hasan_yalcin_yuruyuste225

Halka doğru çözümü gösterecek ve önderlik edecek olan, öncülerdir!

Hayat, Türkiye’nin bugünkü çırpınışlardan ancak bir devrimle çıkacağını herkese tecrübelerle öğretecektir.

Nevruz adı altındaki bölünme manzaraları, bu vatanı seven herkeste derin üzüntü ve karamsarlık yaratıyor.

Ancak üzülmekle bulunmuş bir çözüm yoktur. Gerçeklere dayanan saptamaları artık cesaretle önümüze koymak zorundayız.

*** *** ***
Atlantik sistemi içinde bölünme kaçınılmaz!

ABD merkezli sistemde Türkiye’nin bölünmesi kaçınılmazdır. Türkiye’yi PKK bölemez, ama ABD bölüyor. PKK, ABD ve AB planları içinde rol aldığı için bölünmenin oyuncusudur.

PKK, Türk Ordusunu felce uğratamazdı, ama ABD Ergenekon operasyonuyla bunu başarmıştır. Onun için bu bölünme manzaraları karşısında zavallı zavallı durmayın.

Kürt halkımız bölünme istiyor mu? Önemli çoğunluğun bunu istemediğini biliyorum. Ama Türkiye, ABD sistemi içinde kaldıkça o çoğunluk sürekli kan kaybetmektedir.

*** *** ***
Suriye seferinden İkinci İsrail’e varılır!

Önümüzdeki Suriye dayatması, bölünme sürecini hızlandıracaktır. ABD’nin Suriye’yi bölme girişimi, görülecektir ki, Türkiye’yi bölme harekâtıdır.

ABD’nin Ortadoğu planında İsrail’den sonraki ikinci dayanak, Türkiye değil, Kukla Kürdistan’dır. ABD, Türkiye’nin 21. yüzyıldaki konumunun yükselen Asya ile birlikte olacağını daha yüzyılın başında saptamıştır. CIA’nın 21. Yüzyıl Raporu bunu ilan etmiştir.

*** *** ***
“Barzanistan”dan “Kürdistan”a!

Kuzey Irak’taki Kürdistan ise, “Barzanistan” olarak yaşayamaz. Geçici olarak Türkiye’deki BOP Eşbaşkanlığı’nın himayesine verilmiştir. “Barzanistan”, Suriye-Türkiye sınırındaki koridor üzerinden Doğu Akdeniz’e çıkarıldı mı, artık “Barzanistan” olmayacaktır; İkinci İsrail olacaktır.

ABD’nin İkinci İsrail’inin tepesinde Barzani gibi aşiret ağaları değil, plan tutarsa PKK olacaktır. Barzani’nin Barzanistan dışında hiçbir etkisi yoktur ve olamaz. Bunu ABD de çok iyi bilir ve PKK da elbette biliyor.

*** *** ***
Büyük aldanma!

Bazı solcularımızın PKK konusundaki beklentileri, büyük aldanmadır. PKK’nin Suriye’de ABD’ye karşı Esad ile birlikte mücadele edeceğini umanlar, iyimserliğin ötesindedirler.

PKK, Suriye’de aynı Irak’taki eylem çizgisini izleyecektir.

Suriye’nin direnci başarılı olursa, ABD ile birlikte PKK’nin de planı bozulur ve PKK, o zaman Türkiye halkıyla bütünleşme seçeneğiyle yüz yüze gelir.

Suriye’nin direnmesi, Türkiye’nin BOP Eşbaşkanlığı’ndan kurtulmasının da önünü açacaktır.

*** *** ***
PKK’nin tampon bölgesi!


Eğer Suriye’de Baas yönetiminin otoritesi dağılırsa veya Suriye’nin kuzeyinde yönetim boşluğu oluşursa, PKK, yerel Kürtlere de dayanarak, orada bir iktidar alanı yaratacaktır. Tampon bölge, kısmen PKK’nin tampon bölgesi olacaktır.

ABD, aynen Irak’ta olduğu gibi bu süreci hoşgörüyle karşılayacak ve destekleyecektir.

Türkiye, böylece yalnız Kuzey Irak üzerinden değil, Kuzey Suriye üzerinden de bölücü eylemlerle karşı karşıya kalacaktır. Ve Silivri’de esir alınmış bir Orduyla!

*** *** ***
Ancak sistemin dışına çıkarak!

Bu tablo, Türkiye Atlantik sistemi içinde kaldığı sürece ürkütücüdür ve Türkiye’de iç çatışmalara ve bölünmelere uzanan bir süreci ifade eder. BOP Eşbaşkanlığı güdümünde bölünmeye çare yoktur.

Türkiye, bundan sonra ancak Atlantik sisteminin dışına çıkarak bölünmeyi önler ve daha önemlisi onyılları etkileyecek iç kargaşalıklardan kurtulur.

Nasıl mı?

*** *** ***
Türkiye-Suriye-Irak-İran işbirliği!

Bir de şu tablo içinden bakın: Türkiye, komşuları Suriye, Irak ve İran ile işbirliği yapıyor!

O zaman çıkmaza girecek olan ABD’dir ve bölücülüktür. Hiçbir çareleri yoktur!

O zaman ABD, Türkiye ile karşılıklı yarar ve saygıya dayanan bir çözümle baş başa kalacaktır.

Peki Türkiye, bölünme ve iç kargaşalıklardan kurtulmak için, bu kadar sonuç alıcı bir seçeneğe sahip iken, niçin kanlı kuyulara yuvarlanıyor?

*** *** ***
Dört Sülüğümüzü ne kadar da seviyoruz!

Çünkü Türkiye’nin tepesinde kaderini ABD’nin kanlı çıkarlarıyla birleştirmiş bir hakim sınıf var. Bu hakim sınıf, sıcak para komisyoncularından, büyük borsa vurguncularından, hortumculardan ve tarikat rantçılarından oluşuyor. Biz onlara “Dört Sülük” diyoruz.

Türkiye’de başıbozuk yığınlar, bu Dört Sülüğünü pek seviyor, sırtından koparıp atamıyor, çok ağır bedeller ödeyeceği karanlıklara sürükleniyor.

Herkes, kalabalıkların kurbanlık koyun gibi bıçağın altına uslu uslu gidişine şaşırıyor.

*** *** ***
Büyülenen milletler!

Tarihte büyük milletlerin böyle büyülenmişçesine sürüklenişlerine rastlanıyor. Goethelerin, Beethovenlerin, Bismarkların, Marxların Alman milleti de, bir meczup gibi Hitler’in büyüsüne kapılıp gitmedi mi? Bu afsunlanma, 10 milyon Almanın canıyla ve büyük bir milletin onurunun ve namusunun ayak altına düşmesiyle ödenmiştir.

*** *** ***
Kurtuluş öncülerden başlar!

Şu yazdıklarımızı sıradan kalabalıklar anlayamayabilir veya günlük ekmek derdi içinde ne yapacağını bilmeyebilir. Sorun, büyülenmiş kalabalıklara bakarak, partisiz kalan sorumsuz aydınlardadır (Emekçi önderleri dahil).

Halka doğru çözümü gösterecek ve önderlik edecek olan, öncülerdir.

Ben de buradan öncülere sesleniyorum.

Bugün bu köşede yazılanları bir örgütlenme ve eylem programı olarak, sizlerin önüne koyan başka bir parti var mı?

Yok!

Öyleyse kendinizi kandırdığınız çözümsüzlüklerden vazgeçecek ve İşçi Partisi’nde birleşeceğiz! Görev alacağız!

Biz İşçi Partisi olarak, Türkiye’yi bu çırpınışlardan kurtaracak programa, siyasete, tecrübeye, kararlılık ve namus birikimine sahibiz. Eksiğimiz, sizsiniz.

Sizin eksiğiniz ise, İşçi Partisi’dir.

İlerde oyalanarak geçirdiğiniz zamanlar nedeniyle yazıklanacaksınız.

*** *** ***
Hayat öğretecek!

Hayat, Türkiye’nin bugünkü çırpınışlardan ancak bir devrimle çıkacağını herkese tecrübelerle öğretecektir.

Dört Sülük’ten kurtulma devriminden söz ediyoruz!

Türkiye-Suriye-Irak-İran işbirliği gerçekleşince, Nevruzların birlik, özgürlük ve barış içinde kutlanması kaçınılmazdır.

Biz Kürdümüze, ABD senaryolarında piyonluk değil, Türkiye halkı içinde hükümet olmayı vaat ediyoruz.

Doğu PERİNÇEK - 21 Mart 2012 - Silivri

Son Yazılar

SP_WEATHER_BREEZY

15°C

Istanbul