Damat Ferit'in kader çizgisinde bile bu kadar zillet yoktu!

1993 yılının başında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’i izlemek için gittiğim Mekke’de, Kabe-i Muazzama’nın içine girme şansına eriştiğimde Yaradana yakarışlarımdan biri şuydu:
- “Ya Rabbim, bana hakkımda hayırlı olanı nasip et!”
Bu duanın gerçek bir teslimiyet ve samimiyet olduğunu kamil bir insan diye bilinen rahmetli dedem Hacı Osman Kibaroğlu’ndan öğrenmiştim!
Gerçekten de kurtuluşunuza yani iman ile ölümünüze hizmet etmeyen ne malın, ne makamın, ne de ilmin bir değeri var!
Buradan hareketle insanın kader çizgisindeki istikamet büyük önem taşıyor!
Hayatınızın neredeyse tamamını ibadetle geçirseniz ama son nefeste imansız gittiyseniz vay halinize!
Onun içindir ki İslâm uleması hep son an diyor!
Bunları niçin mi hatırladım?
AKP güruhunun son seyirlerinden!
Onlarca yıl sövdükleriyle bugün adeta kol kola girmeleri kader çizgisi hükmünün ispatı değil midir?
ABD ve Avrupa’ya haçlı deccal, İsrail’e siyonist cellat deyip durdular, şimdi onlara taşeronluk yapıyorlar!
Gençliklerini Sevr’e lanetle geçirenler, şimdi onu ikame etmeye çalışıyor!
Eh ne oldum dememeli, ne olacağım demeliymiş!
Allah (cc) Ecevit’i vesile etmediği Irak’daki bir milyon Müslümanın kanını akıtma sorumluluğuna ortak olmayı, bunlara yani AKP güruhuna nasip etmiştir!
Benzer şey şu Ermeni hadisesidir!
Ermenilere soykırım yapılmadı diyeni sorgusuz sualsız hapse atan yani bu konuda yasal bir düzenleme yapan İsviçre’nin mihmandarlığında ve İsviçre’de Ermenilerle protokol imzalayabilmek, ancak ve sadece kader çizgisindeki mukadderatla alakalı olabilir!
Hani herkes bir şey için yaratılır denir ya!
Demek ki bunlar bunun için vardırlar!
Çok mu acımasızım?
O zaman durduk yerde, ülke adına hiçbir çıkar olmaksızın, dahası Azerbaycan’ı küstürme pahasına attıkları o imzanın gerekçelerini açıklasınlar!
ABD baskı yaptı diyemiyorlar... Söyledikleri sadece Meclis onay vermeden prtokolün yürürlüğü girmeyeceğidir!.. İnsaf, savunamadığınız imzayı nasıl atarsınız?
Hatırlayın, aynı şeyi Kıbrıs’da yaptılar ve gelinen nokta ortada!
Yukarıda değindiğimiz gibi AKP ile Sevr, adım adım tahakkuk ediyor!
Bir taraftan Kürtlere açılım ambalajıyla Kürt şuuru ve milletini yaratıp zemin hazırlıyorlar, öbür taraftan Patrikhaneye eğilme, Kıbrıs’ı peşkeş ve  Ermenistan’a eğilme!
Vallahi Damat Ferit’in kader çizgisinde bu kadar zillet yoktu!

Sabahattin ÖNKİBAR - 13 Ekim 2009 - YeniÇağ Gazetesi

Son Yazılar

Cloudy

7°C

Istanbul