millet_olmayinca_egemenlik_kime_ait_olacak225

Egemenlik Hangi Milletin Olacak?

Anayasanın ve Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmünü ne yapacaksınız?


Millet olmayınca, egemenlik kime ait olacak?

Yurttaş kalabalığına mı?

Cemaatlere ve tarikatlara mı?

Padişaha mı?

Kime?

Meclisin duvarına “Egemenlik kayıtsız şartsız mafyanındır” diye mi yazacaksınız?

Vah zavallılar, bunlar anayasa yazacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk milleti kavramının anayasadan sürülmesini, onun yerine “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı”nın konmasını savunuyor.

*** *** ***
Millet ve vatandaş kalabalığı!

Millet ve vatandaşlar topluluğu iki farklı düzlemi içerir.

TC vatandaşları, bir kalabalığı oluşturur.

Millette ise, birlikte yaşama bilinci vardır.

Vatandaşlar topluluğu, bir devletin insan unsurunu oluşturmaz.

Devletin insan unsuru, çağımızda millettir.

Amerikan, Rus, Çin, Fransız, İspanyol, Brezilya, İran milletinden vazgeçerek bir anayasa yapan var mı?

Olabilir mi?

*** *** ***
Devletten ve anayasadan vazgeçmek!

Türk milleti kavramından vazgeçmek, aslında devletten vazgeçmektir; devletsiz kalmaktır.

O nedenle Türk milleti kavramını anayasa dışına atmaya kalkmak, aslında anayasadan da vazgeçmektir.

Çünkü anayasa, devletin esas örgütlenmesini düzenler. Millet yoksa, devlet olmaz, devlet olmayınca, anayasa olmaz.

Yurttaş kalabalığının insan unsurunu oluşturduğu kurum, şirket olabilir; dernek ve moda söyleyişle “sivil toplum örgütü” olabilir, fakat devlet olamaz.

*** *** ***
Egemenlik kayıtsız şartsız küresel mafyanındır!

Kılıçdaroğlu’na ve Türk milleti kavramından vazgeçenlere basit bir soru:

Anayasanın ve Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli olan, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmünü ne yapacaksınız?

Millet olmayınca, egemenlik kime ait olacak?

Yurttaş kalabalığına mı?

Cemaatlere ve tarikatlara mı?

Padişaha mı?

Kime?

Meclisin duvarına “Egemenlik kayıtsız şartsız mafyanındır” diye mi yazacaksınız?

Vah zavallılar, bunlar anayasa yazacak!

*** *** ***
Anayasa bilgisi yok, mantık muhakeme de yok!

Kılıçdaroğlu ve çevresi o kadar birikimsiz ve o kadar köksüzdür ki, bu tür sorular akıllarına uğramıyor bile. Kulaklarına gelen uydurma “çözümlerin” ne anlama gelebileceğini, hangi sonuçlara yol açabileceğini usavurmaktan yoksundurlar. Ne tarih ne de coğrafya bilinçleri vardır!

Türk milleti kavramı, devletin ve anayasanın temelidir; insan unsurudur.

Onu çıkarttığınız zaman anayasa yazamazsınız. Yazdığınız yazıya ancak cahiller ve hainler “anayasa” diyebilir.

*** *** ***
Hangi bağ bir arada tutacak?

Türk milletinden vazgeçmek, bir dağılma kararı olur. Bölünme değil, dağılma!

Eğer bu ülkenin insanları, millet bilinciyle birlikte yaşama kararında değillerse, hangi bağ onları bir arada tutacaktır?

Vatandaşlık bağı mı?

Vatandaşlık bağının neresinde kamusal birlik var?

Vatandaş, devletle olan tek tek bireysel ilişkiyi tanımlayan hukuki bir kavramdır.

Vatandaş, hak ve hürriyetlerin öznesidir. Vatandaş olmayan yabancılar da hak ve hürriyetlere sahiptir.

Ama millet, bireysel değil kamusal bir kavramdır.

*** *** ***
Kamu nerede?

Bir devlette, yalnız hak ve hürriyetlere sahip olan vatandaşlar yoktur; bir de kamu vardır. O kamunun adı millettir. O nedenle Batı dillerinde kamulaştırma, milletleştirmedir (Nationalisation).

Egemenlik, milletindir; yoksa vatandaşların ya da seçmenlerin değildir. Çünkü millet, tek tek vatandaşlar topluluğundan farklıdır. Farklı olması, her vatandaşın yararınadır. Vatandaş, kamu içinde soluk alabilir.

Millet, kamusal olduğu için, anayasalarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin üstünde milletin bağımsızlığı, özgürlüğü, ortak çıkarı gibi temel değerler vardır.

CHP yönetimi, ABD ve AB’nin dolduruşuna gelmiştir. Kamuyu yitirecek kadar kendilerini küreselleşmenin kollarına atmışlardır ve orada Fethullah Gülerlerle sarmaş dolaş haldedirler.

İnönü gibi İstiklal Savaşı kahramanlarına ve milli devlet adamlarına ikide bir dil uzatmaları, düştükleri yeri tanımlıyor. İnönü’yü aşağılamaya kalkanları, bu millet aşağılayacaktır. İlk önce de ben aşağılıyorum.

*** *** ***
PKK ile yarışa girerek, PKK’ye oy kazandırırlar!

Akılları sıra Kürdümüzün oylarını kazanacaklar!

PKK ile yarışa girerek, Kürdümüzün oyunu kazanamazlar, PKK’ye oy kazandırırlar, militan kazandırırlar.

Ayrıca Türkiye’de Türküyle Kürdüyle Türk milleti olmak, Kürde de gereklidir.

Türk milleti kavramı, bütün yurttaşlarımızın özgür, eşit, gönençli, uygar yaşama kavuşmaları için biricik çerçevedir ve temel gerçekliktir.

Türk ve Kürt, millet olarak halk hükümeti kurabilir. Millette birleşemezlerse sömürü ve zorbalıktan kurtulamazlar.

Türk milletinden ayrılan Kürt için özgürleşme ve uygarlaşma seçeneği yoktur.

Bunlar denenince görülür; dizler dövülür ama iş işten geçer.

Kürdümüzü, ancak bu gerçekleri kavratarak kazanabiliriz.

*** *** ***
Türk ve Kürdüyle tek millet süreci!

Biz Türk ve Kürdüyle İstiklal Savaşında bir millet olma kararı verdik; bir yola girdik.

Cumhuriyet, o süreci Ortaçağı temizleyen devrimci uygulamalarla ilerletti. Türkiye, devrimini tamamlayamadı ve milletleşme sürecimiz bugün emperyalist müdahaleler ve bozgunculukla karşı karşıyadır. Ama bugünler aşılacaktır. Başarı, buradaki kararlılığa bağlıdır.

Biricik çözüm, Atatürk’ün millet tanımının anayasa hükmü haline getirilmesidir:

“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”


Türk milleti, bütün milletler gibi, içinde farklı etnik kökenden yurttaşları kucaklar, birleştirir, kaynaştırır.

O farklı etnik kökler, bizim Ortaçağdan kalma hatıralarımızdır. Değeri, hatıra olmasındadır.

Bizi bağımsız, eşit, özgür ve uygar kılacak olan ise, millet olmamızdır.

Türk milletsiz bir anayasa olmaz.

Anayasasız bir Türk milleti de olmaz. Türk milleti, tarihin ve çağın büyük gerçeği iken, onu anayasadan silmeye kalkanlara ben zavallı derim.

Milletsiz bir Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmazsa vatandaş da olmaz.

Doğu PERİNÇEK - 15 Mart 2012 - Silivri

Son Yazılar

Cloudy

8°C

Istanbul