egitim_dili_uzerine_9maddelik_program225

Eğitim dili üzerine 9 maddelik program!

1. Kürt sorunu, demokratik haklar açısından fiilen çözüldü!

Türkiye'de Kürt sorunu, demokratik haklar açısından esas olarak fiilen çözülmüş bulunuyor.

"Kürt gerçekliğinin" kabulü; Kürtçe konuşma, yazma, öğrenme, yayın yapma; Kürt dilini, tarihini ve kültürünü araştırma gibi özgürlükler; uzun ve çetin demokratik mücadelelerden sonra, Partimizin de önemli katkılarıyla artık esas olarak hayata geçmiştir.

Öte yandan Kürt yurttaşlarımıza karşı eşitsiz uygulamalar ve çeşitli haksızlıklar, büyük ölçüde giderilmiştir ve Türk ve Kürt tekmil milletimizin birlik ve barış içinde ilerlemesinin koşulları özgürlükler açısından esas olarak sağlanmıştır.

Türkiye halkının ortak demokratik mücadelesinin ürünü olan bütün bu kazanımların, önümüzdeki dönem pekiştirileceği ve hukuka geçirileceği bir sürece girilmiştir.

2. Kürt sorunu, artık emperyalizme karşı birlik ve mücadele sorunudur!

Demokratik hakların fiilen gerçekleşmesinden sonra, özellikle bugün ABD’nin Suriye’yi bölmek için silahlı ihaneti harekete geçirdiği ve Batı’lı emperyalistlerin ülkemizde ayrılıkçılığı kışkırttığı koşullarda, Kürt sorunu artık emperyalizme karşı birleşme ve mücadele sorunudur. Kazanılan özgürlükleri pekiştirecek tavır budur.

3. “Kürtçe eğitim” vb kampanyalar Batı’da planlandı!

Kürt sorununun özgürlükler açısından esas olarak, fiilen çözüldüğü ve birlik ihtiyacının yakıcı olarak öne çıktığı bir ortamda, “Kürtlere özgürlük” sloganının emperyalist amaçlarla kullanıldığı açıkça görülmektedir.

ABD’nin BOP Eşbaşkanlığını üstlenen Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül yönetimi yanında, TÜSİAD, Batı güdümlü Kürt ayrılıkçılığı ve NGO’lar; “Kürtlerin demokratik talepleri”ni Türkiye’de iç yıkıcılığı kışkırtma faaliyetinin bayrağı haline getirmişlerdir. “Türk milleti” kavramını anayasa dışına sürmek ve “bölgesel özerklik” türünden kampanyalar, bu amaçla Batı’da planlanmıştır ve Batı’nın güdümünde örgütlü olarak yürütülmektedir.

4. Anadil, en iyi bildiğimiz ve toplum hayatındaki dilimizdir!

Anadille eğitim, kuşkusuz evrensel bir haktır. Ancak anadil, bir insanın etnik kökenindeki dil değil, en iyi bildiği ve toplum hayatının her alanında en iyi konumda olmasını sağlayan dildir.

Türkiye’de Kürt yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun en iyi bildiği dil, Kürtçe veya Zazaca veya bu dillerin çeşitli lehçeleri değil, Türkçedir.

Türkçe, hem Türkiye ölçeğinde bütün yurttaşlarımız arasındaki; hem de Kürt yurttaşlarımız arasındaki ortak anlaşma aracıdır. Türk-Kürt tekmil milletimizin anlaşma dili Türkçedir. Kürtçe, hukuk, tıp, ekonomi, felsefe, edebiyat, mühendislik vb. öğrenimi için yetersizdir. Öcalan dahi, bağımsızlıktan sonra 50 yıl Türkçe ile hayatı sürdüreceklerini söylemektedir.

Kürt yurttaşlarımız, toplum hayatının her alanında, çalışma hayatında, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde vb Türkçe konuşarak ve yazarak yaşamakta, etkili olabilmekte, kendilerini geliştirebilmekte ve halkımızın geleceğine katkıda bulunmaktadırlar. Kürtçenin çeşitli lehçelerinin devlet okullarında öğretilmesinin, iş ve kamu hayatında bir karşılığı, uygulama kabiliyeti ve işlevi yoktur.

Bu nedenlerle bütün yurttaşlarımız gibi Kürt yurttaşlarımızın refahı, mutluluğu ve gelişmeleri de, her yurttaşın en iyi bildiği, ortak dilimiz Türkçeyi daha iyi öğrenmelerine, daha iyi eğitilmelerine ve eşitliğin her alanda gerçekleştirilmesi için gerekli imkânların devletçe sağlanmasına bağlıdır.

5. İsteyene Kürtçe öğrenme ve araştırma olanağı devletçe sağlanmalıdır!

Bugün Türkiye’mizde Kürtçe konuşma, yazma, yayın yapma, öğrenme ve araştırma özgürlüğü vardır. İsteyen yurttaşlarımızın bu özgürlüklerini kullanmaları için gerekli yardım ve araçları sağlamak, devletin görevi olmalıdır. Kürtçenin seçmeli ders olması da denenebilir.

6. Okullarda Kürtçe öğretim imkânsız ve işlevsiz!

Ancak okullarda Kürtçe öğretim sisteminin getirilmesi, hem mümkün değildir, hem de Kürt yurttaşlarımızın gelişmelerine hizmet etmez. Çünkü Kürtçe öğretim için, önce bütün Kürt yurttaşlarımızın bildiği ortak bir Kürt dilinin yaratılması, sonra bu ortak Kürtçenin geliştirilmesi ve öğretilmesi gerekir. Kabul edileceği varsayılan “ortak Kürtçe”, Kürt yurttaşlarımızın çoğunluğu açısından, anadil olmayacağı gibi, toplum hayatında da işlevsel olmayacaktır. Çünkü Türkiye’de Kürtçenin herhangi bir lehçesiyle iş hayatına katılmak, kamu hizmetinden yararlanmak ve kamu görevi yapmak, bugün için de yarın için de mümkün ve mantıklı değildir.

PKK’nin kendi eğitim dili dahi Türkçe iken, bunu bölgesel veya ülke düzleminde uygulama olanağı yoktur.

7. Okullarda Kürtçe öğretim, ancak ayrı devlet amacıyla açıklanabilir!

Bu gerçekler ışığında, “okullarda Kürtçe öğretim” talebi, aslında en azından yarım yüzyılı aşacak bir süre “ortak Kürtçe” yaratma ve yaratılacak “ortak Kürtçe”yi okullarda öğretme amacından başka bir şeye hizmet etmez. Bu çaba da, tarihi durdurmak anlamına gelir ki, mümkün değildir. Buna rağmen, böyle bir çaba içine girmek Kürt yurttaşlarımızı kuruluşuna asli unsur olarak katıldıkları Türkiye Cumhuriyeti’nden ayırmaya ve emperyalizmin güdümünde ayrı bir devlet kurmaya yöneltmekten başka bir anlam taşımaz.

Eğer Kürdümüz Türkiye’den ayrılarak başka bir devlet kuracak olurlarsa, orada da eğitim dili ya Türkçe olur, ya da İngilizce. Denenince görülür.

Kürtler dahil bütün Türkiye halkına, milli boğazlaşmalar, emperyalizme esaret, Ortaçağ karanlığı, felaket ve acıdan başka hiçbir şey getirmeyecek olan ayrılıkçılığa karşı sımsıkı kenetlenmek ve Türkiyemizin birliğini savunmak; her yurttaşımızın görevi ve sorumluluğudur.

8. İlköğretimden üniversite sonuna kadar bağımsızlıkçı, halkçı, aydınlanmacı, kardeşlikten yana, devrimci, parasız Türkçe eğitim ve öğretim!

Bağımsız Türkiye’nin halk hükümeti, Cumhuriyet Devrimimizin Tevhidi Tedrisat (Öğretimin Birliği) ilkesini, ilköğretimden üniversite sonuna kadar bütün okullarda yeniden hayata geçirecek; bugün İngilizce gibi yabancı dillerle öğretim yapan okul ve üniversiteler dahil bütün eğitim ve öğretim kurumlarında Türkçe eğitim ve öğretimi gerçekleştirecek; yabancı dilleri öğretim kurumlarımızda en iyi bir şekilde öğretecek; holdinglere, vakıflara, tarikatlara, yabancı kuruluşlara ait bütün okul ve üniversiteleri kamulaştıracaktır.

9. Devrimci Eğitim ve Aydınlanma Seferberliği!

Halk hükümeti, vatanımıza ve halkımıza hizmet ruhuyla dolu, ekonomide verimli, emeğe saygılı, kardeşlik bilinci sağlam, dayanışmacı, toplumcu ve devrimci bir gençlik yetiştirmek ve bütün yurttaşlarımızı bu temel ilkeler ışığında yeniden eğitmek için, devletin ve toplumun bütün imkânlarını seferber ederek Devrimci Eğitim ve Aydınlanma seferberliği yürütecektir.

Doğu PERİNÇEK - 26 Mart 2012 - Silivri

Son Yazılar

Cloudy

7°C

Istanbul