basbug_beni_abdullah_gul_tutuklatti_3_225

Yiğitler Manastır'ı!

Bugün Manastırlı gibi davrandı İlker Başbuğ!

Kalktı ve tertip merkezinin yüzüne vurdu gerçeği : "siz beni yargılayamazsınız" dedi.

Makedonlar Bitola diyor ama şehrin ortasında bulunan büyük kilise nedeniyle Türklerin verdiği isim daha çok yakışıyor o güzel şehre.

Manastır, yiğit yetiştirir hem de Türkiye için yiğit yetiştirmiştir hep.

Tarih bilmeyenler için garip gelebilir başka bir ülkede bulunan şehrin Türkiye için yiğit yetiştirmesi ama biraz Devrim Tarihi dersi alan herkes bilir ünlü askeri İdadi oradadır mesela hani şu Atatürk'ün "önce sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı" sözünü defterine yazdığı Askeri İdadi Manastır'dadır.

O meşhur türküde ki havuz da…

Sadece o kadar değil ama Ömer Naci'nin Teşkilat-ı Mahsusa'sı da, İttihatçıların Abdülhamit'e karşı kurdukları gizli ocakları da, Makedon kahramanı Yane Sandavski ile yapılan gizli toplantıların kır kahvesi de, 31 Mart ayaklanmasını bastıran Yıldırım Ordusu'nun yönetici karargahı da ve hatta Abdülhamit'e karşı basılan gazetelerin basıldığı matbaanın saklandığı ilk ahır da Manastır'dadır.

Telgrafçı Hamdi Manastırlıdır mesela, Talat Paşa Manastır'ı özler hep, Enver, Cemal paşalar, Rauf beyler, Falih Rıfkılar v.s hepsi Manastır suyu içmiştir.

İLKER PAŞA DA MANASTIRLI!

Bugün Manastırlı gibi davrandı İlker Başbuğ!

Kalktı ve tertip merkezinin yüzüne vurdu gerçeği: "siz beni yargılayamazsınız" dedi.

Pensilvanya imamına mesajını gönderdi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terörist gösteremezsiniz" cümlesini söyledi.


Hamurunda Manastırlılık var, biliyorduk ama hep bekliyorduk.

Geç mi kaldı, az mı söyledi tartışılır elbet ben de daha fazlasını, çok daha fazlasını bekliyorum ama küçük bir rüzgar esiverdi Balkan dağlarından.

Bilirim Balkan rüzgarlarını hiç umulmadık anda kara döner ve Balkan karı hep kötülere soğuktur.

Şimdi hareket bekliyoruz, o yağız atların nal seslerini duymak istiyoruz, Manastırlıların kara kalpaklarının hakkını vermesini diliyoruz.

Duyduk, bir şeyler olacak ama çabuk olmalıyız.

Teoman ALİLİ - 27 Mart 2012 - Ulusal Kanal

http://www.ulusalkanal.com.tr/

Son Yazılar

Mostly clear

23°C

Istanbul