rennan pekunlu3

Bilim dünyasında evrim!

Darwin’in, toplumbilim ve etik bağlamında oluşturduğu yararlılık yasasına göre,

rennan pekunlu3

Evrenbilimin Fosilleri...

Büyük Patlama senaryosuna göre, başlangıçta bir ‘ateşten top’ vardı.

rennan pekunlu3

Big Bang ve sonlu evren...

Einstein, Genel Görelilik kuramını kullanarak uzayın sonlu olduğu sonucuna vardı.

Page 4 of 24

Son Yazılar

Partly cloudy

26°C

Istanbul