oyle_her_onune_gelen_tesev_kurucusu_olamaz225

CHP’nin vicdansız reddi!

CHP yönetiminin “vicdani reddi” de resmen ve alenen benimsemesi, AKP’nin Cumhuriyeti yıkma suçuna ortak olmakta ısrar ettiğini gösteren son eylemidir.


Bu vicdansızlığa şu ana kadar bir tek Bolu Milletvekili Tanju Özcan karşı çıktı.

*** *** ***
İkiyüzlülük ve ikbal düşkünlüğü!

Vicdansız Ret, basit bir olay değildir.

Türkiye’nin devlet ve millet olarak dağıtılması programının hedefinde bulunan Türk Ordusunun özelleştirilmesinde çok önemli bir başlıktır.


CHP sözcüsü, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Vicdansız Reddin kabulünü bir zorunluluk olarak öne sürüyor.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kararlarını uygulama yükümlülüğüne gönderme yapıyor.

O zaman, Avrupa Birliği’ne katılma şartları içinde Türkiye’nin önüne konan Kıbrıs’tan Türk Ordusunun çekilmesi, özerklik, Ermeni soykırımını kabul vb. hepsi sırada demektir.

CHP, AKP’nin üstlendiği bütün karanlık ve kirli işlerin fedaisi durumuna düşürülmüştür.

CHP’de yer alıp da, bütün bunlar karşısında sessiz kalanların, Atatürk’ten Cumhuriyetten vb. söz etmeleri, yalnızca ikiyüzlülüğü ve ikbal düşkünlüğünü yansıtıyor.

*** *** ***
CHP tabanı tribünde!

CHP üyelerinin büyük çoğunluğunun Vicdansız Redde karşı olduklarından eminim.

Ama aynı taban, bağımsızlıkçıydı, laikti, Libya’ya Haçlı Seferinden yana olması mümkün değildi, AKP’nin Dersim’de özür tezgâhına düşmezdi, “özerklik” yanlısı değildi, türbanın üniversiteye sokulmasına alet olmazdı, “darbeciler temizlensin” sloganıyla TSK’nin dize getirilmesine koltuk çıkmazdı, İnönü’ye sinsi ve açık düşmanlığı kabul etmezdi.

Tek tek konuştuğumuz zaman, büyük çoğunluk bu somut konularda Yeni CHP yönetiminin bu eğilimlerini onaylamaz.

Ancak bugün öyle bir CHP manzarası vardır ki, 2 yıldır görüyoruz, AKP’nin karşıdevrim programının önündeki mayınları önce CHP yönetimine temizletiyorlar ve o taban yalnız seyrediyor.

*** *** ***
CHP kitlesine 40 yıllık operasyon!

CHP Genel Başkanına kaset tertibinden önce, CHP’ye nerdeyse 40 yıldır devam eden “sosyal demokrasi” operasyonunun sonuçlarını yaşıyoruz.

O nedenle Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal demokrasinin Kemalist Devrimciliğe karşı olduğunu vurgulayarak, CHP tabanı için biricik çıkış yoluna işaret etmiştir.

CHP kitlesi, bir bakıma sosyal demokratlaştırılarak denetim altına alınmış, en azından milli meselelerde duyarsızlaştırılmıştır.

*** *** ***
CHP’ye AKP iktidarını uzatma görevi!

Öte yandan CHP tabanındaki iktidar susuzluğu ve oy kazanma humması da, program ve amaçta kararlılığı unutturmuştur.

CHP’yi devrimci köklerinden ve amaçlarından uzaklaştıran her açılım, CHP örgütüne “başka türlü iktidar olamayız” gerekçesiyle dayatılıyor.

CHP’nin, bu Neoliberal çizgide ilerleyerek iktidar olabileceği umuduna kapılanlar büyük bir yanılgı içindedirler.

Bu çizgi, CHP’yi iktidara götürmüyor, fakat AKP iktidarını güçlendiriyor ve uzatıyor.

Ve CHP’yi de bir zamanlar Ufuk Uras’ın ÖDP’sine benzeyen bir yola sokuyor.

*** *** ***
ABD ve AKP ajanlarının oyununa geldiler!

CHP, AKP’ye özenerek iktidar olamaz,kimliğini bütünüyle yitirir ve milletin büyük çoğunluğundan koparak tarihin kenarına düşer.

Vicdanı Ret konusundaki bu başıbozuk çıkış, bu gidişi yansıtıyor.

CHP’nin yeni yöneticileri, Suriye’ye Haçlı Seferi koşullarında, ABD Büyükelçiliğinin davetine koşacak kadar hafif davranışlara kapılmışlardır.

İktidar umutlarını Washington’a bağlamışlardır.

AKP çıkmaza girince, mührün kendilerine verileceğini düşünmektedirler.

Oysa böyle bir seçenek gözükmüyor. ABD istese bile, CHP’yi iktidar yapamaz.

Çünkü CHP Türk milletini AKP gibi kandırma şansını dahi kaybetmiştir.

*** *** ***
Milletsizleşen CHP iktidarsızlaşıyor!

Hatırlayalım, ABD yönetiminin önde gelen kurmaylarından Larrabee, önümüzdeki dönem Türkiye’yi “ulusalcıların” yöneteceğini söylüyordu.

Kastettiği ABD’nin “ulusalcıları”.

Milli eğilimlerin güçlendiği bir süreçte, CHP vatansızlığa, kozmopolitliğe yönelmektedir.

Böylece CHP, AKP’nin milli görüntüler vermesine hizmet eden rolü üstlenmiş bulunuyor.

Yeni CHP’nin görevi, AKP’ye itibar kazandırmaktır.

Milletsizleşen ve vatansızlaşan CHP, iktidarsızlaşmaktadır.


Doğu PERİNÇEK - 16 Nisan 2012 - Silivri

Son Yazılar

Cloudy

5°C

Istanbul