haluk dural2 

Şu Net Hata ve Noksan Dedikleri… (2)

Yazarın 01.06.2014 tarihli yazısından güncellenmiştir.

T.C. Merkez Bankası veri bankasından derlenen bilgilere[[1]] göre 2003-2016 arasında geçen 14 yılda ülkemizin Ödemeler Dengesi Bilançosundaki toplam “Cari Açık” miktarının 505,5 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Genel olarak “Cari Açık” ülkenin yurt dışı ile yaptığı dövizli işlemler için yeterince döviz bulamaması halinde ortaya çıkan döviz açığı olarak anlaşılmalıdır. Bu işlemler başlıca dört ana fasıl altında toplanır:

Mal Dengesi: Bir yıl içinde yapılan mal ithalatı ve ihracatı arasındaki farktır. 1950 yılından itibaren Türkiye’nin ihracatı hiçbir zaman ithalatından fazla olmadığından, özellikle 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan ve Türkiye’yi batı emperyalist sisteminin açık pazarı haline getiren Özalcı politikalar nedeniyle dış ticareti daima açık vermiş ve bu, cari işlemler hesabının hep ( - ) olmasına yani cari açık doğmasına sebep olmuştur.

Hizmet Dengesi: Başlıca; taşımacılık, navlun, turizm, müteahhitlik, sigorta, finansal işlemler gibi hizmetlerin gelir ve gideri arasındaki farktır.

Yatırım Dengesi: Başlıca; ücretler, doğrudan ve portföy yatırımları, faizler vb. kalemlerin gelir ve giderleri arasındaki farktır.

Cari Transferler: Hükümet ve diğer sektörlerin para aktarımları, işçi gelirleri vb. kalemlerin gelir ve giderleri arasındaki farktır.

Bu üç kaleme Bankaların net döviz rezervleri eklenir ve bilançonun toplamının sıfır olması için arada kalan fark “Net Hata ve Noksan” olarak belirlenir. Bu Net Hata ve Noksan kalemi ülkeye giren veya çıkan kayıt dışı dövizleri gösterir ve bu rakam bazı aylar artı (yani ülkeye kaçak döviz girmiştir) veya bazı aylar eksi (yani ülkeden kaçak döviz çıkmıştır) olur.

Net Hata ve Noksan Faslı..

T.C. Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Bilanço tablosunda “Net Hata ve Noksan” adıyla görülen rakamların, hiçbir bankada giriş ve çıkış kaydı yoktur. Ancak bunlar anılan bilançonun dengelenebilmesi için giriş-çıkış miktarı hesapla bulunan kayıt dışı ve kaynağı belirsiz paralardır. Basında “gizemli para” diye kamuoyu algısı için yumuşatılmaya çalışılan bu paralar büyük ihtimalle uluslararası beyaz zehir, insan ve silah kaçakçısı mafyaya ait olup, Türkiye’de aklanan kara paradır. TCMB verilerine göre 2003-2016 sonu itibariyle 14 yılda Net Hata ve Noksan faslından Türkiye’ye giren, çıkan ve Türkiye’de kalarak, cari açığın finansmanında işe yarayan, ancak kayıt dışı olduğu için her türlü mafya, tarikat ve gladyö tarafından yapılan örtülü operasyonların ve siyasetin finansmanında yasadışı kullanılan paraların miktarı inanılmaz boyutlardadır:

nethata noksan dokumu

Ondört senelik AKP iktidarı döneminde Türkiye’ye giren-çıkan kayıt dışı para miktarı 205,610 milyar dolardır. Bu kadar büyük para bir ülkeye, hükümetlerin bilgisi ve izni ve dahi yabancı gizli servislerin koruması olmadan girip, çıkamaz. Bu kadar büyük kara para trafiğini görmemek, izlememek mümkün değildir. Ancak ne Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ne de Türkiye’yi denetleyen IMF ve benzeri uluslararası mali kuruluşlar bu büyüklükteki kara para aklanmasını görmektedirler.

karapara aklanma grafigi

Çünkü başını Amerika’nın çektiği batı emperyalizmi, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanı görevini yürüttüğünü 31 kere ikrar etmiş olan Başbakan-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hükümetinin kendilerine verilen, Türkiye’yi federal yapıya geçirip, bölüp parçalama görevine engel olabilecek herhangi bir ekonomik krize müsaade etmemektedir.

Millî Merkez Genel Sekreteri

Haluk DURAL – 26 Mart 2017

 [[1]] : http://evds.tcmb.gov.tr/fame/webfactory/evdpw/rpt/40152.html

Yazarlar