gelisen_dunya_kapitalizme_mahkum_degil_brics225

Çin Ve Hindistan Yeni ABD Olabilirler Mi?

Dünya kaynakları Çin ve Hindistan gibi 2,5 milyar nüfuslu yeni ABD’leri kaldırabilir mi?

*** *** ***
Erol Manisalı arkadaşım, başlıktaki soruya “oldular bile” diye cevap veriyor. Çin ve Hindistan’ı emperyalist sistemin tepelerine yerleştiriyor (Cumhuriyet, 2 Nisan 2012).

Ergin Yıldızoğlu kardeşimiz de, “emperyalizm” kavramını kullanmaktan şiddetle kaçınmakla birlikte aynı görüşte (Cumhuriyet, 2 Nisan 2012).

“TKP” (SİP) gibi partiler de, zihinleri 19. yüzyılda demir attığı için üç aşağı beş yukarı aynı görüşteler.

Dünyanın bütün komünist ve emekçi partileri, Küba’dan Japonya’ya kadar Çin umudunu beslerken, bu arkadaşlarımız, Çin’i kapitalist, hatta emperyalist görmekteler.

*** *** ***
Kapitalizme geri dönüş tehlikesi her sosyalizm için geçerlidir!

Çin’in toplumsal-ekonomik kuruluşuyla ABD olmadığına dün değindik.

Bugün, bir başka soruyu gündeme getiriyoruz: Çin, ABD olabilir mi?

Aynı soru Hindistan için de geçerlidir?

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa tecrübelerini yaşadık ve bu köşede Çarşamba günü yayınlanan yazıda da açıkladık: Sosyalizm, kapitalizme geri dönüş tehlikesini içerir. Bu seçenekten arınmış bir sosyalizm, bugünkü dünya koşullarında olamaz.

Gelecekte kuşkusuz başka bir tablo çıkacaktır. Bugün “sosyalizmin alt basamaklarında” olan Çin için de “kapitalizme geri dönüş tehlikesi” vardır. Hele bu tehlikenin teorinin dışına sürülmesi, tehdidi daha ciddi hale getirir. Bu konuya ilerde gireriz.

*** *** ***
Çin kapitalizme dönerse Ortaçağa döner!

Ancak hemen belirtelim, Çin kapitalizme geri dönerse, ABD olmaz, yarı Ortaçağlı bir ülkeye dönüşür ve birliğini de koruyamaz.

Çin toprak bütünlüğünü ve halkın birliğini sosyalizme borçludur; sosyalizmden vazgeçerse, parçalanır ve dağılır. Çin için, kapitalizm yolundan emperyalist bir ülkeye dönüşme yolu kapalıdır.

*** *** ***
Dünya kaynakları Çin’in ABD olmasına izin vermiyor!

Dünyanın varolan kaynakları da, Çin’in ve Hindistan’ın ABD olmasına izin vermez.

ABD gibi tüketen, 2,5 milyar nüfus düşünün, bu açıdan da Çin ve Hindistan için ABD yolu kapalıdır.


Çin, kendi halkının refahını, ABD’ye benzemeyen toplumcu ilişkiler, insani bir tüketim modeli, çevreyle barışık bir sanayileşme, bilim ve teknolojide yeni buluşlarla çözmeye mahkûmdur.

Mehmet Bedri Gültekin arkadaşımın yeni çalışmasından öğrendim.

Çinli bilim adamları, yakın zamanda Çin’in bütün enerji ihtiyacını güneşle çözeceklerini açıklamışlar. Bu, sosyalist uygarlığın insanlığa önderliğinin yeni haberlerinden biridir ve Çin’in ABD olmayarak yoluna devam edeceğini de göstermektedir.

Emperyalist-kapitalist sistem, bilimde uzun süredir hiçbir keşif yapamazken, bu tür haberler artık Asya’dan gelmektedir.

*** *** ***
Çin hegemonyacı olamaz!

Ekonomistlerimiz, emperyalizmi yalnız ekonomik boyutlarıyla görmeye meraklıdırlar.

Oysa emperyalizm, büyük devletler arasında silahla yürütülen hegemonya savaşıdır.

Çin’in ABD olma yolu silahla da kesilmiştir.

Çin, kendisini savunacak bir halk ordusu inşa etmeyi sürdürüyor.

Ancak Çin ile ABD’yi karşılaştırdığımız zaman, Çin’in ABD ile hegemonya rekabeti içine girmek istemediğini ve giremeyeceğini görüyoruz.

Çin, ABD’yi “barışçı yoldan geçme” yolunda ilerliyor ve Mao’nun “Asla hegemonya peşinde koşma” vasiyetine bağlıdır.

Çin’in kapitalizme dönmesi, hegemonyacılığa yönelmesi anlamına gelir ki, buna işaret eden olgular yok.

*** *** ***
Çin ABD ile silahlı boy ölçüşmeye kaynak ayıramaz!

Çin’in ABD ile boy ölçüşme amacıyla savunma ötesinde silahlanmaya kaynak ayırması, içerde sınıfsal tahakküm ve bölgeler arası dengeleri bozacak süreçleri başlatır ve büyük isyanları davet eder.

Çin Komünist Partisi’nin özellikle Mao döneminde yaydığı kültür ve Çin halkının isyan geleneği buna izin vermez.

*** *** ***
Barışçı geçiş stratejisi de güvenli ve sürdürülebilir değil!

Öte yandan bırakalım ABD ile boy ölçüşmeyi öngören bir silahlanmayı, Çin’in ABD’yi barışçı yoldan geçiş stratejisi dahi güvenli ve sürdürülebilir değildir. ABD, bu süreci önünde sonunda silahla karşılayacaktır.

Bu olasılık da, Çin’i halka dayanan bir yurt savunması programına yönlendirir; kapitalizme değil, sosyalizme dönük devrimci çizgiyi güçlendirir.

*** *** ***
ÇKP ve Çin halkı ne der?

Bütün bu nedenlerle;

1. Çin ve Hindistan yeni bir ABD olamazlar.

2. Dünya, yeni bir ABD’yi kaldıramaz.

3. ABD, yeni bir ABD’nin yolunu silahla kesmiştir.

4. Çin ve Hindistan kapitalizm yolunda ilerleyemezler; sosyalizmi kurmaya mecburdurlar.

Bugün Çin, Komünist Partisi tarafından yönetilmektedir; sosyalizm ile kapitalizm, emekçi halk ile burjuva yolcular, Bilimsel Sosyalizm ile revizyonizm arasındaki mücadeleleri devrim yönünde çözecek birikime sahiptir. Emperyalist tehditler de Çin’i buna zorlamaktadır.

*** *** ***
Gandi’nin o sözü!

Hindistan’da da 300 milyon nüfusa sahip iki eyalette Hindistan Komünist Partisi (Marksist) iktidardadır.

Gandi, daha 20. yüzyılın başlarında Hindistan’ın yeni bir Britanya olamayacağını açıklamıştı, doğrudur.
*** *** ***
Ekonomistlerin göremediği!

En önemlisi: ekonomistlerimiz, emperyalist-kapitalist sistemin çıkmazını görmüyorlar. Gözleri Avrupa ve ABD işçi sınıflarında olduğu için, karamsardırlar. Dünyaya bakışlarında kapitalizmin krizi yoktur. O nedenle yükselen Gelişen Dünya’yı kapitalizme mahkûm ilan ediyorlar.

Önümüzde yaşanacak derinleşen krizlerin ve emperyalizme karşı mücadele süreçlerinin hareketliliği içinden bakarsak, Çin, Hindistan ve Brezilya’nın önde gözüktüğü Gelişen Dünya, yeni bir dünyaya, insancıl ve kamucu bir uygarlığa, sosyalizme yönelişin habercisidirler.

Asya’dan yükselen bu toplumcu uygarlığın öncü konumlarında, devrimci Türkiye de bulunacaktır.


Doğu PERİNÇEK - 13 Nisan 2012 - Silivri

Son Yazılar

Cloudy

8°C

Istanbul