bayrak

Ulusal devleti zayıflatarak Kürt sorununu çözmek ne demek?

Mehmet Bedri Gültekin' in yazısını ilgiyle okudum.


23 Mart 2012 tarihine kadar yazılanlar gayet güzeldi, itiraz edilebilecek bir şey yoktu ama "Emperyalizmin Küresel Saldırı Dönemi" arabaşlığı altındaki görüşlere katılabilmek mümkün değil, bu bölüm başlı başına ulusal devletin miadı/yetersizliği üzerine kurgulanmış.

"Yeni Dünya Düzeni Kurma" amacıyla 20. Yüzyılın son çeyreğinde emperyalizmin ulusal devletleri parçalayarak küçük şehir devletleri kurma projesini özetledikten sonra şu satırlar yazılıyor:

"Emperyalizme karşı mücadele, emperyalizmin yıkmaya çalıştığı ulusal devlet mevzisinden verilecektir ama hedef, ulusal devleti olduğu gibi ihya etmek olmamalıdır."


Burada sorulması gereken soru şudur; emperyalizmin saldırılarına karşı eğer ulusal devleti savunma misyonuyla hareket edeceksek ve savaşı kazanacaksak daha sonra biz hangi sistemdeki bir devlet yapısını "ihya edeceğiz?"

Mehmet Bedri Gültekin yazısında devamla bunu da belirtiyor. İran, Türkiye, Irak ve Suriye arasında konfederatif bir sistemin geçmişte kurulabileceğini, Kurtuluş Savaşı sırasındaki, Mustafa Kemal'in adı geçen devletlerin o dönemlerdeki yöneticileriyle arasında bu konunun tartışıldığını aktarıyor. Sonuçta tarihsel olarak uygun koşullar bulunamadığı ve sonunda Türkiye' nin NATO'ya girmesinden sonra da bu konunun tamamen kapandığını aktarıyor ve aslında "Kürt sorununun gerçek çözümünün bir vilayet devlet kurarak" çözülemeyeceğini yazıyor ve bölge devletlerinin kuracağı "Batı Asya Birliği, bölgenin bütün milletlerinin yanısıra bütün Kürtleri de bir araya getirerek sorunu nihai çözüme kavuşturmuş olacaktır" diyor.

Burada şu soruları tartışalım;

- Ulusal devlet ihya edilmeyecekse hangi devlet modeli ihya edilecektir?

- İran, Türkiye, Irak ve Suriye emperyalizme karşı bir araya gelmelidir, bu artık bir tercih değil zorunluluktur ve üstelik kendi ulus devletlerini korumak açısından bir zorunlulukken, nasıl olacaktır da sadece "müttefik" olarak bir araya gelecek olan bu devletler, hangi gerçek tarihsel gerekçelerle birleşik bir toplum yaratıp Kürt sorununu da bu çerçeveye oturtarak çözebilecektir?

Birbirine benzemeyen ve üçü de köklü gelenekleri olan Fars, Türk ve Arap halkları büyük bir "organizasyon" içinde hangi ortak değerlerini birleştirerek ortak bir zemin yaratabilecektir? Üstelik emparyalist tehdit bir risk olmaktan çıktıktan sonra, başka hangi ortak değer yaratılabilecektir? Mehmet Bedri Gültekin, Batı Asya Birliği içinde bir Kürt devleti veya eyaletini mi kast ediyor? Eğer böyle ise yazı dizisinin ruhuna tamamen aykırı bir noktadır ve eğer değilse, böyle bir tahmin yürütmenin ne anlamı var? Bu arada okuyucuyu merakta bırakıyor.

- Ulusal devletler her şeyden önce "miadını mı doldurdu? Eğer miadını doldurduysa, bunu hangi kanıtlarla açıklıyor?

- Kürt sorunu gibi bir etnik problem, Batı Asya Birliği gibi daha büyük etnik bir havuzun içinde kendine uygun çözüm ortamını nasıl bulacaktır?

Böylesine önemli bir yazı dizisi içinde, bu tür soruları çağrıştıracak bir bölüm eklemek Kürt sorununa devrimci çözüm seçeneklerine hizmet etmiyor.


Bu sorularıma umarım yanıt bulabilirim.

Kubilay KIZILDENİZLİ - 27 Mart 2012 - Aydınlık

Son Yazılar

SP_WEATHER_BREEZY

15°C

Istanbul