kurt_dili_uzerine225

Kürt Dili Uzmanlarına Sorular!

Sümer tabletlerinin ve Kapital’in Kürtçesi var mı?

İnsanlığın bin eserlik kitaplığından üç tanesinin Kürtçe çevirisi var mı?

Peki bu kaynaklar olmadan neyin öğretimi yapılacak?

“Ali topu at” eğitimi mi?

O bin kitabı çevirebileceğiniz gelişmişlikte bir Kürt dili var mı?

Orta hakem kronometreyi durdurabilir mi?

*** *** ***
Kürtçeye çevrilmiş bir Sümer tableti var mı?

Hititler ile Mısırlılar arasındaki Kadeş Antlaşması’nın Kürtçesi var mı?

Hammurabi Kanunları’nın Kürtçesi var mı?

Konfüçyus’un herhangi bir metninin Kürtçesi var mı?

Heredot Tarihi’nin Kürtçesi var mı?

Organon’un Kürtçesi var mı?

Roma’daki ticaret sözleşmelerinden herhangi biri Kürtçeye çevrildi mi?

Çin Hanedan Yıllıkları’nın Kürtçesi var mı?

*** *** ***
Geldik milattan sonraya!

Corpus Iuris Civilis’in Kürtçesi var mı?

Orhun Yazıtları’nın Kürtçesi var mı?

Firdevsî’nin Şahname’sinin Kürtçesi var mı, içinde Kava’nın hikâyesi de anlatılıyor.

İbn Haldun’un Mukaddeme’sinin Kürtçesi var mı?

Keşfüzzunun An Esa’mil Kütûbî vel Fünûn’un Kürtçesi var mı?

Hobbes’un Leviathan’ının Kürtçesi var mı?

Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’nin Kürtçesi var mı?

Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill’in Kürtçeleri var mı?

Descartes, Bacon, Hegel ve Feuerbach’ın Kürtçeleri var mı?

Darwin’in Evrim Teorisi’nin Kürtçesi var mı?

Marx’ın Kapital’inden vazgeçtik, herhangi bir makalesinin Kürtçesi var mı?

Dostoyevski’nin Ecinniler’inin Kürtçesi var mı?

Pestalozzi’nin eğitim teorilerinin Kürtçesi var mı?

*** *** ***
Bin kitaplık sorular!

En azından bin kitaplık bir soru silsilesidir bu.

O bin kitaptan birinin Kürtçesi var mı?

O zaman Kürt diliyle neyin eğitim ve öğretimi yapılacaktır?

“Ali topu at” eğitimi mi?

Edebiyat, Felsefe, Tıp, Hukuk, Siyaset, Fizik, Kimya, Matematik vb. alanlarında binlerce eserden oluşan bir İnsanlık Kütüphanesi var.

Bilim, eğitim, öğretim ancak bu kitaplıkla yapılıyor.

Bu kitaplığa sahip olmayan bir dille eğitim ve öğretim yapılamaz.

Bizim Kürdümüz için, o insanlık birikimine erişme dili, Türkçedir.


*** *** ***
O kitapları çevirebileceğimiz bir Kürtçe var mı?

Belki birisi çıkıp diyecektir ki, o bin kitabı çevirir, ondan sonra, ilkokuldan üniversiteye ders kitaplarını yazar, eğitimimizi yaparız.

Bugüne kadar o kitapların hiçbirinin Kürtçeye çevrilmemiş olmasının bir anlamı var.

Nedenlerini ve sorumlularını aramıyoruz; gerçeği saptıyoruz.

Sorumluyu bulmak, Kant’ın Mahz Aklın Tenkidi kitabını Kürtçeye çevirme olanağı sağlamıyor.

O kitaplığı çevirebileceğiniz gelişmişlikte bir Kürt dili bulunmuyor. Olsaydı zaten bugüne kadar hiç olmazsa üç beşi çevrilirdi.

Bunlar gerçeklerdir.

Eğitim, gelenek ister; birikim ister ve çağdaş uygarlığa katılmış bir dil ister her şeyden önce.

*** *** ***
Hayat dilin geliştirilmesini beklemez!

Denebilir ki, devletimizi kurar, Kürtçemizi adım adım geliştirir, bilim adamlarımızı, öğretmenlerimizi ve çevirmenlerimizi yetiştirir, o kitaplığı Kürt diline kazanırız, eğitimimizi yaparız.

Dillerin, bilim ve uygarlık dili olmaları 50 yılda, 100 yılda olmuyor. Bir devlet geleneği, o dille yaşanmış uygarlık deneyimleri gerekiyor.

Kürdümüzün uygarlık hayatındaki dili Türkçe olmuştur.

Toplumların hayatı futbol maçı değil ki, orta hakem istediği zaman kronometresine bassın durdursun, istediği zaman işletsin! Tramvay dahi, eğer yetişemezseniz kalkıyor, gidiyor.

Kürdü düşünmeyenler, bu gerçeği bilir ama söylemez!

*** *** ***
Dili öğrenme hakkı başka eğitim başka!

Türkiye’de Kürtçe öğrenme talebi elbette haktır ve devlet tarafından mutlaka karşılanmalıdır.

Ancak Kürtçe eğitim ve öğretim, çok farklı bir olay.

Eğitim ve öğretim ilkokuldan üniversite sonuna kadar bir bütündür.

Eğitim ve öğretim, ülkenin insan kaynaklarının yetiştirilmesi içindir. Ancak üniversite ve sonrasını kapsayan bir bakış açısı içinde yürütülebilir.

Bugün Kürtçenin herhangi bir lehçesiyle hekim, hukukçu, mimar, mühendis, işletmeci vb. yetiştiremezsiniz. Hiçbir alanda bilim adamı yetiştiremezsiniz.

*** *** ***
Denenince anlaşılır!

Bunlar denenince anlaşılır.

Şu anda denenmiyor olması, her türlü duygu ve özlem sömürüsüne fırsat vermektedir.

Bu taleple mücadele eden kitleler, yukarıdaki soruları önlerine koymazlar. Ama aydınların, siyaset insanlarının halka doğruyu söyleme sorumluluğu vardır.

*** *** ***
Öcalan ne diyordu?

Abdullah Öcalan, yakın zamana kadar, “Biz devlet kursak bile, işleri 50 yıl Türkçeyle yürüteceğiz” diyordu.

Bu saptama, gerçekçidir.

Devlet, toplum ve ekonomi hayatını 50 yıl Türkçeyle götürdükten sonra Kürtçeye dönülebilir mi?

Türkiye Kürtleri, özerk yönetim veya bağımsız devlet kursalar bile, resmi dilleri İngilizce olamayacağına göre Türkçe olur.

Hiç kimse başka bir çözüm uygulayamaz.

Doğu PERİNÇEK - 24 Mart 2012 - Silivri

Son Yazılar

Cloudy

17°C

Istanbul