonomik planda yürürlüğe konulmasından ibarettir. Bu neo-koloniyal ekonomik büyüme modelinin siyasal sistemi örtülü ya da örtüsüz faşizmdir. İkinci yol, Sevr’i yırtıp günümüz koşullarında Lozan’a yönelmektir.” (Devrim ve Demokrasi Üzerine, 1980, s. 69-70-71.)

Ülkemiz, emperyalist çemberi kırıp ‘neo-koloniyal’ faşist sürüklenişten kurtulmayı başarabilecek midir? Koşulların iyimserliğe pek yer vermediği açıktır. Bu konuda hayli kötümser olmayı gerektiren nedenler ortadadır.Türkiye, büyük olasılıkla, ilk modeli yaşayacağa benzemektedir. Belki de ikinci model, ilk modelin içinden çıkacaktır.” (Devrim ve Demokrasi Üzerine,1980, s. 69-70-71.)

Nazif EKZEN – 03 Kasım 2017 – Odatv

Dr. K. S. Roggof, Dr. C. M. Reinhart, NEBR, April 2008. “This Time is Different-A Panaromic View of Eight Centuries of Financial Crises”. s:29, tablo:5 “Crises at tha Financial Center and their International Repercussions”

Yazarlar

Cloudy

14°C

Istanbul