nazif ekzen aydinlik225 

Türkiye yeniden bir kalkınma hamlesi yapabilir mi?

Türkiye’de 2009 yılında başlayarak, 2011-2015 arasında, adım adım artan-tırmanan bir iktidar boşluğu yaşanmaya başladı.

2015 Haziran Seçimleri’nde ve sonrasındaki Kasım 2015 Erken Seçimleri’nden sonra kurulan AKP hükümetleri de “yeni bir ekonomi programı” ortaya çıkartamamıştır. Bu anlamda, Türkiye 2011 sonrasında, beş-altı yıldır yaşanan, “daralan – güç ve zemin kaybeden ekonomi” ve yönetimin demokratik süreçleri durdurarak, “artan otokratikleşme” tercihleri, iktidar boşluğunu büyütmektedir.

Bu yıllar hep yitik yıllardır. 2017 ile yitik yıllara bir yıl daha ilave olacaktır. 2015 seçimleri sonrasında hazırlanan çok sayıdaki “reform programlarının, stratejilerin yeni Türkiye” söylemlerinin sayısını biz unuttuk. En son gediğimiz nokta da artık, reform ve devrim programlarından söz edilmeye başladı ancak tam bu noktada da Erdoğan, Türkiye’nin “metal yorgunluğu” yaşamakta olduğunu söyledi. Bu değerlendirme; kısa vadede bir iyileşme ve yenilenme beklenemeyeceğine işaret etmektedir.

Türkiye’nin yeniden bir “gelişme-kalkınma patikasına” geçmesi şimdilik söz konusu değildir. Yapılan kirli - şaibeli referandum sonuçlarının üzerini örterek otokratik yönetimi hakim kılacak son yönetim düzenlemelerini yapmak ve Devlet Partisi İktidarı kurmaya çalışmak referandum sonrası dönemin tek uğraşısı oldu. Ekonomi devlet kefaletinde piyasaya verilen 250 milyar liralık kredi, borç ile “yalancı bir bahar” yaşıyor. Aynı zamanda Türkiye sanki gönüllü olarak uluslararası alanda kendini tecrit etmekte, etkisizleştirmektedir. Dış dünyanın Türkiye’ye dönük değerlendirmesi, “Türkiye’nin demokrasiden de hızla uzaklaşmakta” olduğu görüşünde yoğunluk kazanmaktadır. Geçiş sürecinin başlayabileceğine ilişkin başlangıç işaretlerinin hiçbirini göremiyoruz. Mevcut olan “anlaşılmaz denge”, öyle görünüyor ki, sürecektir.

12 MART’I - 12 EYLÜL’Ü AŞMAK!

Yaşanan iç ve dış konjonktür kaldı ki; iyimserliğe şans tanımamaktadır.

Gerçekte süren, 1999-2000 yıllarında IMF-Dünya Bankası’nın Türkiye’ye dayattığı, revize edilmiş neo-liberal politikaların 1980 sonrasında ikinci kez Türkiye’ye dayatılması ile ortaya çıkmış bir melez yapıdır. Aralık 1999 IMF programı ile başlatılmış olan yapısal uyum programı, 24 Ocak 1980’de başlatılmış olan yapısal uyumun 1985 sonrasında tamamlanamamış olan neo-liberal programın eksikliklerinin, zafiyetlerinin tamamlanmasına yönelik olmuştur. Melez yapı artık tam olarak dönüştürülecekti. Yapısal uyumun eksikliklerini kapatmakta zorlanan, 2000-2002 döneminin Ecevit koalisyonu hükümeti erken seçime giderken iktidar için sanki tek aday vardı.

2002 erken genel seçimleri ile tek parti hükümeti olarak iktidara gelen AKP hükümeti için son Ecevit koalisyonunun bozulmasından başlayarak, en tehdit edici sorun olan ekonomiden dış politikaya (başta AB ile üyelik görüşmeleri) ve PKK liderinin yakalanıp yargılanması örneğine kadar öylesine geniş çaplı bir düzenleme yapılmıştı ki, AKP ye bırakılan adeta “dikensiz gül bahçesiydi.

1980 ve 1999 IMF dış destekli denetim politikalarının 30 yılı aşkın süredir devam eden uygulamasına rağmen, 1999 IMF programının bitiş tarihi olan 2008 Mayısı sonrasında, Türkiye kalkınmayı, gelişmeyi sürdürecek bir iktisat politikasına geçemedi. O dönemin “sıcak para” sarhoşluğu ile, 2012’de başlayan ve hala süren uzun dönemli düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük büyüme kısır döngüsüne hapis kaldı.

1980’lerden günümüze kamu-özel melez yapı ile, özellikle 2011 sonrasında ekonomiye kamu müdahalesinin her alanda arttığını, piyasaların göstermelik hale geldiğini, yönetimin otokratikleşmesinin artan tempoda siyasi ve ekonomik hayata hükmetmeye başladığını tespit edip söylememiz gerekiyor.

DEVLET PARTİSİ!

1980’li yılların hemen başında 24 Ocak ile Türkiye’ye dayatılan “globalist” neo-liberal dalga, Türkiye ve benzeri konumdaki Müslüman ülkelerde “Ilımlı İslam” dalgası ile birlikte yükseldi. O tarihten günümüze, 2007/2008 kriz başlangıcına kadar geçen otuz yılı aşkın dönemde yetişen gençlere hep başka iktisadın olmadığı söylendi ve bu kuşak öyle bir sentetik dünyada büyüdü. Neo-liberal iktisat dışında iktisat olmadığı gibi, sadece sandık demokrasisine endeksli siyasi liberalizm dışında bir siyaset de yoktu. Büyüdükleri siyasi ortam ve örgütlenme de sentetik, sandıksal demokrasi ortamı idi. Şimdi, yaşanan krizin sonuçlarını, işsizlik, sosyal güvencesizlik başta olmak üzere, “sandıktan ben çıktım, bana boyun eğeceksiniz” dayatmasını, olup bitenleri anlamakta çok zorlanıyorlar. O gençler “direnmeye” başlıyorlar. Gençlerimize güvenmemiz için Gezi ilk işaretti. Şimdi sıradan yurttaşlarımıza güvenmek yolunda 16 Nisan referandum sonuçları daha kalıcı bir işaret oldu. 1980’i aşacağız.

Türkiye piyasa ekonomisine neden geçemedi ya da her geçen gün daha fazla uzaklaşmakta. Siyasi ve toplusal örgütlenme otuz yıl önce “ılımlı İslam” uyarılarına, on beş yıl önce AKP iktidarının başlangıcında, “demokrasi takiyyesi” uyarısına itibar etmeyen Türkiye’nin iflah olmaz liberalleri bir kez da yanılırken, “demokrasiyi” değil “İslami vesayeti” hedefleyen ve tramvayı bu durakta terk edenler, otokrasi “zırhına girerek” yol alıyor şimdi. Liberaller için artık çok geç.

Yapılan 16 Nisan Kirli - Şaibeli Referandum sonuçları ile sonuçlandığı kabul edilen, ancak meşruluğu tartışılan Anayasa değişikliklerinin Türkiye’yi içine sokmaya çalıştığı “Otokratik Yönetim” ile serbest piyasaya geçilebilecek mi; yoksa “otokrasi’nin emrinde göstermelik bir emir-komuta piyasa-ekonomisiyle mi yaşanacak. Tedirginiz. Yasalarla korunarak otokratikleşen sivil yönetim eliyle, cumhurbaşkanlığında son yapılan bir başka yasal değişiklik ile “Devlet Partisi” türünden bir otokratik dönemi yaşamaya başladık. 71 yıl sonra sağ, muhafazakar ve İslamcı partilerin, demokratik, çoğulcu parlamenter sistemle bağdaşmadığı için o tarihlerde şiddetle eleştirdikleri, “Devlet Partisi” yönetimini yaşamaya başlıyoruz.

DEMOKRASİ!

1980 Eylülist Rejimi’nin başlangıcından bu yana, yaklaşık otuz-beş yılı aşan dönemde, siyasi liberalizm tutkusunun Türk toplumuna giydirdiği “deli gömleği”, günümüzde toplumsal yaşamın elini kolunu öylesine bağlamıştır ki; artık “İslami vesayetin” önünde hiçbir engel kalmadığı hesaplanmaktadır.

Siyasi liberalizm şampiyonlarının tamamı, “İslami vesayet” karşısında sahneden silinmiş ya da çekilmiştir. Şimdi Demokrasi’nin sıradan bir tramvay olduğunu, son durağa geldiğini ve takiyyenin kurbanı olduklarını itiraf ediyorlar: “Aydınlar, demokratlar ve sol liberaller neredeyse AKP'ye tam vekalet verdiler ve al bu memleketi bizim adımıza demokratlaştır” dediler.

Şimdi Demokrasinin tam tersi yönde “otokrasiye” doğru yürüyoruz.

Nazif EKZEN - 14 Haziran 2017 - Odatv

Yazarlar

Cloudy

17°C

Istanbul